Nijverdal en de Nijverdallers in oude ansichten

Nijverdal en de Nijverdallers in oude ansichten

Auteur
:   G.J. Karkdijk
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1651-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijverdal en de Nijverdallers in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ret zal u als geinteresseerde lezer niet ontgaan zijn dat in de reeks "Kent u ze nog ... de Nijverdallers" reeds een tweetal boekjes van mijn hand is verschenen. Met veel genoegen zie ik steeds terug op de vaak erg leuke reacties van mensen uit alle windstreken. Alhoewel ik voldoende materiaal zou hebben voor nog meer boekjes, zal dit derde deel waarschijnlijk wel het laatste boekje van mijn hand zijn, Ik besef heel goed dat dit boekje historisch niet al te veel waarde heeft, daarvoor zijn anderen, die meer beschrijvend verhalen. Ret is mijn bedoeling een verzameling foto's te geven van voornamelijk groepen, verenigingen en families, waarvan een ieder het belang voor zichzelf het beste kan inschatten. Ik wens u met het kijken en lezen vee 1 genoegen toe.

Allen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit boekje, dank ik heel hartelijk. Speciaal van de gemeente Hellendoorn ontving ik alle me de werking die ik me maar wensen kon. Al deze fijne ondersteuning heb ik zeer op prijs gesteld.

Nijverdal, juni 1981

G.J. Karkdijk

1. Foto van de Grotestraat nabij de kruising met de De Joncheerelaan. Het pand is de dorpswinkel van Jan Hemmink. Vanaf hier vertrok men met getuigde paarden naar de zandafgraving aan de Bonteweg. Op de foto staan (naast het tweede paard vanaf rechts) Marinus Hemmink, mevrouw Hemmink-ter Hoek en dienstbode mejuffrouw Harmsen.

2. Paard en brik van bakker Mans Olthof met de beide zoons Gerrit en Henk voor het fotoatelier van fotograaf Hemmink aan de Grotestraat (nu Foto Meijer). Verder de slagerij en een gedeelte van het woonhuis en de winkel van Herman Hemmink.

3. Voor de slagerswinkel aan de Grotestraat met de paaskoe. Links slagersknecht Jo Hallink, H. Hemmink met zijn dochtertje op de arm en naast hem Jo Hemmink, een dochter van M. Hemmink.

4. De dorpsveldwachter J. de Ruiter is van 1896 tot 3 maart 1906 in Nijverdal geweest; daarna werd hij overgeplaatst naar Nijkerkerveen. In zijn plaats werd op dezelfde datum (3 maart 1906) J.W. ter Avest (van Nijkerkerveen) benoemd. J.W. ter Avest is tot 16 mei 1922 in Nijverdal geweest en is toen overgeplaatst naar Broekheurne. Op de foto, staand van links naar rechts: Henk ter Avest, Jan Willem ter Avest, rijksveldwachter J.W. ter Avest en Gerrit ter Avest. Zittend: mevrouw Schuurman-Koet, oma Schuurman, Hanna ter Avest met pop, mevrouw Ter Avest-Schuurman, Herman ter Avest en Flokkie de hond (1917).

5. Naast cafe Budde is de Eerste Nijverdalsche Snelpersdrukkerij gevestigd; het eerste weekblad "Nijverdal en Omstreken" is verschenen op zaterdag 7 april 1900. Uitgever was toen de heer G. Riezebos (22 september 1900). Namens de vennootschap B. Westera verscheen op zaterdag 5 oktober 1901 het Twentsche Volksblad, een anti-revolutionair orgaan. Op 31 december 1910 werd E.J. Bosch J.Bzn. benoemd tot adjunct-directeur. Op 1 januari 1913 werd aan de heer B. Westera op verzoek eervol ontslag verleend als directeur van de Nijverdalsche Drukkerij en Uitgeverij, In zijn plaats werd benoemd E.J. Bosch J.Bzn. die van 1 juli 1910 tot 31 december 1912 die functie waarnam. In december 1917 verliet E.J. Bosch J.Bzn. Nijverdal. In mijn tweede deel "Kent u ze nog ... (nummer 55) staan twee foto's van de verdere geschiedenis van de Nijverdalsche Drukkerij, Verder op deze foto het huis van J. Veldman, gebouwd in 1900 nu nog bewoond door J. Kelder. In de winkel daarnaast woonde in 1900 (of in 1895) al mr. Stelwagen, later vele anderen en het pand is afgebroken in 1978. Daarnaast woonden kleermaker Hendriks en groenteboer Oomen.

6. Voor het huis van de familie J. Veldman aan de Grotestraat (naast de Snelpersdrukkerij). Zittend: het eehtpaar Johannes Veldman en D. Hoogland. Staande, van links naar reehts: Toos, Johan, Nelle, Riek en Paulien Veldman. Dit huis, gebouwd in 1900, staat er nu nog, maar is wel verbouwd. Momenteel wordt het pand bewoond door 1. Kelder.

Grootestraat Z. Z. met em. Nat. School te Nijverdal

7. Grotestraat Z.Z. met de christelijke nationale school te NijverdaL Hendrik Wormser was de stichter van het christelijk onderwijs te Nijverdal. De opening van deze school was op zondag 7 januari 1866 en meer dan honderd jaar heeft deze school dienst gedaan. In 1973-1974 is het gebouw afgebroken en sinds 1974 staat daar nu de supermarkt van De Boer. De laatste hoofdonderwijzers die nog met hun gezin in het schoolhuis hebben gewoond zijn: W. Wieske (10 februari 1882-26 december 1920), A. Ponsteen (26 december 1920-1 augustus 1961) en 1. Marquart (I augustus 1961-heden).

8. Links boven: het echtpaar A. Ponsteen-Polstra. Meester A. Ponsteen is hier drieentachtig jaar en mevrouw Ponsteen vierentachtig jaar. Deze foto is genomen tijdens hun zestigjarig huwelijksfeest in 1981. Meester A. Ponsteen is vanaf 1 juni 1916 onderwijzer aan de eerste christelijke school geweest en vanaf 26 december 1920 hoofdonderwijzer.

Rechts: het echtpaar W. Wieske-A. Nijboer. Meester Wieske is geboren op 26 februari 1854 en overleden op 17 maart 1941. Hij was hoofd van de eerste christelijke nationale school te Nijverdal van 1882 tot 1920. Het echtpaar heeft samen al die tijd in het schoolhuis gewoond (zie vorige bladzijde).

9. Dit is een schoolfoto van 1928 van de zesde klas van de eerste christelijke nationale school te Nijverdal. Boven, van links naar rechts: Herman Bannink, Hendrik Nieuwenhuis, Arnold Niemeijer, Gerrit Eikenaar en Johan v.d, Kolk. Tweede rij: Hendrika Boeve, Johanna Nijkamp, Marie v.d. Maat, Gerritje Valk, Marta Ekkel, Anna Prins, Hendrika Altena, Jo Gooselink, Hendrik v.d. Werf en Marinus Roelofs. Derde rij: Trijntje de Vries, Dini Pongers, Dina Karkdijk, Marie Kamperman, Hendrika Miskotte, Aaltje Bolink, Jo Wermink en Zwaantje Blikman. Vooraan: Hendrik Eertink, Mondeel, Hans Heuver en Andries van Dijk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek