Noord-Beveland in oude ansichten

Noord-Beveland in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3216-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noord-Beveland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. De Zuid-Kerkstraat omstreeks 1930. Rechts zien we jonge aanplant van kastanjebomen en de voor die tijd moderne volkswoningen. Links de oude, pittoreske huisjes, waarvan er heden ten dage nog een aantal in Colijnsplaat is te vinden. Zij bepalen mede het oude karakter van het dorp en zorgen voor de gezellige sfeer, die men hier (nog) aantreft. In de deuropening links, achter de telefoonpaal, staat bakker Contant en de meisjes in het midden van de straat kunnen Rika Huige en Cor Provoost wel eens zijn. De jongens zijn onbekend. In de verte, aan het einde van de straat, woonde destijds "Bas uit den Boomgaard". In die boomgaard was eens een nachtegaal te beluisteren, zodat de schooljeugd vanzelfsprekend veel te laat thuiskwam. "Hij zong "zevenderlei" liederen", zei een jongen tegen zijn moeder. Daarom heet de straat daar in de volksmond nog altijd "Vogelgezang".

10. We blijven nog even "Achter de Kerk"; in 1903 bevinden we ons in de West-Kerkstraat. Het woord "straat" mogen we hier eigenlijk nog niet eens gebruiken, want van enige verharding is nauwelijks sprake. Rechts, over ?Het Kerkgraf?, zien we nog wei- of bouwland; later werd hier een muziektent gebouwd. Deze muziektent was altijd in gebruik bij het christelijk fanfaregezelschap "Soli Deo Gloria", dat hier onder leiding van directeur Pieter Kievit veel concerten heeft gegeven. Rechts op de voorgrond, aan de waterkant, staat Dirk de Koster. Links van hem weer Floris van der Peijl en verder Marie en Cato van der Zwart. Verderop links ontdekken we de bakkerij van Flip Engelvaart. Men lette ook op de knusse huisjes op de achtergrond.

11. Een schoolfoto uit 1930. We zien op de onderste rij, van links naar rechts: Marien van der Weele, Kees de Looff, Johannes Verburg, Leen Coomans, Vroonland, Henk Korsuize, Gerard de Waard, Maris Hoogerheide, Adrie de Fouw en Gijs van Liere. Op de tweede rij: Marie van der Weele, Gerard van der Weele, Ko Louwerse, Corrie Versluis, Janna van der Moere, Toos Geelhoed, Trui de Fouw, Adrie Haartsen, Thomas Geelhoed, Leen van der Weele en Piet van der Weele Mzn. Op de derde rij: San Verburg, Lena Versluis, Greta Heijstek, Corrie Dijke, Trui de Lange, Marie Platschorre, Mina Fortuin, Betje Fortuin, To Louwerse en Neeltje de Looff. Bovenste rij: Huib Groenleer, Chris Fieman, Leen de Wit, Johannes Huissoon, Piet Roelands, Henk de Fouw, Jan Brouwer, Leunis van Liere, Adrie Geelhoed, Bram Geelhoed, Piet van der Weele Jzn. en Ko Vink.

12. We wippen even de Achterstraat (nu Irenestraat) in en wie zien we daar? Leen Douw op zijn "Leurkarre" en voor de kar zijn zoon Marius Douw. Op iedere hoeve hield men in die tijd veel kippen en vee en daardoor kon Douw een drukke handel in eieren en boter opbouwen. Douw verkocht levensmiddelen, maar ook matten, sajet, klompen en bezems aan de boerinnen en hij hielp hen van hun boter en eieren af. Douw was geboren en getogen in Colijnsplaat, maar hij ken de heel Noord-Beveland op zijn duimpje: hij kwam immers in alle dorpen! In de deuropening staat Pieternella Verburg-van Gilst, Ze kwam als weduwe Beeke naar Colijnsplaat met twee dochtertjes, Betje en Grietje. Grietje Beeke staat rechts van haar moeder naar de fotograaf te kijken. Toen Albert Heijn naar Colijn kwam, raakte de winkel van Douw in verval. Leen Douw is na de bevrijding overleden.

13. Voetbailen doet men op Noord-Beveland al heel lang en op deze foto zien we de dorpsclub van Colijnsplaat uit omstreeks 1930. Men speelde in zo'n club alleen en louter voor het plezier. We kennen hen natuurlijk nog, die stoere voetballers uit Colijnsplaat, van wie een aantal nog met een alpinomuts is uitgerust. De fotograaf vond het blijkbaar een aardige bijzonderheid en plaatste de van deze hoofddeksels voorziene voetballers prompt naast elkaar. Op de bovenste rij, staande van links naar rechts: Gerard Bom, Ko Hage, Adri van de Zande, Krijn van Liere, Riekus Janse en, in keurig tenue, scheidsrechter Jan de Pree. Op de onderste rij: Johannes de Wit, Sas Korsuize, doelman Arja6n Gouwlooze, achter hem Hannes de Looff, rechts van "de keeper" Jan Versluis en als laatste Dies Korsuize.

14. Op de voorgrond zien we het Molenpad in 1907, dat men in Colijn altijd "de Meulpad" noemt. De huizen rechts noemde men aanvanke1ijk de huizen van Sto1s, naar de timmerman die ze bouwde. Zijn vader, de oude Sto1s, woonde in het eerste. De sloot links is nog intact, terwijl er zelfs nog een wit bruggetje over ligt. De rij bomen aan de Achterweg (rechts) is al jaren geleden verdwenen, maar de kleine huisjes aan de "Tonnebuurt" staan er nog steeds, zij het erg bouwvallig en onbewoonbaar. Deze eenvoudige huisjes kenden geen regenbakken. 1edereen moest zich maar behelpen met een houten regenton, waarin het water van de dakgoten werd opgevangen en bewaard. Vooral tijdens droge zomers was het water schaars op Noord-Beveland, want men kreeg hier pas erg laat water1eiding. Men moest dan een beroep doen op "den kerkebak"; die was wei groot maar ook niet onuitputtelijk. De naam "Tonnebuurt" is hiermee dus vo1doende verklaard.

15. Het "oude" Rustoord aan de Molenweg werd in 1916 gesticht. Het zag er voor die tijd modern uit en het was doelmatig ingericht. Vele oudjes uit Colijn genoten er van hun laatste levensjaren. De stichting was destijds mogelijk door een legaat van de oude heer Ko Kabboord, dat hij in feite aan de kerk had vermaakt. Hij had echter als voorwaarde gesteld, dat van het geld ieder jaar een student voor dominee zou worden opgeleid. Omdat het hiervoor benodigde geld niet voldoende was, heeft men het geld omgezet in land. Omdat het legaat na dertig jaren was verjaard, heeft men het tot zegen van vele oude mensen aangewend voor "Rustoord". De oudjes konden nu eindelijk de oude, bekrompen woninkjes verlaten en hun in trek nemen in het bejaardentehuis aan de Molenweg.

16. We gaan een kijkje nemen op de boerderij "Welgelegen" aan de Zuiddijk in Colijnsplaat, want daar is men juist aan het dorsen. Het is de hoeve van A. van de Zande, thans bewoond door diens zoon, P.J. van de Zande-Blok, Links staat, met zijn handen in de zakken, Huib A. van de Zan de en rechts van hem zit, op de zakkenheffer en met de pees op zijn arm, Krijn van Liere Fzn. Dan volgen Kees en Jan de Vas, terwijl de jongen met het rijtje witte knopen op zijn kiel Marien Versluis Azn. zou kunnen zijn. Aan het kelderwind staat Bram Hollestelle Mzn. en de man met het hondje op zijn arm is Gilles Versluis Azn. Als enige man van buiten Colijnsplaat herkennen we loondorser Chris Noordhoek uit Kortgene. Verder staan nog op de foto Kees Munter Cop de trekker) en Bram Versluis Azn. De trekker is van het loonbedrijf van de gebroeders Hollestelle uit Kortgene.

17. Zeker voor het agrarisch georiƫnteerde deel van de Noord-Bevelandse bevolking is een foto van de boerderij van J.F. Dees van voor de tweede wereldoorlog interessant. Tijdens de oorlog vielen bommen op Noord-Beveland; de schuur werd getroffen en brandde helemaal af. Later werd een nieuwe schuur gebouwd, maar op bovenstaande foto zien we nog de oorspronkelijke boerderij, die "Gelderloze" heet en to en werd bewoond door P. van Dijke. Momenteel wordt op de boerderij "geboerd" door A.P. van Dijke- Vogelaar en men kan deze hoeve vinden aan de Emelissedijk 12, nog juist op het grondgebied van de voormalige gemeente Colijnsplaat. Maar nu genoeg over het mooie dorp Colijnsplaat, want we moeten op onze tocht ook de dorpen Kats, Kortgene, Geersdijk, Kamperland en Wissenkerke gaan bezoeken. U kunt er echter van verzekerd zijn dat u op tal van andere foto's in dit boek nog inwoners van "Colijn" tegenkomt!

18. Wc zouden eigenlijk naar Kortgene moeten om te kijken hoe het er daar vroeger uitzag, maar we maken graag een omweg om eens rustig in het oude, pittoreske dorpje Kats rand te lopen, want daar was ook vroeger veel schoons te ontdekken. Het is 1903 en we arriveren in de Voorstraat. We herkennen al meteen geheellinks op de kaart Leen Bareman, een uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige landbouwer, die in die tijd op de hoeve "Lommerrijk" woonde. Naast hem staat Piet Markusse. Hendrik Markusse, die later nog smid te Kats is geweest, houdt met een hand de kastanjeboom links overeind. Naast hem, midden op de weg, staan Gerard Eikenhout en Johannes Karman. De mooie kastanjebomen, die de straat in die tijd sierden, waren vaak een bron van ellende voor gemeenteveld wachter Jacob Leinse. De jeugd probeerde namelijk voortdurend met stenen en stokken zoveel mogelijk kastanjes eraf te gooien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek