Nistelrode in oude ansichten

Nistelrode in oude ansichten

Auteur
:   B. Smits-de Mol
Gemeente
:   Bernheze
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4426-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nistelrode in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Met de uitgave van dit boekje, "Nistelrode in oude ansichten", wordt een vervlogen periode in beeld gebracht. Menige lezer zal er nog situaties in aantreffen waarover met familie en vrienden gesproken zal worden. Er zullen ongetwijfeld prachtige verhalen herleven. Al beschikt Nistelrode over weinig monumentale gebouwen, aan activiteiten, verenigingsleven en vooruitstrevendheid heeft het nooit ontbroken. Daarom zal dit boekje bij velen een herinnering oproepen aan personen en toestanden van weleer.

Ook Nistelrode is aan het veranderen. De oude vertrouwde gebouwen moeten ruimen voor nieuwbouw of uitbreidingsplannen, maar daarnaast kan toch de belangstelling voor het oude blijven bestaan.

Aile foto's zijn uitde periode van 1880 tot circa 1930. Verder zijn in dit boekje pentekeningen opgenomen van de kapel op het Laar en de kerk op Klein-

wijk. Deze pentekeningen zijn gemaakt door A. van Duren, historicus uit Nistelrode, die twee boeken over Nistelrode heeft geschreven, voorzien van verschillende tekeningen. Het is jammer dat zijn handschriften nooit volle dig zijn uitgegeven. Er is getracht een zo goed mogelijk beeld van Nistelrode te geven, al moest uiteraard een keuze gemaakt worden. Of die opzet geslaagd is, wordt graag aan het oordeel van de kijkers en lezers overgelaten.

Gaarne wordt hier dank gebracht aan alle mensen die ansichten of foto's hebben afgestaan of ineen andere vorm hun medewerking verleenden om tot het geheeJ van dit boekje te komen. Moge dit bescheidenalbum bij vele inwoners en oud-inwoners van Nistelrode een plaatsje krijgen en zo de verbondenheid met het oude Nistelrode in stand te houden.

jro te u it ~; t ctr ode ,

1. We beginnen met onze rond1eiding door Niste1rode op het plein voor het gemeentehuis. We zien hier de Wilhelminaboom, welke gep1ant is in 1898 bij ge1egenheid van de inhu1diging van koningin Wilhelmina. Links van het gemeentehuis zien we het cafe waar vroeger Van Drunen in woonde en dat later overgenomen werd door Piet v.d. Akker. Ook zien we nog een .Jruifkar" a1s bakkerskar en, niet te vergeten, de straatverlichting welke's avonds met vee1 moeite ontstoken werd.

2. Als we ons voor het gemeentehuis naar links keren, zien we de bakkerij en het cafe van Jochems, later bewoond door de familie Wouters tot november 1966. Links staat de dorpspomp.

3. We steken het plein over en staan voor de dokterswoning. In 1901 kwam dokter Van Binsbergen naar Nistelrode om zijn praktijk uit te oefenen. Voor hem werd dit huis gebouwd , Als dokter Van Binsbergen zijn patienten bezoeht moesten ze hem vaak met de kar komen halen. Reehts op de foto zien we Karel Leenhouwers en in het midden, met het kind op de arm, staat Jo Leenhouwers.

u t /llsleirode, Kerkstroot

4. Nu gaan we de Kerkstraat in (thans Laar) waar we links de "bovenmeesterswoning" zien met daarnaast de pastorie en de kerk in 1910. Op de achtergrond ziet u de oude meisjesschool. De woning van de onderwijzer en de pastorie zijn afgebroken; de waterstaatskerk staat op de monumentenlijst.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek