Nijkerk in oude ansichten deel 2

Nijkerk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Cozijnsen-Petersen
Gemeente
:   Nijkerk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4424-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijkerk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De schutterij was de gewapende macht die was bestemd voor de plaatselijke verdediging en de handhaving van orde en rust in het land in geval van oorlog. Hier zien we de afdeling Nijkerk van de schutterij, opgesteld op het plein bij de hervormde kerk, omstreeks 1895. Op de voorgrond zitten de tamboers Jan Ruitenbeek en Albert van Koot. Op de eerste rij staan, van links naar rechts: eerste luitenant Jan van Elfrinkhof, sergeantmajoor Hendrik van de Hazel, sergeant-majoor Arend van Zoeren, kapitein-commandant C. van Esveld, Gerrit Ploegsma, Gerrit Kamphorst, Jan Renes en Hendrik Hofman. Op de tweede rij zien we: Meindert van Dijkhuizen, Gerrit van Bokhorst, Bartus Smink, Gerrit Jan Koe1man, Gerrit van de Kamp, Hendrik van de Horst, Arend L. Riemer, Jan Meu1enkamp en Jurrien Vastenburg. De schutterij is in 1907 opgeheven.

70. Van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, die diende om dienstplichtigen vrijwillig dienst te Jaten doen buiten de diensttijd, was de afdeling Nijkerk opgericht in 1919. De plaatselijke commandant was H.J. van Domselaar, staande voor het vaandel. De vaandeldrager te paard was G. Pijpers, Deze groep nam deel aan een optocht ter gelegenheid van de verjaardag van koningin Wilhelmina. De Landweerkorpsen zijn door de Duitse bezetter in 1940 ontbonden.

71. De Burgerwacht was ingesteld om het wettig gezag ter zijde te staan bij de handhaving van de open bare orde. De afdeling Nijkerk van de Burgerwacht was opgericht in 1919. Deze groep neemt deel aan de optocht, die werd gehouden op 6 september 1938 ter gelegenheid van het feit dat koningin Wilhelmina veertig jaar vorstin was. Van links naar rechts staan op de foto: C. Petersen, J. Petersen, J. van de Hengel, G. Mol, Van Reede, T. de Zoeten, H. Schussler, H. Duyst, G. Brouwer, J. Boom, Z. Woudenberg, R. Kok, een onbekende, H. van de Horst en vaandeldrager J. van de Haar. Na mei 1940 zijn de Burgerwachten in Nederland ontbonden.

72. Een halve eeuw geleden had ook Nijkerk nog zijn naehtwaeht. De klepperlieden, zoals ze ook werden genoemd, gingen 's naehts door de straten van de stad. Gewapend met een klepper of ratel kondigden zij de uren van de klok aan, gewoonlijk met een toepasselijk rijmpje , Bij gelegenheid moesten ze de veldwaehters assistentie verlenen. Hun wapen was een dikke knuppel, voorzien van een nikkelen knop. De laatste naehtwaeht waarvan de leden hier de watersnoodmedaille dragen, bestond uit, zittend van links naar reehts: Aart van Beekhoven en Arend Demmer. Aehter hen staan Roelof van de Vegte en Peter Wassink.

73. Op deze foto zien we de leden van de Oranjevereniging omstreeks 1925. Zittend, van links naar reehts: S.Th. Smits, S.C. Visser, Bouwman en B.J. van de Weijer. Staand: J. Snapper, D. van Oostrum, P. van Slooten, L. van Slooten en J. Vastenburg.

74. De pontonniers uit Amersfoort waren gedetacheerd te Nijkerk om te helpen bij het herstellen van de dijk, na de doorbraak in de nacht van 13 op 14 januari 1916. Hier poseren de pontonniers op het kerkplein, waar zij oefenden in het bouwen van een brug.

75. Op deze foto zien we enke1e predikanten van de Neder1ands Hervormde Kerk van Nijkerk. Van links naar reehts kijken ons aan:

J.W. Beerekamp (1903 tot 1914), P.J. van Melle (1888 tot 1932) en P.F. van Nieuwenhuizen (1894 tot 1927).

76. In 1774 besloten de toenmalige ambtsjonkers de stadstoren tot aan het kerkdak te laten afbreken, om plaats te maken voor een nieuwe, Een aannemer uit Hoorn, Barend Brouwer, bouwde voor f 30.500,-- de tegenwoordige toren. Het klokkenspel, dat is opgehangen in deze toren, is gegoten door A.J. van Geyn en kostte ruim f 23.000,-. Tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van het klokkenspel, op 13 juni 1927, bood H. Teygeler namens de burgerij een nieuwe kiok aan. Deze werd aanvaard door burgemeester J.e.A.M. van Kluyve, die achter de tafel staat. Achter hem staan, van links naar rechts: de commissaris van de Koningin van Geideriand, baron Van Heemstra, de wethouders A. Meiling en D. v.d. Bunt en gemeentesecretaris H.A. Nab.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2018 Uitgeverij Europese Bibliotheek