Noord-Beveland in oude ansichten

Noord-Beveland in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3216-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noord-Beveland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. De Z.L.M. (Zeeuwse Landbouwmaatschappij) heeft in Zeeland altijd een belangrijke plaats ingenomen en op bovenstaande foto zien we een aantal leden en bestuursleden van deze landbouworganisatie aan het begin van de jaren dertig. Op de eerste rij zitten, van links naar rechts:

Th. Maat, landbouwer op de hoeve "Oosterstein" te Kats; J .J. van der Maas, (destijds) secretaris van de Kring Noord-Beveland van de Z.L.M. en later burgemeester van Wissenkerke; Steven J. de Regt, voorzitter van de Kring; en A. Hartog, voorzitter van de afdeling Colijnsplaat. Staand: P.J. Doeleman, landbouwer op de hoeve "Gruttersoirt" te Wissenkerke en voorzitter van de afdeling Wissenkerke; K.A. van Langeraad, voorzitter van de afdeling Kamperland; M.W. van Arenthals uit Kats, bestuurslid van de Kring; A. Hage en, geheel rechts, Maarten de Bruijne.

40. In 1935 ontving een aantal Noord-Bevelandse dames onderwijs in koken, wasbehandeling, huishoudkunde en aanverwante vakken. We gaan eens kijken of we de dames nog allemaal kennen. Hier volgen hun namen en de namen van de Noord-Bevelandse dorpen waarin ze toen woonden. Helemaal links zit Neeltje Leendertse uit Kamperland en rechts van haar staat Annie de Regt uit Kats. Vervolgens, aan dezelfde lange tafel: Nelly van Maldegem (Kortgene), Koos Janse (Geersdijk), Cor Kallewaard (Kortgene), Jans Verburg (Wissenkerke), Corrie Versluis (Wissenkerke) en de lerares, juffrouw J. Kome. Verder vanaf links, achter de tafel: Jannie van Langeraad (Kamperland), Hanny Salome (Kortgene), Cor Schippers (Kortgene), Mina de Groot (Colijnsplaat), Betje Flipse (Wissenkerke), Sophie Breure (Colijnsplaat), Suze de Bruijne (Colijnsplaat), Kaatje Viergever (Kortgene), Betje Breas (Wissenkerke) en Tannie Contant (Colijnsplaat).

41. Een groep charmante Noord-Bevelandse dames aan het begin van de jaren dertig. Het zijn cursisten van de landbouwhuishoudschool, die in Kortgene was gevestigd. De leiding berustte bij mejuffrouw J. Kome uit Goes, maar mevrouw Eversdijk gaf les in onder andere zuivel-, tuin- en bloemkunde. Door de vaste oeververbindingen werd de huishoudschool later opgeheven en ging deze voor Noord-Beveland verloren. We zien op de bovenste rij, van links naar rechts: Andrina van der Linde, Marina Verhulst, Nelly Luijk, Riek van der Weele, Adrie Verburg, Mientje Salome, mevrouw Eversdijk en mejuffrouw J. Kome. Op de tweede rij: Nelly Dees, Adrie Luijk, Anna de Regt, Truus Luijk, Jans van der Linde, Tona Dieleman en Corrie Verburg. Op de voorste rij: Jo Vogelaar, Heiltje Vogelaar, Keetje Dieleman, Trui de Looff en Jans Meulenberg.

42. "Als het morgen mooi weer is, kom ik naar Cats". Dat schreef M. Wondergem aan haar zuster Lena, die in Cats woonde, op 19 juli 1905. Lena moet de kaart wel op tijd ontvangen hebben, want de ansicht van de Hoofdstraat in Geersdijk werd op 19 juli te Kortgene gestempeld en nog op dezelfde dag te Cats van een aankomststempel voorzien. Op de dijk woonde wagenmaker Willemse, die tevens herbergier in Geersdijk was, want hij dreef ook nog het café dat in het rechter huis was ingericht. In het huis geheellinks woonde destijds schoolmeester Chr. Priester. Vervolgens kwam Martien de Vos en in het derde pand, met de bomen ervoor, was de bakkerswinkel van Matthijs Noordhoek gevestigd. Dan volgen de smederij van Daniel Kabboord en het woonhuis van Ko Strijd. Onder de kinderen vooraan bevinden zich enkele dochters van Jan Geldof.

43. De Hoofdstraat van Geersdijk in 1928, gezien vanaf de Provincialeweg. In het huis links woonde vroeger M. de Lange. Rechts van de straat staan de smederij en het woonhuis van D. Kabboord. Achter de bakkerij (rechts, met de bomen ervoor) lag gewoonlijk een grote stapel kliefhout voor de oven. De jeugd pakte daar vaak stukken hout af om hiermee appels van de bomen te gooien. De bakker was hier natuurlijk niet van gediend. Later, toen er een groter winkelraam in het pand werd geplaatst, zijn de bomen gerooid. Het waren zogenaamde leibomen. Op de foto staan onder anderen afgebeeld: Doortje van der Maas, Lezina van der Maas, Maatje Scherp, Jannetje Dekker, Corrie Verton, Jaontje Verton, Jerina Scherp, Keetje Markusse en Sien Geldof. Rechts, bij de smidse van Daniel Kabboord, staat de smid zelf alsmede rijkspolitieagent P. Verton.

44. Geersdijk is altijd een klein dorp gebleven. Vroeger heette het ook wel "Gerolfsdijk". Bij de naamsafleiding van het dorp is men uitgegaan van de dijk van Gerolf (in het Latijn is dat Gerolfus of Gerulfus). Het grootste gedeelte behoorde oorspronkelijk tot de heerlijkheid Wissenkerke en Geersdijk; de rest aan het Gemeen Ambacht (honderd twee gemeten) en Kartgene (veertien gemeten). Geersdijk is het enige dorp op Noord-Beveland dat nooit een korenmolen heeft bezeten. Wel staat in het dorpje nog een oude meestoof, waarin eertijds meekrap werd gedroogd en bereid. Er waren er zelfs twee: "De Hoop" en "De Roes". Bij de overstroming van 1530 ging Geersdijk ten onder en het herrees pas na de indijking van de Geersdijkpolder in 1668. Rechts op de kaart, bij de gebogen lantaarnpaal, staat een ouderwetse auto geparkeerd met het kenteken K 7427 op het dak. J.D. Noordhoek uit Geersdijk was de eigenaar van dit vehikel. Ko Noordhoek was bakker en hij bracht met deze auto brood rond in de polder. Deze straat heet nu de Oostkruisstraat. Links zien we de oude gereformeerde kerk, die nu als pakhuis van J. Kastelein Pzn. dienst doet. In de huizen links woonden achtereenvolgens Marcus Heystek, Kees Goudzwaard en Willem Bosselaar. De kaart dateert van 1931 en werd uitgegeven door J.D. Noordhoek te Geersdijk.

45. We gaan een leuke groep schoolkinderen bekijken uit Geersdijk, die daar rond 1918 op de openbare lagere school ging. De openbare school, want bijzonder onderwijs kende men toen hier nog niet. De foto werd gemaakt voor de vroegere gereformeerde kerk. Zittend - op hun knieen - op de eerste rij, van links naar rechts: Marien de Lange, Piet Kramer Mzn., Kees Tollenaar, Jo Verhulst, Johan de Haze, Arjaan Slimme, Rinus Maris, Piet de Vos, Cornelis van der Maas en Willem van der Maas. Staande, met pet in zijn hand, Huib Bosselaar, Bram Markusse, Adriaan van Winkelen, Marien Bouterse, Cornelis van Winkelen, Hendrik Maris, Bram Dekker, Eduard Israel, Piet Kramer Jzn., Jan Mol (zoon van de onderwijzer), Piet Heijboer, Marcus de Looff, Marcus Heijstek en Chris Dees.

46. Een zeldzaam mooi plaatje uit oud-Noord-Beveland. Vermoedelijk dateert de foto van 1926. Dit gebouw was het zogenaamde sluiswachterhuis, dat niet in het dorpje Geersdijk te vinden was, maar ongeveer een kilometer verder langs de zeedijk in de richting Kamperland. In 1907 werd Gerrit van Winkelen sluiswachter tegen een jaarsalaris van vijfentwintig gulden, vrij wonen en ... pensioen. Minimumlonen en A.O.W. waren toen nog heel ver weg! Hij heeft in dit pand gewoond tot 1932 en dat was juist te kort om voor pensioen in aanmerking te komen! Voor de eenvoudige woning staat rechts, met Noord-Bevelandse muts, de vrouw van de sluiswachter, Lientje van Winkelen-Kastelein. Links van haar staat haar jongste dochter Koos, die later is gehuwd en in Lisse woont. De sluiswachter en zijn vrouw zijn beiden overleden en het sluiswachterhuis is na de tweede wereldoorlog afgebroken.

47. We zijn nu in Kamperland gearriveerd en we zien hier de haven in 1909, compleet met boerenwagens en een paar span prachtige paarden. Rechts staat het pakhuis van de firma Schippers, een bekende naam op Noord-Beveland. De familie Schippers bestond aanvankelijk uit vier broers, die handelden in graan, kunstmest en andere landbouwproducten. Men onderhield met de "Magdalena Catarina" een beurtvaartdienst op Rotterdam en met een andere boot, de "Catarina Magdalena", op België, Schipper op België was indertijd Piet Koster en de zaken bij onze zuiderburen werden gedaan door Marius Schippers. In het midden, op de dijk, staat het bierhuis van Bram Bakker en links, voor de liefhebbers van een borrel, de herberg van Marien Bakker of mogelijk zelfs al van M. Verburg.

48. De Veerweg te Kamperland in 1905. Rechts staat de oude meestoof, die men hier "de Stove" placht te noemen. Droger is lange tijd Frans Smits geweest; hij was ook timmerman. Men vond Smits in Kamperland maar een vreemde vogel. Waarom? Wei, hij was in het dorp de enige bekende vrijdenker en dat betekende destijds nogal wat in zo'n calvinistische gemeenschap. Hij was bovendien lid van een vrijmetselaarsloge en hij las "De Dageraad". Links zien we de woning van Floris van der Peijl. Hij had een winkel in schrijfbehoeften en een leesbibliotheek, waarbij men voor twee cent in de week een hele week lang een boek mocht lenen. Verder was er een drukkerij aan verbonden. Drukker was zoon Jan, die verder nog met zijn zusters Marie, Tannetje en Cor de zondagsschoolleider. De gehele familie Van der Peijl is later naar Vlissingen verhuisd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek