COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Nijverdal en de Nijverdallers in oude ansichten

Nijverdal en de Nijverdallers in oude ansichten

Auteur
:   G.J. Karkdijk
Gemeente
:   Hellendoorn
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1651-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nijverdal en de Nijverdallers in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De Oranjestraat met het doktershuis. De eerste dokter die het bewoonde was dokter H. Slettenhaar en na hem de doktoren Schaafsma, J. Bakker en R. Bakker. Van de dubbele woningen daarnaast waren de eerste bewoners G. Boontje, gemeentearchitect, en Chr. F. Bramer, wethouder. Later werd Bramer burgemeester van Hardenberg. Voor het huis staat Jo Westera.

~ wegene her groote l~- acmal wlnkeliera eer -. dezer plaetse, zien wij ODS ccnccdzaakt tip de volgende arrikelen te laten inscbrijven :

3 pond kotlle, ten Have 10 soon.

~ nlD BoateD" Cacao.

-; wine en 7 pond bruine sQiker, 10 kwaliteit,

:', Ii~. tc SOOrt.

12 boKjes HOQt.

Briefjcs worden ingcwacht Mean1ag t~ ){Ci, des nvonds 6-7 uur in 't lokaal ., Yischnet, r..

DE FJ::E"TCOmn~<rE.

_1 _

IENDINGSHESTI

!i,j'''d.r, Se ?Iaatselijk Zene"g,!",! 121 TJ. 1. weder word ?? g,hoode. op

Donderdag 24 Mei a. s. ~

(HEMELV AARTSDAG)

'i. het bosch van den We(f.f.. Zeer 6el. Xear TJr. TER WEeX£:!" Openin; 1.30 uur. 1'riju. der 1'ro,ramma's: bij de commlss!!l~ ~ mt; .p he fe~stt&miD 25 csnt

loor verdere by,lOnderheden aangaande H.H. ~prekel1 en bunne onderwerpen ena ae men deaanplakblljetten DE rEEmaOl1R!~~IE.

70. Boven: hier ziet u de aankondiging van Nijverdals derde plaatselijk zendingsfeest van 28 april in het jaar 1900.

Onder: een beeld van het zendingsfeest zelf.

71. Boven: huize "Duivecate" aan de Duivecatelaan. Het pand is in 1932 afgebrand en later is hier een nieuw landhuis gebouwd door de heer F.J.P. Moquetteo Deze nieuwe woning staat er thans nog en wordt bewoond door het echtpaar Moquette-ter Steege. Onder: dr. F.J.P. Moquette op de stoomfiets met dochter Adrie en zoon Frits voor huize "Duivecate" (boerderijgedeelte ).

72. Links: A. Schotveld, voorganger van de Broedergemeente (samen met H. Bokhove).

Rechts: dominee F.J.P. Moquette, geboren in 1836. Hij was kandidaat bij de Waalse Gemeente in 1861, predikant te Jutphaas per 23 november 1862, te Sluis in 1866, te Hijker-Smilde in 1870, te Sneek in 1873 en te Rotterdam per 22 februari 1891. Op zondag 11 november 1906 heeft dominee F.J.P. Moquette nog een spreekbeurt en een doopdienst gehouden in de houten noodkerk van de Hervormde Gemeente Nijverdal.

73. Vanaf links: het oude Koersenkerkje, de boerderij van J. Nahuis, gebouwd in 1926, en de oude boerderij van B. Nahuis, later van G. Nahuis. Toen J. Nahuis in 1926 gehuwd is, is de nieuwe boerderij gebouwd. Het Koersenkerkje was de eerste kerk van Nijverdal, de voortzetting van de afgescheiden gemeente van Hellendoorn. Gepreekt werd in dit kerkje van 1856 tot 1859 door H. Wormser, van 1859 tot 1861 door dominee P.B. Bahler, van 1861 tot 1864 door H. Wormser, van 1864 tot 1866 door dominee H. Weenink en van 1866 tot 1878 door H. Wormser. Veel is er verloren gegaan; deze twee boerderijen zijn weI verbouwd, maar zijn van buiten niet veel veranderd.

74. De bouw van de hervormde kerk is aanbesteed op 26 juni 1909. De aanbesteding had plaats op 19 juni en er waren acht inschrijvers. De laagste inschrijvers waren de gebroeders Jalink te Goor voor f 23.800,-. Op deze foto, waar de kerk in aanbouw is, staan onder anderen werklieden uit Goor en uit Nijverda1, onder wie H. Voort en H. Ekkelkamp. De drie personen op de voorgrond zijn aannemer Jalink, architect W. Lammers en Clinge Doornbos. Laatstgenoemde heeft een periode in Nijverdal gewoond, tijdens het bouwen van de stijfselfabriek in Nijverdal en is daardoor in Nijverdal gebleven tot de stijfselfabriek afgebrand is. Doornbos declameerde verschillende malen zijn gedichten in gebouw "Unitas".

75. Deze hervonnde kerk is op 17 april 1910 in gebruik genomen. Dominee De Jong hield een inwijdingsrede naar 1 Samuel 7:12b en ook sprak dominee Pun selie uit Leiden in deze bijzondere dienst. Een zangkoor van de gemeente verleende haar medewerking. In 1939 is deze kerk gerestaureerd. In een speciale godsdienstoefening werd het gerestaureerde kerkgebouw ingewijd. De kerk bevatte toen nog duizend zitplaatsen.

76. Boven: de in aanbouw zijnde stijfselfabriek "Atlas" voor de heer N.C. Starn, ornstreeks 1903. Onder: deze fabriek stond aan de Blokkendijk. Het bedrijf heeft geen lange levensduur gekend, want vijf jaar later (1908) brandde het. a1 af. Het is nooit herbouwd. De heer Starn vertrok naar Nijrnegen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek