Noordgouwe in oude ansichten deel 2

Noordgouwe in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Dies Viergever
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4604-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordgouwe in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Een plaatje van "Con Amore" uit 1948, gemaakt in Nieuwerkerk toen daar een muziekconcours werd gehouden, wat toentertijd veel mensen trok.

Voor de deelnemende muzikanten was dat ieder jaar weer een hoogtijdag want dan werden de resultaten van een jaar lang studeren door een jury get est. De spanningen en sorns ook zenuwen speelden veel muzikanten parten bij de uitvoering van de te spelen nummers, maar als er een eerste prijs uit de bus kwam , was de vreugde onbegrensd. Terug op het dorp was er groot feest; er werden ererondjes gemaakt en de gehele bevolking leefde mee. Zo'n feest kon wei tot in de kleine uurtjes duren. Deze keer was de uitkomst een 2de prijs en dus geen promo tie naar een hogere afdeling.

Hier op de eerste rij, van links naar rechts: P. Tanis, P. Hendrikse, A. de Wit, L. de Keijzer, K. Everwijn, P. Pannekoek, J. Romijn, A. Hage, J. Hage en A.P. Kart.

Tweede rij, vanlinksnaarrechts: M.P. Ketting, D. Viergever, M. vanderWeele, M.W. van 't Veer, G. vanderWeele, P.R. Kommer, W. van der Wielen, A. Viergever en L. Nuijens.

7. Op 30 april 1960 was het voor "Con Amore" een dubbel feest, want op dat koninginnefeest werden gelijktijdig de nieuwe uniformen in gebruik genomen. Op 10 oktober van dat jaar was het gouden jubileum, maar zolang wilden ze dat heugelijke gebeuren niet uitstellen. Om in het bezit van de zo begeerde pakjes te komen was er jaren oud papier opgehaald, had men Persil-ernmertjes gespaard, loterijen en bazars georganiseerd, enzovoort. Maar om alles rond te krijgen moest er toeh nog een lening worden aangegaan, die door de bevolking spontaan werd volgeboekt, voor het merendeel renteloos, en bij sornmige gelegenheden werd het gehele bedrag kwijtgescholden, Het grootste bedrag werd eehter door de leden zelf bijeengebracht, een reden dus om feest te vieren, een feest dat om 2 uur 's middags begon in de buitenlueht en diep in de naeht in de kantine aan de Oostweg eindigde en zeer geslaagd moeht heten.

Het resultaat van aile acties is op deze foto te zien. Zittend, van links naar reehts, het bestuur: CI. den Engelsman, secretaris; J. Romijn, penningmeester; G. van der Weele, directeur; D. Viergever, voorzitter; J. Bos en C. Koopman,leden.

Staande, van links naarreehts: L. Romijn, A. Romijn, P. Tanis, M. van derWeele, J. Hage, M.J. de Waaij, de enige dame C. den Hollander, L. Hage, Jan Bos, N. Viergever, J. den Hollander, C. Romijn en A. Remeeus.

8. Nag een foto uit 1960 bij de ingebruikneming van de uniformen door "Con Amore", hier op mars naar Schuddebeurs, waar oak een groat aantal donateurs woont. Tijdens deze muzikale wandeling van ongeveer zes kilometer werden geiiniformeerden enthousiast begroet door de inwoners van Schuddebeurs. Het gebeurt ook niet iedere dag dat zo'n lange mars wordt gernaakt, want voor tamboers en bassisten is zo'n eind een hele opgave, maar deze keer, voor het eerst in zo'n mooi pakje, werd de vermoeidheid op de koop toe genomen. Heel de bevolking had er aan bijgedragen en moest dus oak de gelegenheid krijgen het resultaat met eigen ogen te aanschouwen.

Op de eerste rij van voor naar achter, zien wij: M.J. de Waaij, J. Rornijn, C. Romijn, J. Bos en A. Remeeus.

Op de tweede rij: met vaandel L. Rornijn , met tram J. Hage, P. Tanis, Corrie den Hollander, L. Hageen N. Viergever.

Op de derde rij: G. van der Weele, A. Rornijn, C. Koopman, J. den Hollander en nog net zichtbaar Jan Bos.

9. Wanneer we aIle schoolfoto's uit Noordgouwe in dit boekje hadden moeten opnemen, die we tijdens de sarnenstelling zijn tegengekomen, dan had den we zeker het dubbele aantal pagina's nodig gehad. Dat laatste kan de uitgever zich echter niet veroorloven. Niettemin zijn we erin geslaagd om toch een flink aantal onder uw aandacht te brengen en hiernaast ziet u dan de eerste. Deze dateert van het jaar 1921 en toont ons de twee laagste klassen, met als onderwijzeres juffrouw A.P. Verbost, die we rechts - onder het portret van de koningin - zien afgebeeld.

Ais bijzonderheid bij deze toch wei mooie schoolfoto dient te worden opgemerkt dat ook een aantal kinderen staat afgebeeld die nog niet op de lagere school zaten. Dat waren broertjes of zusjes van kinderen die wei op de grote school gingen, zodat men dan meer kinderen uit eenzelfde gezin op de foto kon vereeuwigen. Zo ging dat!

We gaan eens kijken wie er allemaal op staan en dat zijn dan op de voorste rij, van links naar rechts gezien: Joost Leeuw, Dirkje Fokker, Kees Leeuw, Kaatje Franke, Marie Neerhout, Jobina van der Maas, Betje en Doortje van der Cingel, Herman de Later, Toon Goossen, Adri Jonker, Toon Klaasse en Maatje Klaasse.

Op de tweede rij: Ploon den Engelsman, Mientje van Gorsel, Annie der Weduwen, Lena de Later, Johanna en Marie van der Maas, Keetje en Betje Leeuw, Adrie Dekker en Marien Klaasse.

Derde rij: Rachel de Graaf, Izak van Tiggele, Jan Blom, Bram van der Maas, Piet van der Bijl, Joost der Weduwen, Gerrit van de Zande en Willem van der Werff.

Vierde en bovenste rij: Saartje Rijnberg, Piet Kort, Willem Fokker, Clement Rijnberg, Jan Jonker, Jan (?) Verboom, Kees Goossen, Lukas van der Valk, Job Vijverberg enjuffrouw A.P. Verbost.

10. Nu de computer, de T.V. en de video ook op de lagere scholen hun intrede hebben gedaan en aIIes op band en film wordt opgenomen, worden er uiteraard minder groepfoto's op de scholen gemaakt. En wordt er dan nog eens een groepfoto van de kinderen gemaakt, dan moet dat toch perse in kleur zijn. Vroeger werd aIIes in zwart-wit gemaakt en veel oude schoolfoto's hebben zelfs zo'n mooie en warme tint en zijn over het algemeen genomen haarscherp. Ook deze foto is van betrekkelijk goede kwaliteit en toch werd deze al in de jaren twintig genomen. Fotograaf was P.C. van Immerzeel uit Zierikzee, die op de diverse scholen van ons eiland vele tientallen foro's heeft gemaakt, die doorgaans van uitstekende kwaliteit zijn.

Wij memoreerden aan het begin van dit verhaaItje reeds het vastleggen op film- en videobanden, maar toch blijft het een goede zaak dat men destijds vee I schoolfoto's heeft gemaakt, die voor het nageslacht bewaard blijven. Zowel bij de afgebeelde kinderen zelf als oak bij de kleinkinderen zal er aItijd interesse blijven bestaan vo or dit soort foto's, waarop men vaak ouders of grootouders ziet afgebeeld. Omdat deze foto geen zoekplaatje mag worden, laten we hier de namen volgen van de afgebeelde kinderen en hun meester.

Onderste rij, van links naar rechts: een onbekend meisje, Betje en Janna van der Cingel, Jo en Dien Kommer, Jovan der Wal, Maatje Folmer, Corrie Janse, Marien Vis, Adrie Jonker en Izak Kurvink.

Op de tweede rij: Janna van der Wal, Pietje van der Wal, een onbekende, Dina Kurvink, Mina de Keijzer, Keetje Kurvink, een onbekende, Martina van der Wal en Jobina Oosterling.

Bovenste rij: Cor Kommer, Kees Vis, Kees Janse, Thomas Ganzeman, Euft Bout, Kees Kurvink, Jan van den Berge, Marien van der Cingel, een onbekende, WiIIem van der Cingel en meester J. Vijverberg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek