Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten

Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3215-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Op 25 november 1908 wordt de 's-Heer Abtskerkse jeugd geportretteerd voor hun schoolgebouw. Op de bovenste rij zien we, van links naar rechts: Mientje Braamse, Marie Meijaard, Louw Tolhoek, Piet Drijgers, Gerrit de Graag, Willem van de Vrie, Jan Tolhoek, Tinus van Weele, Piet de Nood, Keetje Braam, Pietje de Jonge en meester Van de Linde. Op de tweede rij: Kaatje Braam, Pietje de Graag, Koos Korstanje, Saar Luteijn, Leintje de Nood, Basje Luteijn en Keetje Lokerse. Zittend: Jan van de Vrie, Dies Minnaard, Kees Lokerse, Jaap van de Plassche, Marien Luteijn, Geert Braam, Willem Minnaard en Arjaan Goeman.

50. Volgens het keurig schrift op de lei is dit de "Openb. school's H. Abtskerke 14 Juli 1913". Op de bovenste rij, van links naar reehts: Piet Harinck, Bertus van Liere, Izaak Luteijn, Marien Harinck Czn., Giljam Lokerse, Bas Harinck Czn., Kees van Liere, Arjaan Minnaard, Gillis Remijnse, Tinus Braam en Piet Minnaard. Op de tweede rij: juffrouw be Hullu, Leu Tolhoek, Riena de Graag, Jannetje Bostelaar, Pietje Blok, Mientje Blok, Pietje van Wee1e, Jo de Graag, Koos Braam, Marie de Graag en meester Van de Linde. Op de derde rij: Kaatje Harinck, Dingena Harinck, Anna de Graag, Janna Blok, Maatje Lokerse, Leun de Graag en Betje Luteijn. Op de vierde rij: Marien Harinek, Kees Huizen, Koos Rottier, Mientje van Oosten, Koos van Oosten, Marie Korstanje en Marien Lokerse.

51. De foto is gemaakt vanaf het erf van J. de Jonge. De kinderen zijn helaas niet herkend, noch konden de resten van een gebouw op de voorgrond worden gerdentifieeerd. De kerk is gewijd aan de H. Johannes de Doper. Het is een bakstenen kruiskerk, waarvan de stenen werden gebakken in eenvoudige ovens rond het dorp. De voorganger van deze kerk was, zoals overal op deze dorpen, een eenvoudige kapel, die reeds in 1208 werd vermeld in de kerkelijsten. Deze lijsten dienden overigens om het geld bijeen te brengen voor de kruistochten naar het Heilige Land.

?????????????????????????????.?.?????????????????????????????????? _11

.. :~ .. I!~.:.:.~.~.~~~.::'~ : ~:~.~~~~~:~~ .. ~

s,

52. De volgende serie van vier kaarten dateert van 1915. Het pad dat hier loopt, werd rond 1910 bestraat met keitjes en het sloot aan op het voetpad door de weiden naar Sinoutskerke. De toren, zoals deze hier door de bomen is te zien, stamt uit het begin van de vijftiende eeuw en heeft vijf geledingen met spitsboognissen en fries, hoekberen met een spitsboognis en een achtkanten traptoren. In de toren zelf is een kruisgewelf. De toren is in de jaren 1953/54 door de firma Woudenberg gerestaureerd. De totale kosten beliepen f 95.000,-, waaraan zowel het rijk, als de provincie meebetaalden. Overigens bedroeg het loon van een metselaar in die dagen slechts f 2,15 per uur.

Oro te uit 5 HEER ABTSKERKE

53. Van links naar reehts zijn herkend: Catharina Kloosterman, Pietje de Graag, M. Blok-van den Boomgaard, Neeltje Remijnse-van de Vrie en Geertje Luteijn (met hoed). De huizen op de aehtergrond werden toen bewoond door Jan de Jonge en Jan Blok, maar ze werden later afgebroken en herbouwd en worden thans bewoond door Sam Dekker en Jan Markusse (een kleinzoon van Jan Blok).

54. Deze foto is gemaakt aan de zuidzijde van de kerk met op de achtergrond weer de school, de bakkerij en de dorpsherberg. Van links naar rechts: Geertje Luteijn (met hoed) achter de sportkar met daarin twee kinderen, Pietje de Graag met een jongetje aan haar hand, Kee van Schaik, die dienstbode was bij C. van Liere, en Neeltje Mol, dienstbode bij De Jonge.

oreere uit sHEER TSKERKE

55. Links is de timmermanswerkplaats van A. Drijgers. Op de voorgrond staan, van links naar rechts:

Jan Drijgers, diens vader Adriaan Drijgers en zuster Lee Drijgers, achter hen de moeder van Jan Drijgers, Lena Tazelaar geheten. In kIederdracht staan Tannetje Korstanje-Oudendijk en Leendert Korstanje. Verder werd Cornelis Goeman nog herkend.

56. Dit is de Disselweg voordat ze was bebouwd. De openstaande mendeur is van de boerderij van Lucas Korstanje. De dames zijn, van links naar rechts: Maatje Korstanje, Neeltje Mol, Koos Korstanje en Leuntje Tolhoek. Ret jongetje rechts, aan de slootkant, is Rinus Tolhoek. Deze foto zou omstreeks 1915 zijn gemaakt.

57. Dit is een foto van 't Hooge Huis, midden in de Poel tussen Sinoutskerke en Baarsdorp. De boerderij werd later afgebroken en vervangen door een moderner huis met schuur (zie inzet). De poort werd opgericht ter gelegenheid van de komst van de nieuwe burgemeester De Moor. Van links naar rechts: Quinten van de Vrie, Pieternella van de Vrie, mevrouw Van de Vrie, Kaatje Minnaard-Nijsse, Jaantje van de Vrie en Quinten van de Vrie jr.

58. links: 's-Heer Abtskerke gezien vanaf de toren. Op de linker foto kijkt men tot diep in de Poel. De slingerende landweg werd in de jaren vijftig vervangen door een straatweg. Op de voorgrond zien we de pastorie.

De rechter foto geeft de andere zijde weer. Rechts ging men via de Disselweg naar Nisse, links via de Polderweg naar 's-Gravenpolder. Op die kruising zou in 1937 het verenigingsgebouw "Irene" worden gebouwd. Rechts onder ziet men "de houtvumme" van bakker De Graag, daarnaast het cafe van De Pundert en daarachter de boerderij die werd bewoond door de familie C. van Liere-de Jonge, thans door Q. Remijnse.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek