Noord-Beveland in oude ansichten

Noord-Beveland in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3216-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noord-Beveland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. In 1911 stonden ten no orden van de Veerweg te Kamperland nog geen woningen en de meestoof domineerde hier nog. De rest van "de Stove" werd vlasschuur van de firma Schippers, die in de wintermaanden een grote groep mensen aan het werk hield. In de verte kan men duidelijk waarnemen dat er op de Noordbevelandsedijk nog veel bomen stonden.Het waren meest olmen, die allemaal zijn verdwenen. Van de kinderen herkennen we, van links naar rechts: Mina de Regt, Aartje Leendertse, Tannetje de Regt, Neeltje Markusse, Saartje Robijn, Rinus Leendertse, Govert Leendertse en Piet Robijn. De vrouw met de mooie, witte schort voor is Coba de Vos, echtgenote van P. Leendertse. Op de brug rechts staat, met donkere kleding, Jan Reijnhoudt. Smid C. Oele kijkt toe van achter de school en geheellinks, op de achtergrond, staan wagenmaker Leen de Looff en zijn vrouw.

50. De Veerweg in 1925. Tot 1907 was het gebouw links op de foto de christelijke school ter plaatse. Aan de voorkant woonde meester Los met zijn zuster Antje en het achterste deel diende als schoolgebouw. Zij waren beiden idealisten, want het was in die dagen een sober bestaan. Ouders die christelijk onderwijs voor hun kinderen verlangden, moesten alle kosten die hieraan waren verbonden dragen. Er was geen overheidssubsidie zoals tegenwoordig en ook geen leerplicht. Boerenjongens en koeienwachters gingen alleen tijdens de wintermaanden naar school en me ester Los had dan ruim tachtig leerlingen. Na het gereedkomen van een nieuw schoolgebouw vestigde schoenmaker Jan Lamain zich in de oude school. Later werd het de garage van LA. Lamain en daarna van diens zoon J.M. Lamain. De laatste is nog steeds eigenaar, maar hij heeft de garage verhuurd aan C.J. van Haist.

51. "Straatweg" noemde de fotograaf de Veerweg, toen hij er lang geleden deze plaat maakte. Geheel links woonde, achter de houten afscheidingen, Iman Versluis met zijn zuster. Hij was mede-oprichter van de fanfare "Ons Genoegen". In het pand naast hem, waarvan het dak nog juist is te zien, woonde zijn broer Abraham. Deze had een zoon Izaak, die de voetsporen van zijn oom drukte en die verdienstelijk werk deed als bugelist in de "muziek" van Kamperland. In het huis bij de lantaarnpaal heeft Kees van Jaap van Maldegem gewoond. Hij heette eigenlijk Kees van den Band, want Van Maldegem was zijn pleegvader. Van Maldegem en zijn vrouw had den een kruidenierswinkel. Daarnaast onderhield Van Maldegem de postdienst van Kamperland over Wissenkerke naar de Kortgeense veer steiger vice-versa. Het postvervoer vond plaats met door wagenmaker Leen de Looff gemaakte en door het rijk goedgekeurde postkarren.

52. Een groep Kamperlandse schoolkinderen ging op 26 april 1921 op de kiek. Op de bovenste rij, van links naar rechts: Rinus Leendertse, Jan de Kam, Jan de Kam, Nathan Nelisse, Jaap Luijk, Arjaan Karelse, Hannes Nelisse, Izak Reijnhoudt, Izak Reinhoudt en Kees Schippers. Op de tweede rij: meester Drinkwaard, Jan v.d. Velde, Lou Verburg, Janna Leendertse, Prien de Vos, Kaatje Flikweert, Jans Reinhoudt, Truus Luijk, Sara Oele, Marie Karelse, Lize Oele, juffrouw De Klerk en meester Jac Robijn. Op de derde rij: Adrie Luijk, Mina Huiszoon, Lou Verburg, Koba Leendertse, Nelly Luijk, Marie Verburg, Jannetje Reinhoudt en Lena Nelisse. Op de onderste rij: Arjaan Wirtz, Kees v.d. Velde, Jaap Leendertse, Jan Nelisse, Jacob Luijk, Truitje Luijk en Adrie Luijk.

53. Schoolfoto's bleken er in Kamperland nog aardig wat te vinden. Deze werd op 2 augustus 1923 genomen bij de landbouwschuur van J. v.d. Velde. We zien op de bovenste rij, van links naar rechts: meester Drinkwaard, juffrouw Musch, Katrien van den Bout, Koba Leendertse, Marie Meulenberg, Jans Meulenberg, Marietje Leendertse, Pietje Koole, Nelly Luijk, Kaatje de Mol, Neeltje de Regt, Truitje Luijk, Adrie Luijk, meester Jac Robijn enjuffrouw De Bruijn. Op de middelste rij: Jacob Luijk, Jacob Leendertse, Adrie Luijk, Arjaan Karelse, Rinus Leendertse, Izak van der Moere, Flip Leendertse, Marien Koole, Piet de Moor en Levien Koole. Op de onderste rij: J annetje Leendertse, Bert Luijk, Henk van der Moere, Gerard de Regt, Leusje Koole, Govert Leendertse, Piet van der Moere, Jaap van der Moere, Jacob Luijk, Jacob Leendertse en Mina Leendertse.

54. Een groep leerlingen van de openbare lagere school te Kamperland in 1925. Op de bovenste rij staan, van links naar rechts, de volgende leerlingen: meester G. Flipse (hoofd der school), Jaap Leendertse, Piet de Moor, Levien Koole, Marien Koole, Johan van Nieuwenhuizen, Jacob Leendertse, Kees Mullie, Govert Leendertse, Jaap van der Moere, Jacob Luijk en meester Jac. Robijn. Op de tweede rij: juffrouw De Bruijn, Jannetje Leendertse, Marietje Leendertse, Truus Luijk, Mina en Koba Leendertse, Adrie Luijk, Pietje Koole, Marie Meulenberg, Janny Markusse en juffrouw Musch. Op de derde rij: Leusje Koole, Meisje van der Moere, Eduard van der Moere, Piet van der Moere, Cor en Jan Nelisse en Bert Luijk. Zittend op de onderste rij: Willy Luijk, Corrie van Nieuwenhuizen, Betsy van Nieuwenhuizen, Wim Koole, Aart van der Moere, Betje Meulenberg en Truitje Nelisse.

55. We maken in Kamperland even kennis met de leden van de hervormde meisjesvereniging "Dorcas". De foto dateert van omstreeks 1929. Op de onderste rij zitten, van links naar rechts, de volgende dames: Corry Tonsbeek, Pietje Klap, Pietje Koole, Kaatje Verhulst en Truus Luijk. Op de tweede rij: Van der Weele, Marie Breure, Mina Leendertse, mevrouw Tonsbeek (echtgenote van de plaatselijke hervormde predikant), Jet Nelisse, Annie Mullie en Neel Leendertse. Op de derde rij staan: Dirkje de Regt, Pietje Wilderom, San Koster, Aartje de Vos, Corrie Verburg, Toos de Fouw, Lien de Kam, Lena de Looff, Adri Verburg en Koba Leendertse. Op de bovenste rij: Klazien van der Moere, Pietje van der Moere, Jane de Bruine, Pietje de Looff, Lien van der Weele, Marie de Vos, Lou Verburg en Jans Meulenberg.

56. Toos de Pree uit Colijnsplaat stuurde deze kaart van de open bare lagere school te Kamperland in 1917 aan haar oma in Colijnsplaat, Antonia de Pree-Meulenberg, die in de Voorstraat woonde. Toos logeerde in haar meisjesjaren namelijk nogal eens op Kamperland. We zien hier de school aan de Veerweg omstreeks 1915. De jongens droegen petten, liepen op klompen en had den vaak lappen op hun broekspijpen, terwijl de meisjes schor ten en hoedjes of mutsen droegen en, evenals de jongens, klompen aan hadden. De oude school had op de zijgevel een druivenwingerd, waaraan witte druiven groeiden en zij was verder voorzien van een torentje met uurwerk. Het hoofd van de school, meester Adriaan Heule, woonde links van het schoolgebouw. Hij was behalve schoolhoofd ook directeur van de plaatselijk muziekvereniging "Ons Genoegen", terwijl hij driemaal daags de klok luidde.

57. In de eerste decennia van deze eeuw nam A. van Hee te Kamperland het initiatief om zijn zeer ongelijk liggende weiland te egaliseren en de daarin gelegen kreken en zogenaamde "vaten" te dempen. Hierdoor werd bouwterrein voor woningen geschapen. Er werd door Van Hee een particuliere weg aangelegd met uitgangen aan de Veerweg en de Noordstraat. De gehele wijk, zoals wij die heden ten dage nog kennen, werd door Van Hee opgebouwd. Dit alles was in die tijd nog mogelijk zonder allerIei belemmerende bepalingen als bouwvergunningen, planologische diensten en uitbreidingsplannen. Toen de gemeente een aantal straten namen ging geven, werd zeer terecht de zogenaamde Achterweg herdoopt in A. van Heestraat. Op deze kaart, een uitgave van l.W. Lamain, heet de A. van Heestraat nog gewoon Achterweg. De man rechts is Kees Versluis en rechts van hem staat zijn zuster Marie.

58. Een plaatje uit de jonge jaren van een destijds zeer bekende Noord-Bevelander, namelijk Marinus Verburg. De foto dateert van 1902. Marinus woonde in de Onrustpolder te Kamperland. Hij was invalide, want zijn onderlichaam was verlamd. Invaliditeitsuitkering bestond nog niet en om in zijn onderhoud te voorzien, reisde Marinus alle zogenaamde boerenkoopdagen op het eiland af. Hij deed dat met een bokkenkar die door wagenmaker Leendert de Looff te Kamperland was vervaardigd en die hem door de diaconie van de gereformeerde kerk was geschonken. Veel comfort bood het wagentje niet, maar Marinus voelde zich er toch mee gered. Wanneer hij er met zijn prachtige bok op uittrok reed hij tot bij de ingang van het boerenerf. De bedoeling was om door het medeleven van de koopdagbezoekers iets los te krijgen om in zijn onderhoud te voorzien. Hij woonde samen met zijn broer Dingenes en schoonzuster Jane, die hem altijd voorbeeldig hebben verzorgd. Door zijn familieleden moest hij steeds in het wagentje worden gezet, terwijl men hem er uiteraard ook weer uit moest halen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek