Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten

Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3215-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nisse en 's-Heer-Abtskerke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Tijdens een fietstocht door Walcheren besluiten enkele vrienden uit 's-Heer Abtskerke dat de groep maar eens op de "photo" moet, zodoende werd bij een bekend Middelburgs fotograaf deze kiek gemaakt. Op de voorste rij zien we, van links naar rechts: Geert Braam, Willem Minnaard, Jan Tolhoek en Marien van Liere. Staande treffen we aan: Marien Luteijn, Willem van Liere, Tinus Korstanje, Jan Minnaard, Ko Luteijn en Jan Almekinders. De foto zou omstreeks 1918 zijn gemaakt.

60. Dit zijn de bewoners en noeste arbeiders van de hoeve "Plantlust" in de zomer van 1922. Van links naar rechts: dochter Adriana, werkster Lein van de Plassche, dochters Cornelia en Martina, moeder Mijntje (Jacomina) Houterman, vader Jan Meijaard en zoon Klaas. Bij het paard staat Piet Hoogesteger en aan de leidsels zit Leendert Korstanje. Met het grote watervat werd in lange, hete zomers water naar het vee in de Poel gereden. De droogte was in dat jaar minder aan den lijve voelbaar dan in voorafgaande zomers, voordat de waterleiding een feit was. Zo lezen we in de notulen van de raadsvergadering van 2 september 1911, dat er voor 's-Heer Abtskerke een wagon drinkwater was gearriveerd in Goes. Dat vervoer had f 33,- gekost en het water was per emmer verkocht op het dorp, hetgeen f 20,had opgeleverd. Er werd besloten nog een wagon te bestellen. Een van de toch al niet meer zo jonge raadsleden merkte op dat hij nog nooit in zijn leven zo'n langdurige droogte had meegemaakt. De boerderij is hier nog in volle glorie, later (1972) werd de schuur afgebroken. Momenteel wordt het gerestaureerde woonhuis bewoond door de familie De Graaf-Trirnpe Burger.

--.

--.. .

?.. ~--.. .

ยทยท~ezteht in 's "He~~ _ "_- ']

61. U ziet dat er in vergelijking met oudere foto's maar heel weinig veranderde aan het dorpsbeeld van 's-Heer Abtskerke (zie de afbeeldingen 47 en 48). AIleen is deze foto gemaakt op een feestdag, want van zowel de toren als van het gemeentehuis waait de Nederlandse driekleur. Rechts staat de woning van A. Drijgers (afgebroken) met de timmermanswerkplaats en de woning die werd bewoond door een zoon van A. Drijgers. De heer A. Drijgers is overigens lange tijd brandweercommandant en gemeentebouwkundige geweest.

62. De fotograaf van de uitgever Th. de Bart uit Goes heeft nu een ander standpunt ingenomen en "belicht" de Lange Weg naar Goes, die overigens slechts was bestraat tot aan de grens van de bebouwde kom, verderop was hij begrind. De personen die hier staan zijn veldwachter A. Rottier met zijn dochtertje Koos. Op de achtergrond zien we Lee Drijgers met haar moeder, Lena Tazelaar, en haar broer Jan (met fiets).

63. Het plaatselijk cafe van P. Remijnse, overgenomen door W. Bosdijk en later overgenomen door J. de Pundert. Op het bord boven de deur stond: "koffie-melk-billard". Daarachter was de bakkerij van P.A. de Graag en dan de openbare lagere school, waarvoor de eerste steen op 20 mei 1871 werd gelegd door burgemeester Z.D. van der Bilt Lamotte en die werd afgebroken in 1969. De twee ramen behoren toe aan de woning van het hoofd der school. Daarvoor ontwaren we weer veldwachter Rottier en zijn dochter.

64. Een nummer van de volksspelen was de hardloopwedstrijd voor personen boven de vijfenzestig jaar. De winnaars, Kees IJzerman (links) en Elias de Jager (rechts), worden op de schouders gehesen. Op het centrale deel van de foto staan Maatje Saaman-Korstanje, Adriaan Harinck, Adriaan Minnaard en Johannes Saaman. De prijzen die konden worden gewonnen bestonden uit een portefeuille en een rijksdaalder. De rijksdaalder werd gekozen door C. IJzerman, maar bleek bij nadere beschouwing van chocolade te zijn!

65. Als opvolger van burgemeester D. Mulder werd op 3 februari 1921 Willem van Liere als burgemeester gemstalleerd. Naast hem zit zijn echtgenote, Pietje van Iwaarden, die afkomstig was van de oude boerderij "Heuvelhof' te Baarsdorp (zie foto 76). In januari 1939 werd hij opgevolgd door burgemeester De Moor.

66. Het gemengd koor te 's-Heer Abtskerke werd opgericht op 30 mei 1917. Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: P. Melis, Bertus van Liere, Pieter Minnaard, Kees van Liere, dirigent J. Tamminga, W.N. van Liere, A. Janse, Bas Harinck en A. de Jager. Op de tweede rij: Tona Westveer, Koos Braam, Kee Bliek, Pietje van Weele, Janna Blok, Pietje Remijnse, Jane de Jager, Jo de Graag en Marietje Korstanje. Op de derde rij: vaandeldrager Jan Braam, Jo Eckhardt, Tinus Braam, Willem de Jager, Jan Minnaard, M.H. van Liere (voorzitter), Arjaan Minnaard, Marien Harinck en Mientje van Oosten. Zittend: Lee Kloosterman, Koos van Oosten, Marie Kribbe, Jannetje Bostelaar, Pietje Kribbe, Anna de Graag, Cor Kribbe, Leu de Graag, Mientje de Jonge en Betje Luteijn. Deze foto werd omstreeks 1930 gernaakt.

67. Op een dorp is altijd weer veel belangstelling bij een huwelijksvoltrekking van een dorpsgenoot. De jonge man met het fototoestel is Pieter de Jonge. Op de achtergrond gaat het leven gewoon door en wordt net een paard beslagen in de travaille voor de smidse. Het huis daarachter is afgebroken en werd toen bewoond door Trui Kloosterman. Van de volwassenen zijn herkend, te beginnen aan de rechterkant: Jannetje Bostelaar, Leentje Drijgers, Janna Braam, Maria Drijgers-Luteijn, Leu de Graag, Bet Braam, Janna en Maatje Blok, Jo de Graag, Dien en Zus Drijgers en Leentje Goeman. Van de jeugd op de voorgrond, van links naar rechts: J. Tolhoek Lzn., Jan Korstanje, Izaak Drijgers, Adriaan Harinck en Arjaan Remijnse. Waarschijnlijk zult u zichzelf of be ken den tussen de menigte ontdekken.

68. De schietvereniging "Nimrod", op deze foto zesentwintig jaar oud, werd blijkens het bordje in 1903 opgericht. Van links naar rechts zien we de volgende leden: Piet Drijgers, Jan Tolhoek, Jan Drijgers, Adriaan Drijgers, Marinus van Weele, Rinus Tolhoek en Kees de Jonge Jzn. Vooraan liggen Louw de Jonge en Adrie Drijgers.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek