Nijmegen zoals het was, werd en is / Waalstad voor en na 1944

Nijmegen zoals het was, werd en is / Waalstad voor en na 1944

Auteur
:   De Gelderlander
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5892-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijmegen zoals het was, werd en is / Waalstad voor en na 1944'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

32. Hertogstraat.

De Hertogstraat is altijd een randstraat gebleven, die pas bij evenementen uit de verf komt. Niet aIleen tijdens de naoorlogse Zomerfeesten, maar ook a1 in de zomermaanden van 1910, toen in Nijmegen een grate manifestatie rond elektriciteit werd gehouden. De ingangspoort stond bij het begin van de Hertogstraat-Kelfkensbos, Tot de oorlog bestond de stad uit een bonte mengeling van allerhande zaken en woningen. Er waren ze1fs nog oude stadsboerderijen te vinden. Enig aanzien kreeg de straat pas toen de Twentsche Bank zich hier in de jaren twintig vestigde. De bank was een van de weinige panden die het inferno van september 1944 overleefde, ondanks de brand die ook hier dagenlang woedde. Reeds op zondag 17 september, de dag van de Amerikaanse 1andingen, braken in de Hertogstraat de eerste branden uit, waarbij mensen zelfs in brandende huizen werden teruggedreven. Na de oorlog kregen op zes na aIle panden het predikaat .verwoest" en werden gesloopt. Voor de rechtlijnige herbouw van de zakenpanden tekende vooral de Nijmeegse architect Ockhuijsen. (Foto's: Gemeentearchief, collectie Bol, Piet Heijsen.)

33. Hertogplein.

Nabij de plek waar tot eind negentiende eeuw de Hertogpoort te vinden was, werd een intiem pleintje aangelegd rond de Wilhelminaboom. Die werd hier geplant toen koningin Wilhelmina in 1898 ingehuldigd werd. Rond het pleintje waren onder meer de Nutssehool, een cafetaria, de brandweerkazerne en het warenhuis van Van der Stad te vinden. Die winkel vond rond 1920 onderdak in een nieuw pand, dat in tegenstelling tot de omgeving in een nieuwe architeetuur was opgetrokken. Hoewel de brandweer naast de deur zat, ging de hele hoek van Van der Stad met de ernaast gelegen panden van de Van Broeckhuysenstraat in vlammen op. Er moeht van de brandstiehtende Duitsers niet geblust worden en op maandag 18 september moest de brandweer zelfs de binnenstad verlaten. Bij de wederopbouw werd het Hertogplein richting Marienburg opgebroken. Van der Stad behoorde samen met de buren tot de eerste zaken die uit de as herrezen. Dat was in 1950. (Foto's: Gemeentearchief, eolleetie Bol, Piet Heijsen.)

34. Marienburg

Bet Marienburg is lange tijd een open ruimte geweest aan de rand van de oude vestingstad. Beeldbepalend was en is een oude rijzige kloosterkapeL In de nabijheid verscheen begin vorige eeuw het Arsenaal, als tuighuis van de vesting. Beide gebouwen kwamen vrijwel ongeschonden de oorlog door. Dat gold niet voor het typerende bankgebouw dat "de maatschappij tegen brandschade en het leven, De Nederlanden van 1845" voor de oorlog op de hoek met de Marienburgsestraat liet bouwen. Bet pand grensde aan het oude joodse kerkhof, dat hier lange tijd tegen de Walmuur aan gelegen heeft. Het bankgebouw valt indirect ten offer aan de oorlogshandelingen in de septemberdagen van 1944. Op 23 september 1944 wordt hier een Brits munitietransport door een granaat getroffen en vliegt de lucht in. Er vallen verschillende doden, het bankgebouw wordt deels verwoest en brandt uit. Het zou tot de jaren zeventig duren alvorens er op deze plaats en op het terrein van het oude kerkhof weer gebouwd werd. Opnieuw een bankgebouw. (Foto's: Gemeentearchief, Piet Heijsen.)

35. Nieuwstraat.

De wederopbouw van de verwoeste binnenstad ging gepaard met een verandering van het oude stratenpatroon. Sommige straten werden verlegd, andere verdwenen, zoals bijvoorbeeld de Houtmarkt-Lange Koningsstraat. De eerste foto laat de Houtmarkt omstreeks 1915 zien. Die straten waren te vinden tussen het Marienburg en de Lange Nieuwstraat, de huidige Nieuwstraat. Na het bombardement is een groot gedeelte van de omgeving in een puinhoop veranderd. Op de achtergrond is nog een stukje van de Pauwelstraat zichtbaar. Ais boegbeeld van het nieuwe straatverloop wordt in het begin van de jaren vijftig op de hoek Pauwelstraat-Koningsstraat met de NieuwstraatMarienburg een hotel-cafe-restaurant gebouwd met de naam Astoria. Tegenwoordig is het De Ambassadeur, een night dancing, en hebben de hotelkamers plaats gemaakt voor kamerbewoning. Het gedeelte van de Lange Koningsstraat dat betrekkelijk ongeschonden blijft, wordt na de oorlog gesloopt om uiteindelijk plaats te maken voor het huidige .Koningsplein". (Foto's: Gemeentearchief, Piet Heijsen.)

36. Pauwelstraat.

Een echte winkelstraat was de Pauwelstraat voor de oorIog niet, zeker niet aan de noordkant. Het is van oorsprong dan ook een woonstraat met enkele voorname herenhuizen, waar zich geleidelijk aan steeds meer neringdoenden vestigden. De straat was voor de oorIog niet aIleen wat groter, maar liep ook anders dan nu. Er was to en bijvoorbeeld nog geen Koningsplein, zoals nu. De Pauwelstraat verbond de verdwenen Oude Stadsgracht met de Houtstraat, die nu door Plein '44 tot minder dan de oorspronkelijke helft is teruggebracht. Op 22 februari was het onderste gedeelte van de Pauwelstraat een van de gedeelten van de binnenstad die de zwaarste klappen kreeg. Er kwamen verschillende brisantbommen terecht, waardoor tientaIlen dod en vielen. Brinkman Rietmeubelen en wijnhandel De Wingerd waren de eerste zaken die hier herbouwden. Estourgie ontwierp het pand van Brinkman, dat opvalt door een wat minder zakelijk architectuur dan die van veel andere winkels die in deze omgeving herbouwd werden. (Foto's: Gemeentearchief, Piet Heijsen.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek