Noord-Beveland in oude ansichten

Noord-Beveland in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3216-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noord-Beveland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Nogmaals de Voorstraat, voor deze gelegenheid door een artiest voor het gemak Dorpstraat genoemd. De C waarmee hij de naam van het dorp laat beginnen kunnen we hem vergeven, maar de Z aan het eind lijk t nergens op! Daarmee situeert hij het dorp Kats min of meer in Duitsland. Geheel links staan Marien Rottier en zijn vrouw Adriana Bruinooge voor de deur van hun bakkerij en voor de wagenmakerij van Jan Arents staat een boerenwagen. In Kats heeft vanaf 1 januari 1869 een "Arbeidersvereeniging" bestaan, die in 1968 werd ontbonden. Na negenennegentig jaar had zij haar taak volbracht. De laatste voorzitter was C.P. Zuijdweg, die nu nog in het bezit is van de voorzittershamer.

20. De molen van Kats omstreeks 1900. De molen was grotendeels van hout en bekleed met geteerd canvas. Alleen het onderste gedeelte was van steen. In 1923 of 1924 brandde hij af. Molenaar Cornelis van Weele is juist bezig de molen wat te kruien (:= op de wind zetten). Rechts is nog de oude meestoof te zien en het huis links op de voorgrond is het molenaarshuis. Omstreeks 1920 kwam Leo van Weele op de Katse molen en na de brand liet hij naast het "muldershuis" een malerij met dieselmotor bouwen. Als het kind tussen de twee vrouwen het jongste kind zou zijn van Jan Paulus de Kam en Cornelia Wilhelmina Markusse, dan is dat jongetje Jacob Jan de Kam, geboren op 11 mei 1895. De vrouw links is Liene de Kam-de Smit uit Kamperland.

21. Op deze foto zien we het landbouwhaventje van Kats nog volop in bedrijf. Kroniekschrijver Smallegange spreekt in 1696 van een haven met een "bequaem Hoeft, Cats Hooft genoemd, uitkomende in de Schelde tegenover de Keeten en hier heeft in voortijden een swaer kasteel gestaen, gelijk ook tot Cortgene, maer die zijn door de zee en de tijd heel vernietigt". De haven lag aan de oostzijde van de zeedijk, tegenover het tegenwoordige dorp Kats, in de uitmonding van de Katse Kreek. Ook op een kaart van Hattinga uit 1751 komen we het haventje met spuikom en havengeul weer tegen, Door verlanding van het Katse Rak raakte de haven in verval. Door het bedijken van de Leendert Abrahampolder in 1853 kwam het helemaal te vervallen. Later werd een haventje aangelegd aan de Zandkreek en na de aanleg werden door de gemeente Kats diverse verbeteringen en uitbreidingen uitgevoerd.

22. In februari 1932 vond te Kats de officiele opening plaats van de nieuw gebouwde openbare lagere school de poserende zijn, van links naar rechts: De Groot, dagelijks opzichter; C. van der Maas, architect en waterbouwkundige te Kats; Frans Hamelink, metselaar te Kats; Th. Maat, wethouder van de gemeente Kats; Ed. Priester, wethouder en locoburgemeester van Kats; dominee M. Hansen, hervormd predikant te Kats; Jan Schippers, aannemer te Kortgene; J .W.A. Stute, burgemeester; Jan Eikenhout, raadslid; F.A. Klaassen, raadslid; M.W. van Arenthals, raadslid; J.P. van Breda, gemeentesecretaris van Colijnsplaat en Kats; J oh. Eckhardt, raadslid; De Wit, schoolopziener; Arj. Schippers, aannemer te Kortgene en H. de Jonge, raadslid.

23. Een schoolfoto uit Kats van 1936. We zien op de bovenste rij, van links naar rechts: Lena Meulenberg, Lien Eikenhout Jdr., Lena de Jong Mdr., Bram den Engelsman, P. Slimmen, W. de Looff, Bram Versprille, Kees Anthonisse, Rinus Slimmen, Arnoud Schrier, Iz. Flipse, Dina Markusse en Betje Hamelink. Op de tweede rij: hoofdonderwijzer L.J. van den Ende, Trui Fieman, Jannetje van Liere, Pietje Janse, Jenny Noordhoek, Lien Wiskerke, Marie Versprille, Sien Eckhardt, Annie Verhulst Cdr., Jans de Back Johdr., Basje Schrier, Marie Rouzel en onderwijzeres C.M. Stroo.

Op de derde rij: Tannetje Clement, Adrie den Engelsman, Maatje Platschorre Cdr., Annie de Fouw, Marie Verhulst, Jans de Back Gdr., Miens van Arenthals, Adrie Kloote, Jannetje Markusse Jdr., Anna Anthonisse, Leen Kloote, Ko van Arenthals, Jan Kesteloo en Nico Schrier Jzn. Op de vierde rij: Marius de Jonge Mzn., Jan Schrier, Maatje Platschorre Arjdr., Koos Janse, Thona Janse, Betje van Popering, Adrie Verhulst Cdr., Janna van Liere, meisje Anthonisse, Adrie Fieman Mdr. en Piet Hamelink. Op de onderste rij: Jan Meulenberg, Jan de Back Gzn., Rinus de Regt, Rinus de Vos, Bram Fieman Mzn., Kees Meulenberg, Piet Verburg Czn., Gerard Korteknie, Jan Eikenhout Lzn., Kees Clement Arjzn., Kees Priester Lzn., Adrie Versprille, Piet Schrier Jzn., Thijs van Liere en Kobus Verhulst Czn.

24. Onder Kats woonde vroeger ten boer, die Ko Meulblok heette. Hij pachtte een Franse hoeve in de Jonkvrouw Annapolder, die nu wordt bewoond door J. van der Maas. Om reisgeld te besparen besloot Meulblok te voet de pacht te gaan betalen in Frankrijk, Wel voorzien van brood, spek en worst liep hij al ras door Belgiƫ. Daar zou hij in een stroklamp overnachten, maar er liep een boze hond rond, die erg vermagerd was. Hij voerde het hongerige dier wat van zijn worst, zodat de hond hem overal volgde tot bij de eigenaar van de hoeve in Frankrijk toe. Dit had hem onderweg een veilig gevoel gegeven want onze Noord-Bevelandse vriend Meulblok had voor die tijd een grote som geld bij zich. De hond kwam mee terug naar Kats, maar door de ongewone gele haarkleur liep het beest onmiddellijk in de gaten. Of het nu melkboerenhondenhaar was, dat men hier niet kende of wat anders, maar die gele kleur kreeg die naam "net als den hond van Ko". Er werd in die tijd een 500rt bombazijnen (een sterk katoenen weefsel) of pilo kiel gedragen door de mannen op het platteland. Men kende twee soorten: de goedkoopste was iets lichter bruin en heette "van den hond". Op een koopdag bij Lydia Quist in 1916 werd een rol naar boven gestoken en een huisnaaister bood er op. Ze dacht de betere soort te hebben, maar toen de rol was overgegeven, bleek zij van de andere - goedkopere - kleur te zijn. Ze moet toen hebben uitgeroepen: "En noe is't van den ond". Zo was die kleur tot op Colijnsplaat bekend.

25. Het hervormde kerkje van Kats is klein en men beroept hier meestal een ongehuwde dominee. Vele keren had deze een hulp in de huishouding uit het naburige Colijnsplaat. Zo ook Claore. Op een goede dag kreeg de predikant een eend cadeau. Die moest Claare natuurlijk braden. Ze moet toen hebben gezegd: "Dominee, dan kan ik vanochtend niet naar de kerk, want als we die eend vanmiddag willen eten, dan moet het beest vroeg in de oven en op tijd worden gekeerd". Maar dat kon bij de dominee geen genade vinden. Stel je voor: kerkverzuim voor zijn lekkere maaltijd! Dus zei hij: "Ga maar gerust mee naar de kerk en ik zal je tijdig waarschuwen als je de eend moet omdraaien en bedruipen". Dus Claare zette de eend in de oven en ging naar de dienst des Heren. Halverwege de preek, voor het zingen, nam de dominee zijn horloge uit zijn vestzak en zei: "Clara rendom, Keer het end om, eer het brend on". Claare ging de bank uit en begaf zich naar de pastorie om de eend te verzorgen, die hun zeker goed zal hebben gesmaakt.

26. De korenmolen van Kortgene in 1909. Op de kaart zien we ook het molenaarshuis van Z.C. Salome. Over de met wat grind verharde weg reden de bietenwagens nog door het dorp om de "sukerpeeen" naar de haven te vervoeren. Er was in die tijd nog bijna geen bebouwing te bespeuren. Aan de linkerzijde - niet zichtbaar - lag alleen de boerderij van Abraham Markusse, die beter bekend was als "Bram van Merkus van Arjaon". De schuur van de boerderij moest in 1973 plaats maken voor een nieuwe straat: de Wilhelminastraat. Het woonhuis is er nog steeds en hierin woont kleinzoon Abraham Markusse, landbouwer en wethouder van Kortgene (Hoofdstraat 101). De huidige eigenaar van de molen is drs. L.W. Kokee te Krimpen aan den IJssel, die momenteel alles in het werk stelt om de molen grondig te laten restaureren.

27. Hier een beeld van de vroegere woningbouw aan de Torendijk. Door de watersnood van 1953 werd Kortgene, evenals een groot aantal andere plaatsen in Zeeland, zwaar getroffen. Speciaal hier, aan de Torendijk, verdronken tientaJlen mensen en of schoon het herstel met grote voortvarendheid werd aangepakt, kon het persoonlijke leed nauwelijks worden verzacht. Wie er vroeger allemaal in die huizen hebben gewoond? Hier volgen enkele namen van vroegere bewoners: Marien de Looff, Aarnout Schrier, Adriaan Welleman, Geert Welleman, Hendrik Verburg, Bouterse, Wisse, G. v.d. Linde, Ko de Looff, Frans van Hoorn, Jan Verburg, Weststrate, Klaas Poortvliet, Jan Flipse, Johan Verweij, Marien Verweij, Van Sluis, Versprille en Piet Verburg.

28. Veerdiensten hebben in de geschiedenis van Noord-Beveland altijd een zeer belangrijke rol gespeeld. In de strenge winter van 1929 dreef een ijsschots klem tussen de steigers van Kortgene en Wolphaartsdijk en op bovenstaande foto van 1 maart 1929ligt de veerboot "Zandkreek" ingevroren in de Zandkreek. Soms lukte het om bij hoog water te varen en sommigen ondernamen de tocht over het ijs. Wij herkennen nog op het ijs, van links naar rechts, onder anderen: Leen van Gilst, Kees van den Berge, Willem Anthonisse, G. de Korte en Adriaan Schrier. In de stuurhut Piet Schippers en Piet Smallegange, respectievelijk kapitein en machinist. Beneden op de boot staat J oh. Engelvaart uit de "Stadswijnkelder" en Iman Oele, De andere heren zijn niet te herkennen. Op de steiger staan onder anderen Leen de Looff, Jac. Prins, Jo Versprille, bakker D. v.d. Berge, Joz. de Fouw en Piet van Toon den Bakker (P. Verburg).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek