Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten

Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3215-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

msse

Panorama

29. Hier is de verkaveling van het Dorpsplein nog beter te zien. De foto werd genomen vanaf de trans van de toren en we blikken zo de Poel in, wat wazig in verb and met het nog niet geperfectioneerde fotomaterieel, doch de molen is duidelijk te zien. Verder zien we een aantal boerderijen in de Molenweg, later de Gerbernesseweg. De rechter boerderij is thans reeds verdwenen en heeft plaats moeten maken voor de doorgetrokken Drieweg. De boerderij ertegenover zal ook moeten verdwijnen, daar de weg wordt doorgetrokken naar Heinkenszand. Van de boerderij daarachter is de schuur al heel lang geleden afgebroken, slechts het woonhuis staat er nog. Ook de school heeft het veld moeten ruimen. Bij het bekijken van dit plaatje zien we dat de tijd toch niet stilstaat en dat er veel is veranderd. De school zelf werd gebouwd in 1885 en op 1 februari 1886 ingewijd. Pas op het eind van de jaren zestig verdween zij van het toneel.

30. Op 20 juni 1917 werd de Coi:iperatieve Boerenleenbank opgerieht, die van groot belang lOU zijn voor Nisse en omgeving. Op de tafel bevindt zich de gehele administratie uit die jaren. Op de foto zien we het bestuur en de raad van toezicht. Zittend, van links naar reehts: Centse, A. van de! Poest Clement (kassier), Joos Mol (voorzitter), P. Verburg en A. Vette (de laatste vier waren gekozen bij de opriehtingsvergadering). Op de bovenste rij: A.J. van Dijke, H. Nieuwenhuize, M. Nieuwenhuijse en A. Bakker. De foto werd genom en to en het gezelsehap poseerde voor het huis van kassier A. van der Poest Clement, dat in die dagen tevens het kantoor was. Dat de heer Van der Poest Clement veel belangstelling voor de regionale gesehiedenis had, kunnen we zien aan een aantal gemeentewapens van de omliggende dorpen, dat hij voor het raam had uitgestald.

31. Deze foto is genomen ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester D. Mulder, die dit ambt bekleedde van 6 november 1878 tot 1 november 1920. Hij volgde toen baron jhr, M.J. de Marees van Swinderen op. Op de bovenste rij, van links naar rechts: M. Zonnevijl1e, Albrecht Vette, veldwachter J. Weststrate, C. Bos, N. Otte, W. Bosman, W. Bos, M. van Liere, Jan de Kok, Joris Schipper en Hubrecht Nieuwenhuize. Zittend, van links naar rechts: Arjaan Jansen, Geert Zonnevijl1e, D. Mulder, A. van der Poest Clement en Marinus Jansen.

32. In 1921 werd deze schoolfoto gemaakt. Midden tussen de leerlingen ontwaren we het hoofd der school, P. Meijers, geheel rechts het latere hoofd der school, nu nog onderwijzer van bijstand, J.A.R. Bornmelje. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Suzanna Bos, Maria Moerman, Koos Wattel, Marie Jansen Mdr., Willem Nelis van Liere, Nicolaas Fierloos Czn. en H. de Blaeij. Op de tweede rij: Jannetje Zonnevijlle, Koos Fierloos Adr., Zus van der Poest Clement, Stien Bosman, Dien Weststrate, Kaatje Bosman, Koos van Liere en Lien de Schipper. Op de derde rij: Dirk van Liere, Koos Boogerd, Jo Westveer (uit Rotterdam), Nel van der Poest Clement, Jans Bosman, Corrie Fierloos Cdr., Dien de Schipper en Martina Bos. Voorste rij: Jan van Liere, Chiel Zonnevijlle, Broer Zonnevijlle, Ko van Liere, Jan de Schipper, Johannes Hoogesteger en Broer Jansen.

33. Het was een oud gebruik dat een erewacht te paard, gevormd door de burgers van een dorp, de nieuwe burgemeester opwachtten aan de gemeentegrens. Voor de nieuwe burgemeester Andries van der Poest Clement was dit niet nodig, omdat hij a1 jaren op het dorp woonde en er lange tijd wethouder was geweest. Toch formeerde zich ook toen deze stoet. De volgende personen zijn herkend: tweede ruiter van links Cornelis Hoebeke, vijfde van links Piet Nieuwenhuijse, zevende van links Geert Nieuwenhuijse, negende van links Marien Jansen (met stroh oed) en tiende van links veldwachter Kooman.

34. Dit is een foto van de meisjesvereniging, genomen op 20 juli 1911, op reis in Den Haag, waar dit soort verenigingen gebruik kon maken van een daarvoor beschikbaar gestelde villa. Van links naar rechts: Tine Kuijper, Dina Luteijn, Marie Ossewaarde, Keetje Kuijper, Koba Hoogesteger, Huigje Meeuwse, Sientje Kuijper en, als enige niet in klederdracht, Pietje Meijers (onderwijzeres). De leden van de meisjesvereniging naaiden en breiden kleding, die met kerstmis aan de arm en werd uitgedeeld.

35. In 1920 kregen zowel toren als kerk een zeer goede opknapbeurt, of wei een zeer grondige restauratie onder leiding van de bekende architect Van de Kloot Meijburg. Het karwei werd door de plaatselijke aannemers geklaard. De timmerman was Marien Jansen, het metselwerk werd uitgevoerd door de gebroeders Bos. Op het dak, met hoed en baard, zien we burgemeester Van der Poest Clement, naast hem de opzichter, de heer Born.

tierv. Kerk

Nisse

I i

36. Hier staat in 1920 de hele toren in de steigers. Tijdens deze restauratie werd ook weer een van de hoektorentjes terug geplaatst. De bomen op het Dorpsplein werden in 1917 gerooid en voor f 5.378,verkocht aan de firma A.E. Kivit uit Utrecht, daar deze firma de hoogste inschrijfster op de negenennegentig olmen was geweest. Besloten werd toen door de gemeenteraad om dit bedrag te besteden aan het aflossen van aile geldleningen van de gemeente. Er restte toen nog een bedrag van f 278,-, dat net voldoende bleek om nieuwe bomen te planten.

37. Een fraaie foto van het muziekgezelschap "Ons Genoegen". Dit gezelschap werd opgericht in 1922 en wegens gebrek aan belangstelling ontbonden in 1971. De muzikanten die er to en nog waren zijn overgestapt naar "Euterpe" te Heinkenszand. Deze foto werd gemaakt op een van de vele concoursen in deze streek. Op de achterste rij zien we, van links naar rechts: A. Heijligers, W. Zonnevijlle, J. Lokerse, 1. Matthijsse, J. Verburg en M. Bos. Op de middelste rij: commissielid Van Gorp, J. Moerland, C. Bos sr., G. Bos (met vaandel), J. Bos, G. Zonnevijlle, S. Matthijsse, J. Gelok, J. Hoogesteger, C. Jansen en M. Zonnevijlle. Voor hen zitten: 1. Zonnevijlle, J. den Dekker, M. Otte, J. Paauwe, voorzitter J. Bommelje, dirigent P. Traas uit 's-Heer Arendskerke, P. Verburg en P. Vette. De drie jongens op de voorgrond zijn C. Bos, D. Jansen en A. Jansen.

38. Links: "Vroeger kon men nog feest vier en en sierde men het dorp op." Er werden dan tal van erepoorten opgericht, waar een halve buurt dagen werk aan had. Wanneer men deze foto en de volgende bekijkt, dan moeten we hen die deze verzuchting slaken gelijk geven. De volwassenen zijn, van links naar rechts: gemeenteontvanger J. Kloosterman, burgemeester A. van der Poest Clement, veldwachter Weststrate en P. Kloosterman.

Rechts: van de kinderen zijn onder anderen herkend: Jan Nieuwenhuijse, Jans Bosman, C. Fierloos, Maria Moerman en Jo Westveer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek