Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten

Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3215-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Dit is een van de vele algemene toto's die over heel Zuid-Beveland werden verkocht. Deze is gemaakt van de armenhuisjes te Nisse met als titel ,,In 't zonnetje". Van links naar rechts de bewoners Jane Bos, Jacques Everse en Kaatje Meijers.

- ,

40. Nisse in vogelvlucht omstreeks 1930. Iedere Nissenaar zal u kunnen vertellen dat deze foto is gemaakt door "Dries Clement", vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. De foto behoeft weinig commentaar. De aandachtige beschouwer zal ongetwijfeld genoeg overeenkomsten en genoeg verschillen bemerken met het Nisse anna 1976.

41. Het muziekgezelschap "Ons Genoegen". Staande, van links naar rechts: Daan Jansen, Ko Verburg, Lau Matthijsse, Kees Bos jr., Leendert Nieuwenhuijse, M. Hoebeke, vaandeldrager Kees Bos sr., L. Zonnevijlle, Kieviet, Joris Schipper, Machiel Zonnevijlle, Kees Hoebeke en Cornelis Rottier. Zittend:

Dries Jansen, Ko Lokerse en dan het bestuur, bestaande uit: Piet Verburg en Geert Nieuwenhuijse, in het midden P. Traas, dan Gilles Meeuwse, Marinus Otte en Ko Moerland.

42. Deze en de volgende ansicht zijn de oudste van 's-Heer Abtskerke. Ze zijn gemaakt omstreeks 1903. Van de personen die hier poseren zijn er slechts enkele herkend, zoals de twee boerinnetjes Pieternella Korstanje-Everse en dienstbode Maatje Visser. De jongen op de voorgrond is Leendert Korstanje en de boer geheel rechts, leunend op het hek, is Jaap de Pundert. Het meisje zonder muts, voor de dikke boom, is Maatje Korstanje.

43. Het blijkt altijd weer rnoeilijk op deze oude toto's de personen te herkennen. burners, diegenen die hier op staan zijn nu reeds een eind de tachtig gepasseerd of reeds lang geleden overleden. Hier is aileen de nog jonge srnid Pieter Braam herkend tussen de jeugd rechts op de foto,

44. In het voorjaar van 1906 veranderde het dorpsbeeld van Sinoutskerke door het afbreken van de kerk en de toren. Daarvoor werden de kerken van Sinoutskerke en 's-Heer Abtskerke door een predikant bediend. Uiteindelijk is het het kerkbestuur dat besluit dat de kerk wegens haar bouwvallige staat maar moest worden afgebroken. Hierna had het gemeentebestuur, als eigenaar van de toren, maar weinig keus. Bij open bare insehrijving konden de heren aannemers uit de wijde omtrek insehrijven om de toren te slopen. In totaal waren er dertien insehrijvingen. De duurste vroeg f 610,-, de goedkoopste wilde voor f 197,- de toren afbreken. In de raadsvergadering werd hie rover uitvoerig gedelibereerd, aangezien men de bedongen prijs veel te hoog yond. Gelukkig wilde timmerman A. Drijgers uit 's-Heer Abtskerke het staande de vergadering weI voor f 31,- doen. Het boerderijtje links werd in die tijd bewoond door Maarten de Witte en zijn vrouw Saartje van de Vrie, Het huis tegen de toren, met de twee ramen, was het oude sehooltje, later bewoond door de familie De Jonge, Geheel reehts het huis dat jaren werd bewoond door laos van Oosten. De iepen zijn nog eens het onderwerp van een geding geweest tussen het gemeentebestuur en het kerkbestuur wegens een vermeend eigendomsreeht. De bomen waren namelijk geplant door de gemeente op het eigendom van de diaeonie. De gemeente beweerde, met sueees, dat na dertig jaar het reeht van de diaeonie op deze houtopstand was verjaard.

45. Hier een foto van het interieur van de kerk van Sinoutskerke, gemaakt toen het gebouw al niet meer als kerk werd gebruikt, maar als opslagruimte voor landbouwprodukten. De zakken graan, die op de voorgrond staan, behoren toe aan Maarten de Witte. Overigens nam de gemeenteraad twee besluiten. Het eerste om de toren maar af te breken en het tweede om opdracht te geven "ene photographie" te laten maken door de heer Machielsen uit Goes en het kerkbestuur voor de helft van de kosten te laten opdraaien. Dit is een gelukkig besluit geweest, zodat het nageslacht heden ten dage nog kan zien hoe het is geweest. In die tijd werden namelijk veel historische gebouwen zonder enige gewetenswroeging gesloopt zonder dat er een afbeelding van bestond.

- ~ ... .:. -:/~-( KERK VAN SINOUTSKEREKE _ Afgebroken In 190:i

KERK VAN BAAR$OORP GE90UWO 1332 AFGEBROKEN 1800

46. Links: met het onderschrift van de tekening van de kerk van Sinoutskerke heeft de tekenaar het niet zo heel nauw genom en, noch met het jaarta1 van afbraak. De klok van deze toren is overigens na de afbraak in de toren van 's-Heer Abtskerke gehangen, aangezien ze volgens de dominee een veel fraaiere klank had.

Rechts: op 22 april 1880 besloten de kerkvoogden van 's-Heer Arendskerke dat het kerkgebouwtje te Baarsdorp rijp was voor de sloop en verzochten het gemeentebestuur van 's-Heer Abtskerke tegelijkertijd ook de bouwvallige toren maar te slopen. De gemeenteraad zag dit niet zitten, maar toen ruim een jaar later de alleenstaande toren bijna dreigde in te storten, haa1de men bakzeil en werd besloten de toren a1snog af te breken. De opbrengst van de verkoop van het sloopmateriaal bedroeg f 140,-. Slechts de stenen, kortelings gerestaureerde kerkhofmuur herinnert nog aan dit kerkje.

's Keerabskerk~

ee Sart wze,

33,1,1

47. De entree van het dorp, zoals die was te zien in 1906. Links staat de pastorie, in de rij huizen rechts bevindt zich ook het gemeentehuis, met dakkapel, en geheel achterin zien we de openbare lagere school.

48. Uit dezelfde serie, dus ook uit 1906, nu het gezicht op de school en de kerk. Geheellinks staat het huis van het hoofd der school, dan de school zelf en rechts de bakkerij van De Graag, In totaal waren er in die tijd tweeenveertig kinderen op school, zodat men eigenlijk naar een tweede leerkracht moest uitzien. Dit werd mejuffrouw Suurland uit Stavenisse tegen een wedde van f 500,- 's jaars. Toen de school voor 1 januari 1914 moest worden verbouwd, om aan de meest elementaire eisen van volksgezondheid en hygiene te voldoen, vonden de heren raadsleden het onnodig, en zelfs onhygienisch, om er closetten in te laten bouwen. De schoolkinderen op de voorgrond zijn niet herkend, op de jongen in het boerenpak na: dit zou Marien Goeman zijn,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek