Nijmegen zoals het was, werd en is / Waalstad voor en na 1944

Nijmegen zoals het was, werd en is / Waalstad voor en na 1944

Auteur
:   De Gelderlander
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5892-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijmegen zoals het was, werd en is / Waalstad voor en na 1944'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

12. Hessenberg.

Voor de Hessenberg is nooit veel meer weggelegd geweest dan een "achteraf-rol". Het straatje loopt al eeuwen van de Hezelstraat de "berg op", richting Pijkestraat. Dat de straat desalniettemin charme heeft, komt door de imposante wijze waarop de St. Stevenskerk er hoog bovenuit torent. De eerste foto dateert van eind vorige eeuw. Aan de Hessenberg bevonden zich in die dagen verder onder andere een klooster en een gedeelte van het rooms-katholieke weeshuis. In het begin van de eeuw streek dagblad De Gelderlander er neer. In de jaren dertig ging De Gelderlander daar ter plaatse tot nieuwbouw over. Op de achtergrond van de tweede foto is het koepeldak van De Gelderlander zichtbaar. De zwaar gehavende Stevenstoren werd al vrij snel herbouwd en domineert vanaf het begin van de jaren vijftig de Hessenberg weer als vanouds. Intussen is De Gelderlander er verdwenen en is een halve eeuw na de oorlog alles gesloopt om de weg vrij te maken voor een aantal wooncomplexen op een parkeergarage. (Foto's: Archief De Gelderlander, collectie Willems-Geurts, Piet Heijsen.)

13. Stikke Hezelstraat.

Tot in de jaren zeventig was de Stikke Hezelstraat een van de laatste stukjes binnenstad waar de wonden van het bombardement lang zichtbaar bleven. De straat werd op 22 februari 1944 in feite driemaal getroffen: door de bommen zelf, door de Stevenstoren die op de huizen en winkelrij neerkwam en door de branden die daarop uitbraken. Tientallen mensen vonden hier de dood. De tweede foto werd kort na het bombardement genomen. Mensen drommen onderaan de straat samen om de chaos te aanschouwen en te kijken of er geholpen kon worden. Alleen het bovenste stukje Hezelstraat dat aan de linkerkant aansluit op de Grote Markt, kwam betrekkelijk ongeschonden uit het inferno tevoorschijn. Daar waar de Stevenstoren neergekomen was, werd in 1959 een monument van Mari Andriessen onthuld ter nagedachtenis aan de meer dan achthonderd slachtoffers van het bombardement. Toen hier in de jaren zeventig een winkel- en wooncomplex verrees, werd dat monument overgebracht naar het hogerop gelegen St. Stevenskerkhof. (Foto's: Gemeentearchief, Piet Heijsen.)

14. Stikke Hezelstraat.

De Stikke Hezelstraat is markant voor het glooiende Nijmegen. Stik is Nimweegs voor steil, vandaar. Voor de oorlog was het winkelstraatje overigens wat steiler dan thans. Tal van oude pandjes leunden hier tegen elkaar, te beginnen bij de boekhandel annex drukkerij van Richelle op de hoek met de Augustijnenstraat. Aan die kant van de straat bevonden zich onder meer een slijterij, een schoenhandel en een antiquariaat. Die laatste zaak kreeg een voltreffer, waarna er onmiddellijk brand uitbrak. Vrijwel de gehele straatwand ging daarna verloren, de andere kant gedeeltelijk. Op de tweede foto zien twee Duitse militairen toe hoe er hier puin geruimd wordt. Op de achtergrond zijn vaag de restanten zichtbaar van de verwoeste Franciscuskerk aan de Doddendaal. In het kader van de wederopbouw werd het hoogteverschil van de straat ftink afgevlakt. De nieuwbouw Iiet hier lang op zich wachten. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig verrees er aan deze kant een saai woon- en winkelcomplex. (Foto's: Gemeentearchief, Piet Heijsen.)

15. Augustijnenstraat.

Kenmerkend voor het verschil tussen de voor- en de naoorlogse Nijmeegse binnenstad is zonder twijfel de Augustijnenstraat. Wie rond het jaar 1915 van boven naar beneden keek, zag een krommende straat met een opmerkelijk hoogteverschil. Rechts is een dee I van de grote neogotische Augustinuskerk te zien, terwijJ de linker gevelwand bestaat uit een reeks zakenpanden van zeer uiteenlopende vorm en aard. Op de achtergrond, in het daJ waar nu Plein '44 ligt, begint de BJoemerstraat weer omhoog te lopen. Nieuwe inzichten over de inrichting van de stad, waarbij de bereikbaarheid per auto een beJangrijke rol speelde, leidden ertoe dat de Augustijnenstraat bij de wederopbouwwerd verschoven, rechtgetrokken, verbreed en afgevlakt. De Grote Markt werd afgegraven en met het vrijgekomen zand werd Plein '44 meer dan twee meter opgehoogd. Ret resultaat is een monotone recht-toerecht-aanstraat. (Foto's: Gemeentearchief, Piet Heijsen.)

16. Augustijnenstraat.

Alles overheersend in de vooroorlogse Augustijnenstraat en Bloemerstraat was de dekenale Augustinuskerk, een van de mooiste neogotische kerkgebouwen die de bekende architect Pierre Cuypers eind negentiende eeuw schiep. Het rooms-katholieke kerkgebouw had een belforttoren die net iets hoger was dan de bijna 67 meter hoge toren van de hervormde St. Steven. Beide tor ens werden verwoest, maar aIleen de Stevenstoren herrees. Voor de roomskatholieke kerk was in het wederopbouwplan geen plaats meer. Er kwamen woningen en winkels voor in de plaats. In de nieuwe plannen was de Augustijnenstraat geroepen om een brede en aantrekkelijke winkelstraat te worden, maar dat is nooit helemaal uit de verf gekomen. De straat, die vraeger op de Stikke Hezelstraat aansloot, werd bovendien zodanig naar het oosten verlegd dat er een rechtstreekse aansluiting op de Grote Markt ontstond. Ben van de eerste grate naoorlogse complex en in de binnenstad bestond overigens uit een groot winkel- en woonblok aan de westzijde van Plein '44, waar vraeger de Bloemerstraat in de Augustijnenstraat overging. (Foto's: Gemeentearchief, Piet Heijsen.)

Korte Molenstra:J,t

Nijmegen

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek