Nijmegen zoals het was, werd en is / Waalstad voor en na 1944

Nijmegen zoals het was, werd en is / Waalstad voor en na 1944

Auteur
:   De Gelderlander
Gemeente
:   Nijmegen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5892-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijmegen zoals het was, werd en is / Waalstad voor en na 1944'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

37. Molenstraat.

Op het onderste gedeelte na, kwam de Molenstraat betrekkelijk ongeschonden uit de oorlog tevoorschijn. Nog steeds wordt het beeld er overwegend bepaald door gevels van rand de eeuwwisseling. Ret is in die dagen dat de paters jezuieten er een grate kerk in neogotische stijl laten bouwen: de St. Ignatiuskerk, later de Petrus Canisiuskerk, maar in de volksmond de Molenstraatskerk. Een apart onderdeel van de kerk is de Mariakapel, waarin het Nijmeegse "wonderbeeldje" wordt vereerd op de eerste foto in het midden. Bij het bombardement op 22 februari 1944 worden niet aileen de kerk en de kapel getroffen, maar ook aIle panden op de hoek met de Ziekerstraat, zoals het modehuis Kreymborg. Ret houten beeldje van Onze Lieve Vrouw van Nijmegen, dat tijdens de beeldenstorm in de zestiende eeuw op wonderbaarlijke wijze aan de brandstapel ontsnapte, komt na het bombardement ongeschonden uit de ravage van de kapel tevoorschijn. In 1960 wordt de vernieuwde Molenstraatskerk ingewijd, met daarin opnieuw een aparte Mariakapel. (Foto's: Gemeentearchief, Piet Heijsen.)

-.

!

38. Keizer Karelplein.

De spil van het groots opgezette plan waarmee de vestingstad Nijmegen eind vorige eeuw de vleugels uitsloeg, vormt het Keizer Karelplein. Ooit vormde de rotonde een geheel met de omringende bebouwing, die eveneens rond de eeuwwisseling tot stand kwam en bestond uit kapitale panden als Vereeniging en hotel Keizer Karel, waarin later de Raad van Arbeid kwam. De villa die bij de Nassausingellag, werd in 1923 gepromoveerd tot het hoofdgebouw van de net opgerichte Katholieke Universiteit. Op het einde van de oorlog yond het uitgeweken Obergericht (Hoge Raad) hier overigens onderdak. Op dinsdagmiddag 19 februari houdt een groep Duitse soldaten hier huis met brandende fakkels en flesjes benzine. Tegen de avond brandt vrijwel het hele plein. AIleen de Vereeniging kan tijdig geblust worden en blijft behouden, evenals restaurant Germania, dat na de bevrijding meteen omgedoopt wordt in Normandie. Lange tijd blijven rond het plein open gaten gapen, die nu zijn ingevuld met overwegend bank- en kantoorgebouwen van allerlei soort en met de schouwburg. (Foto's: Gemeentearchief, Piet Heijsen.)

39. Van Schaeck Mathonsingel.

De allure waarmee de uitleg van de stad eind vorige eeuw gestalte kreeg, is ook terug te vinden in de Van Schaeck Mathonsingel, die aanvankelijk gewoon Stationsweg heette. Er stonden kapitale herenhuizen en villa's aan weerszijden van een langgerekt-plantsoen, Een deel van die panden had een publieksfunctie, waaronder het psychologisch instituut van de universite it op de hoek met de Vondelstraat (zie eerste foto). Vrijwel alles wat aan deze kant van de singel stond ging in september 1944 door brandstichting in vlammen op, te beginnen bij de Raad van Arbeid aan het Keizer Karelplein tot het Victoriahotel tegenover het station. Het verlies van "psychologie" was niet de enige klap voor de universiteit. Elders in de stad ging in die dagen zowel het hoofdgebouw als de bibliotheek door oorlogsgeweld verloren. De zuidkant van de singe 1 werd in de jaren vijftig bebouwd met blokken duurdere flatwoningen. Aan de uiteinden staan moderne kantoorcomplexen.

40. Stationsplein.

Van het bombardement zijn nauwelijks toto's bekend die meteen nadat de bommen vielen genomen zijn. Des te beklemmerder is de wazige foto die een onbekende vanuit een bovenverdieping van het voormalige Oranjehotel maakte. Her en der liggen doden. De kiosk die midden op het plein stond is volledig weggevaagd. Het stationsgebouw is door een voltreffer verwoest. De tram is doorzeefd met scherven van splinterbommen. De inzittenden worden gedood of raken zwaar gewond. Op en rond het Stationsplein vallen vol gens schattingen zeker honderd dod en (tweede foto). De eerste foto geeft een beeld van het Stationsplein zoals dat er rond de eeuwwisseling bij lag. De foto is, evenals de middelste, genomen vanuit het majestueuze Oranjehotel, dat na het bombardement uitbrand de. Op de plaats van het hotel verrees het kantorencomplex Metterswane, van waaruit uitgekeken wordt op het Nijmeegse stationsplein dat in niets meer herinnert aan de vooroorlogse situatie, (Foro's: Gemeentearchief, collectie Hermsen, Piet Heijsen.)

INDEX

1 Plattegrond binnenstad v66r 1944

2 Wederopbouwplan voor de Nijmeegse

binnenstad

3 Luchtfoto binnenstad 4 Luchtfoto binnenstad 5 Station

6 Stationsplein 7 Spoorstraat

8 Kronenburgersingel 9 Bloemerstraat

10 Doddendaal 11 Houtstraat 12 Hessenberg

13 Stikke Hezelstraat 14 Stikke Hezelstraat 15 Augustijnenstraat 16 Augustijnenstraat 17 Broerstraat

18 Plein '44

19 Broerstraat 20 Broerstraat 21 Grote Markt

22 Burchtstraat 23 Stadhuis

24 Burchtstraat

25 Platenmakersstraat 26 Burchtstraat

27 Burchtstraat

28 Valkhofplein

29 Kelfkensbos

30 St. Jorisstraat (noord) 31 St. Jorisstraat (zuid) 32 Hertogstraat

33 Hertogplein

34 Marienburg

35 Houtmarkt

36 Pauwelstraat

37 Molenstraat

38 Keizer Karelplein

39 Van Schaeck Mathonsingel 40 Stationsplein

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek