Nispen in grootmoeders tijd

Nispen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J. Koenen, H. Baselier, J. Kerstens, M. Verbraak en M. Dekkers
Gemeente
:   Roosendaal
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5450-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nispen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Toen in 1991 door Rinus Hendriks, Jan Koenen en Arnold Verkouteren gewerkt werd aan de vervaardiging van een fotoboekje over Roosendaal, werd de pas opgerichte Heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen benaderd om een soortgelijk boekje over Nispen samen te stellen. Het bestuur was zeer ingenomen met dit voorstel en vroeg of leden geinteresseerd waren om medewerking te verlenen aan een dergelijk boek. Zo'n fotoboek zou dan goed kunnen aansluiten bij het eerder verschenen "Nispen in oude ansichten". Een werkgroep werd in het leven geroepen, bestaande uit Henk Baselier, Madeleine Dekkers, Jan Kerstens, Jan Koenen en Maria Verbraak. Zij gingen enthousiast aan de slag om foto's uit de periode 1900-1950 bij elkaar te zoeken. Tijdens verschillende bijeenkomsten werden foto's bekeken, geselecteerd en beschreven. Uiteindelijk is zo een fotografisch beeld ontstaan van Nispen in de eerste helft van deze eeuw.

Voornoemde periode is een tijdperk dat veel van de Nispenaren zich nog levendig herinneren, terwijl het voor de jongeren in Nispen inmiddels historie is. Het is een peri ode die voor het dorp belangrijk is geweest. Door de mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog en natuurlijk door de Tweede Wereldoorlog veranderde het dorp ingrijpend. Het was de tijd waarin nieuwe sociaal-economische ontwikkelingen ook in Nispen hun intrede deden maar waarin niettemin het "rijke roomse leven" nog vo lop aanwezig was. Bovenstaande omschrijving wordt voor u door zo'n 39 foto's in beeld gebracht. Voor de een zullen de fete's herinneringen aan mensen of gebeurtenissen uit die tijd oproepen, een ander zal zich misschien verwonderen over voor hem of haar nag onbekende aspecten van de recente Nispense geschiedenis.

Graag wil ik namens het bestuur van Heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen de leden van de werkgroep danken voor hun werkzaamheden. Verder wil ik mijn hartelijke dank betuigen aan alle personen en instellingen die zo bereidwillig waren om foto'sin bruikleen te geven.

Ik wens u allen veel kijk- en leesgenot toe.

C.M.A.J. Uijtdewilligen Nispen (voorzitter)

1. Het interieur van cafe Tivoli aan de Bergsebaan, thans 43. Net na de Tweede Wereldoorlog werd het cafe gesloten en in de jaren zestig werd het verbouwd tot twee woningen.

Achter de toog staan de eigenaren Kees en Lies Kools-Franken, die in het huis, nu 41, woonden. Het was het eerste stamcafe van de Nispense harrnonie Sint Caecilia,

(Foto P. van Hees, Nispen.)

2. De Dorpsstraat anna 1910. Het tweede pand rechts was eigendom van de familie Uijtdewilligen en dateert van 1894. In 1930 werd het door hen herbouwd.

Tegenwoordig begint hier de Prins Bernhardstraat. Dit gedeelte had in de volksmond ook de bijnaam "Moleneind" .

(Foto W. de Bruijn, Roosendaal.)

Moleneind

3. Vroeger kwam het rustige dorp Nispen nog weI eens als zodanig in het dagblad De Grondwet ter sprake. Dat het niet erg overdreven is, blijkt uit deze prentbriefkaart van de omgeving van de kerk , daterend van omstreeks 1915.

In ons gejaagde leven bekruipt je weI eens het gevoel van heimwee naar die rust van toen. Duidelijk zijn hier de kasseien met de markering van het fietspad zichtbaar.

(Foto W. de Bruyn, Roosendaal.)

4. Het zusterklooster Sint Antonius aan de Dorpsstraat had natuurlijk een kapel, waarvan de binnenzijde niet iedere Nispenaar zo bekend zal voorkomen.

De inzegening geschiedde op 2 januari 1926 door de bekende pastoor J. van Spaandonk. (Foto zusters Penitenten Recollectinen, Roosendaal.)

5. Deze foto toont de Lourdesgrot, die zich in de tuin achter het zusterklooster en de meisjesschool aan de Dorpsstraat beyond.

(Foto zusters Penitenten Recollectinen, Roosendaal.)

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek