Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten

Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3215-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Dit is de dokterswoning aan de Zuidweg, in die tijd bewoond door dokter Willem Geill. Op de achtergrond, voor de serre, staan Jan Geill, zijn vrouw en zijn moeder. Op het gazon is tuinman Jan Bos aan het werk. Het huis is later door de gemeente gekocht, maar net na de Tweede Wereldoorlog verkocht aan de huidige bewoner, J.e. Berman, die het uiterlijk van de woning ingrijpend heeft veranderd.

20. Dit is de winkel van Hubreeht Dane na de verbouwing van 1913. Tijdens de verbouwing hield Dane winkel in de demontabele ziekenbarak, die de gemeente verplieht was geweest aan te sehaffen om als noodziekenhuis dienst te doen tijdens epidernieen van besmettelijke ziekten, De gemeente had voor dit gebruik f 25,- bedongen. Hier staan voor de winkel, van links naar reehts: de kneeht Hubreeht Joosse en Adrie Walrave, dan Hubreeht Dane en zijn vrouw Pictemella Kousemaker, dienstbode Keetje Abrahamse, Hubreehtse en een reiziger van de een of andere firma.

21. Voor zijn slagerij maakt slager Piet Wattel zich op voor de optocht ter gelegenheid van het honderdjarig onafhankelijkheidsfeest in 1913, dat in heel het land op uitbundige wijze werd gevierd. In de tilbury zit Piet Wattel met zijn vrouw Tannetje van 't Veer, voorts zijn dochter Koos en haar vriendin Marie Jansen Mdr. Achter het paard staat Bram de Blaeij, links van het paard zien we Jaap Otte en aan de andere kant Cornelis Hoebeke. De slagerij is nu afgebroken en verbouwd, maar ze was gelegen aan de grindweg naar Heinkenszand, later de Wilhelminastraat en weer later omgedoopt in Van der Poest Clementstraat,

22. Hier stelt de stoet zich op bij de lagere school om het onafhankelijkheidsfeest de nodige luister bij te zetten. De optocht zou gaan via Nisse-Stelle naar Ovezande, waar burgemeester/secretaris Dirk Mulder woonde, zodat deze het feest ook van dichtbij kon meemaken. Bij "De mooie Staak" echter dreigde de feestdag in een rampdag te ontaarden, omdat een van de paarden op hoi sloeg, waardoor de heer Korstanje uit 's-Heer Abtskerke te water raakte en nog net op het nippertje door Piet Wattel kon worden gered. In de eerste tilbury zien we Keetje de Blaeij zitten. De tentwagen daarachter was van de familie Bostelaar-Mol, De tilbury daarachter wordt gemend door Adriaan Jansen en de inzittenden zijn Tannetje Weststrate en Marie Ossewaarde. Uit het vierde rijtuig buigt zich Tine Kuyper. De wandelende vrouw met het kind aan haar hand is Jane van der Hiele-Schaalje.

23. De lagere school in 1915, met onderwijzeres Jetje Meijers, een van de dochters van het hoofd der school. Op de bovenste rij, van links naar rechts: C. Gelok, W. Zonnevijlle, Johannes Hirdes, Kees Paauwe, Andries van der Poest Clement, Gerrit Eckhardt, Louw Bosman en Kees van Liere. Op de tweede rij: Koos Bosman, Tona Zonnevijlle, Kee van Liere, Rika Bosman en Kee de Schipper. Op de derde rij: Maria Moerman, Janna Zonnevijlle, Stien Bosman, Marie Jansen Mdr., Koos Wattel, Neeltje Paauwe, Jans de Schipper en Stien van Houte. Op de voorgrond zien we: Bas Kegel, Johannes van Boven, Jan Bos en Willem Nelis van Liere.

Dorpsplein

24. De volgende vijf foto's geven ons een overzicht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit is te zien aan de verandering die het Dorpsplein heeft ondergaan. In plaats van groen was het geheel omgespit en het diende nu voor volkstuintjes. In het winkeltje met het uithangbord woonde P. Kloosterman. Tussen het groepje kinderen ontwaren we veldwachter Weststrate en gemeentewerkman Kloosterman.

ยท NISSfi

25. Rechts, met de rood-wit-blauwe vlaggestok en het plakkebord, is het gemeentehuis, dat met de herindeling van 1970 zijn oorspronkelijke functie verloor en in 1976 werd afgebroken om plaats te maken voor een riant woonhuis van A. van der Poest Clement. Voor de bouw van dit gemeentehuis hield men secretarie in de zogenoemde gemeentekamer bij de plaatselijke herbergier. Toen echter herbergier C. de Blaeij per 1 februari 1882 de hum opzegde, moest de gemeente naar een ander onderkomen uitkijken. Men kocht daartoe voor f 950,- een woning van Jan Koster, doch deze bleek uiteindelijk toch niet zo geschikt te zijn. Ten slotte besloot men met Pieter Hirdes een ruil aan te gaan. Hirdes zou de oude school krijgen plus nog f 1.000,- toe en de gemeente zou diens woonhuis als secretarie annex woning van het hoofd der school in gebruik nemen,

Gemeentehuis

IYISSE

oorasaezknt

26. De entree van Nisse via de Zuidweg. Links was de boomgaard van het Slot der Nisse met zijn monumentale poort. Rechts staat de villa "Sonnevanck".

IY/SSE

27. De straatwand reehts is hier nog in de oude staat. Van links naar reehts: de bakkerij, de smidse en de dorpsherberg, die aile helaas Of zijn verbouwd Of afgebrand. De enige jaren later gerestaureerde kerk met toren beheerst het gehele dorpsbeeld. De kerk is gewijd aan O.L. Vrouwe. Het is een bakstenen gebouw in de vorm van een kruiskerk: een sehip, een lange zuidarm, een nog langere noordarm, een koor en een toren die op het westen staat. Het koor wordt voor de eredienst gebruikt, terwijl men onder de toren door het sehip, de "wandelkerk", betreedt. Het spitsbogig houten tongewelf rust op muurstijlen met twaaif apostelbeelden, die tijdens de beeldenstorm gespaard zijn gebleven.

NISSE

't Slot

28. Vanuit de beweide boomgaard van het Slot der Nisse is deze foto gemaakt, met op de aehtergrond de villa "Sonnevanek", bewoond door wethouder Andries van der Poest Dement, die later, tot na de Tweede Wereldoorlog, seeretarisfburgemeester zou zijn. Hij is hier overigens te zien in de poort, met strohoed op. Verder zien we van links naar reehts: Karel van Selms jr., mevrouw Wietske van der Poest Dement-van Selms, de eehtgenote van ds. J. van Selms, dan Tuit van der Made, Nel en Wiets van der Poest Dement, Zus van der Poest Dement en Geerda van Selms. Op de weg, in klederdraeht, dienstbode Ma Bosman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek