Noordgouwe in oude ansichten deel 2

Noordgouwe in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Dies Viergever
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4604-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordgouwe in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Vier schoolfoto's op een bladzijde. Op blote voeten ging men op de foto linksboven (1922) de vrijheid tegemoet. Op de voorste rij: Maatje Klaasse, Jo Kommer, Rinus Wesdorp, Joost Leeuw, Kees van der Cingel, Piet Kort, Lukas van der Valk, Johannis de Blonde, Jan Jonker, Marien de Vlieger, Willen van der Werf, Adrie Jonker en Job Vijverberg. Achter hen Bram van der Maas, Clement Rijnberg, Kees Goossen, Izak Kurvink, Marie van der Maas, Izak van Tiggele, Corrie Schiettekatte, Bertha den Dekker, Lena de Keijzer en achter hen Janna van der Cingel en Toos Malipaard. Dan zes meisjes: Mientje van der Cingel, Annie der Weduwen, Keetje Leeuw, Adrie Dekker, Jo van der Weele en Corrie Kort. Bovenaan: Dina den Dekker, meester A. van der Cingel, Dirkje Schiettekatte, M.S. van Griethuijsen-van der Griend, A.P. Verbost, J. Vijverberg, A. Vijverberg-Schoof, Dirkje Verseput (met kind op haar arm), Piet de Vlieger en Jan van den Berge.

Rechtsboven: schoolreis in 1923. Op de eerste rij: Adriaan van der Cingel, Kees van der Cingel Jzn., Leen Fonteine, Kees Leeuw Mzn., Dien Kommer, Marie Neerhout, Kee Leeuw Gdr., 7, Mina Schiettekatte, Marien Wesdorp, Stoffel Vis, Chris Hoekman, Kees Leeuw Gzn. en daarachter: Kaatje Franke, Fien van Ast, Nico Viergever, Herman de Later en achter Herman vervolgens Marien Vis, Maatje Klaasse en Jaantje de Graaf. Tweede rij: Johan de Keijzer Pzn., Jan Jonker, 7, Izak Kurvink, Ploon den Engelsman, Pietje van Leeuwen Jdr., Corrie van Leeuwen Cdr., met hoed Gerrit van der Weele, Johan van der Cingel, Piet de Vlieger, Dies Viergever, Joost Leeuw Gzn., Marien van der Cingel, Thomas Ganzeman, Dirkje Verseput, die Puk Vijverberg op haar arm heeft. Vervolgens Willem van der Werf, M.S. van Griethuijsen-van der Griend en daarvoor Lena de Later en juffrouw A.P. Verbost. Derde rij: Betje van der Weele, 7, Jo Kommer, 7, Cor Kommer, Lena de Vlieger, Mientje van der Cingel, Dirkje Schiettekatte, Jan van den Berge, Dina den Dekker, meester A. van der Cingel, meester J. Vijverberg en A. VijverbergSchoof met zoon Job op haar arm.

Linksonder (1923), in het water: Simon van Griethuijsen, Johan de Keijzer, Marien de Blonde, Anton van Griethuijsen, Anna Vijverberg, 7 en Koosje Vijverberg. Voorste rij: Dies Viergever, Cor Kommer, Marie de Graaf, Keetje Fierens, Marien van der Cingel, Jan van den Berge, Corrie Kloet, Maatje Remeeus, Lien van Leeuwen, Jo van Es, Dien Kurvink, Marie van der Maas en M.A. Vijverberg-Schoof. Achter: juffrouw A.P. Verbost, meester J. Vijverberg, Adrie Schiettekatte, Thomas Ganzeman, die Job Vijverberg op zijn arm heeft, M.S. van Griethuijsen en verder Adrie Viergever, Willem van der Werf, Piet de Vlieger, Kees Kurvink en DankerWesdorp. Daarvoor Johannes van der Cingel en Gerard van Maanen.

Rechtsonder (1920). Voorste rij: Willem van der Werf, Job Vijverberg, Clement Rijnberg, Izak Kurvink, Izak van Tiggele, Kees Goossen, Bertha den Dekker, Lena de Keijzer, Marie van der Meet, Mientje van Gorsel, Janna van der Cingel, Mina van der Weele, Ploon den Engelsman, Koos van Leeuwen en Johanna van der Maas. Tweede rij:

Marien de Vlieger, Bram van der Maas, Adrie Jonker, Betje Leeuw, rechts naast meester J. Vijverberg staan Cor

Kommer, Dies Viergever, Lena de Vlieger, Thomas Ganzeman, Jan van den Berge, Toos Malepaard, Corrie Kloet, voor haar Dien Fierens en achter haar Johannes van der Cingel. Dirkje Verseput houdt Puk Vijverberg op haar arm en verder zien we Dirkje Schiettekatte, Piet van der Bijl, M.A. Vijverberg-Schoof, Willem van der Werf, Piet de Vlieger, Maatje Remeeus, Dina den Dekker en Mientje van der Cingel. Ten slotte zien we helemaal bovenaan de leiding van de groep: mevrouw M.S. van Griethuijsen-van der Griend, juffrouw A.P. Verbost en de onderwijzers A. van der Cingel en J. Vijverberg.

12. Deze schoolklassen waren samen met meester Vijverberg in 1926 aangetreden voor een groepfoto, maar welke klassen het waren is niet erg duidelijk omdat de leeftijden sterk verschillen. Wei valt het op dat er meer kinderen uit een gezin op voorkomen, waarschijnlijk om de foto voor de ouders aantrekkelijk te maken.

De naam Hoekman bijvoorbeeld komt zeven keer voor, weliswaar uit twee verschillende gezinnen, maar twee en drie uit een gezin komen ook voor en dat is dus uit verschillende klassen.

Op de onderste rij staan, van links naar rechts: Leen de Keijzer, Jan van Gastel, Clement den Engelsman, Leen Fonteine en Marien Franke.

Tweede rij, van links naar rechts: Sien van Ast, Jo Fokker, Koos de Keijzer, Leen Hoekman Cz., Kaatje Hoekman Cd., Marie den Boer, Dien Kommer, Jannie Kloet, Jo Hoekman Md., Katrien Hoekman Md.

Derde rij, van links naar rechts: Kaatje van Ast, Fien van Ast, Leentje de Keijzer, Dirkje Fokker, Bertha den Dekker, Kaatje Franke, Betsie den Boer, Maatje Klaasse en Saartje van Dommelen.

Vierde rij, van links naar rechts: Anton Hoekman Mz., Martinus van der Male, Chris Hoekman Cz., WilIem Fokker, Piet van Schelven, Bartel Kloet, Olivier den Engelsman, Jaap van Gastel, Leen Hoekman Mz., Toon Klaasse en J. Vijverberg.

13. Een groepfoto an no 1928 van waarsehijnlijk de 5e en 6e klas, waar de meisjes in de meerderheid waren. Ze zaten en stonden hier voor de school op het plein dat nog niet betegeld was en daarom had den de jongens op de eerste rij op deurmatten plaatsgenomen. De jongens op de eerste rij, van links naar reehts, zijn: met stropdas Leen Kurvink, Johan Pannekoek, Koos Geluk, Leen de Keijzer, Ko Bal, Bram Geluk, Jaap Geluk, Daan Janse, Wim den Boer, Cor Kort en Pauw Kloet.

Tweede rij: Koos de Keijzer, Tannetje Ridderhof, Sien van Ast , Marie Ridderhof, Kaatje van Ast, Janna Bakker, Leentje Pannekoek, Corrie Oosse, Corrie de Munnik, Dien van Ast, Marie van Ast en Toon Klaasse.

Bovenste rij: Marien Bal, Marie den Boer, Nellie Akkerdaas, Jannie Kloet, Mina Oosse, Jo Oosse, Pietje van der Bijl, Mina Pannekoek, Krien de Munnik, Neeltje Kort, Lien Kort en J. Vijverberg.

14. Johannes Vijverberg, dorpsonderwijzer en vogelfotograaf van Schouwen-Duiveland - 23 augustus 1880-15 april 1965. Zijn wieg stond op Oosterland bij de korenmolen, waar zijn vader molenaar was en waar de latere schoolmeester op 23 augustus 1880 het eerste levenslicht aanschouwde. Samen met zijn broers zwierf hij op aile vrije dagen langs de toen nog zo boomrijke dijken en door de weilanden, die nog rijk aan meidoornhagen en braambossen waren. Zij zochten er naar de nesten van kieviten en andere weidevogels en tot de toegestane datum, destijds 30 april, werden de eieren ook vaak meegenomen. Aileen bebroede eieren waren taboe, terwijl de nesten van zangvogels altijd door de jongens Vijverberg met rust werden gelaten. Aileen mussen, houtduiven, kraaien en eksters kregen geen respijt. Dit laatste zeer tot genoegen van boeren en jachtopzieners.

Tussen de bedrijven door studeerde Johannes echter zeer ijverig en op 24 april 1900 slaagde hij voor de acte onderwijzero Hij kreeg al spoedig een benoeming in Haarlem. Daar begon hij de studie voor hoofdacte Frans, want zonder dit document was men in die dagen geen volwaardig schoolmeester. Na Haarlem volgden nog benoemingen in Oosterland en Rotterdam. En eindelijk werd hij in 1909 benoemd tot hoofd van de school te Noordgouwe.

Vijverberg werd de bekende vogelfotograaf op Schouwen-Duiveland, die er met zijn zelf geconstrueerde camera's steeds op uittrok om vogels op de gevoelige plaat vast te leggen. Voor meer bijzonderheden over deze bijzondere dorpsonderwijzer-vogelfotograaf leze men het 120 pagina's tellende boekje ,,1. Vijverberg en de vogels van de Zuidkust van Schouwen". Het is een uitgave van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en het werd in 1980 uitgegeven.

Het gezicht van het onderwijs op de open bare lagere school in Noordgouwe werd vele jaren achtereen door meester J. Vijverberg bepaald. Elk jaar opnieuw leverde hij zo'n twintig leerlingen af. Ze waren gewapend met de kennis die ze hier bij de drie leerkrachten hadden opgedaan en aan wie hij leiding had gegeven. Hier zien we hem op een schoolfoto uit 1929 rechts van zijn leerlingen staan en links staat juffrouw Beenhakker.

We gaan eens goed kijken wie er verder allemaal nog op deze mooie schoolfoto voorkomen. De jongens en meisjes maken deel uit van de laagste klassen en op de eerste rij zitten, van links naar rechts gezien: Adriaan de Wit, Hans Braber, Stoffel Stoel, Cor Adriaanse, Jan Folmer, Johan de Keijzer en Tonnie van Dienst.

Op de tweede rij tellen we tien meisjes en dat zijn: Mientje van Gastel, Mina van Putten, Marie Wagemaker, Jo Dijkgraaf, Keetje van der Werve, Maatje van der Wekken, Corrie Koopman, Pietje Koopman, Maatje van der Jagt en Katrien Fonteine.

Op de bovenste rij staan rechts van juffrouw Beenhakker acht jongens en dat zijn dan: Piet Viergever, Daan van Leeuwen, Hein Fierens, Izak van der Jagt, Koos Fierens, Wim van Dienst, Cor Koopman, Koos van Leeuwen en onderwijzer J. Vijverberg.

15. We zien hier leerlingen en onderwijzend personeel van de school in 1934, met links meester J. Vijverberg en rechts juffrouw A.P. Verbost en zo te zien waren de meisjes licht in de meerderheid. Welgeteld staan er dertig kinderen op deze foto, van wie 17 meisjes en maar dertien jongens. Het zijn de vijfde en zesde klas en als we deze schoolkinderen zo bij elkaar zien, komen we onwillekeurig tot de conclusie dat er maar een paar meer van op ons eiland en maar drie op Noordgouwe zijn blijven wonen. Zo gaat dat. Zou het dan toch maar waar zijn dat het platteland op den duur leegloopt naar de grote steden en welke motieven hadden ze om dorp en eiland te verlaten?

In ieder geval waren ze op deze prachtige schoolfoto van zo'n dikke vijftig jaar geleden nog samen. Op de onderste rij zitten negen jongens en dat zijn dan, van links naar rechts gezien: Lieven Vis Mzn., Lieven Vis Azn., Adrie van der Werf, Marien van der Weele, Bram van der Wal, Cor Bolle, Kees Dalebout, Chris Felius en Huib Pannekoek. Op de tweede rij tell en we twaalf meisjes en dat zijn achtereenvolgens: Willie van der Weele, Corrie van Popering, Corrie Nuijens, Marie den Haan, Neeltje den Haan, Janna Pannekoek, Mina Braber, Koos Braber, Willie van Popering, Adrie Bolle, Pietje den Haan en Jannetje den Haan.

Bovenste rij: meester J. Vijverberg, Johan Vis, Marien Franke, Adriaan van Leeuwen, Johan Pannekoek, Koos de Keijzer, Lena van der Weele, J ans Adriaanse, J 0 Vis, Philipien van Leeuwen en juffrouw A. P. Verbost.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek