Noordgouwe in oude ansichten deel 2

Noordgouwe in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Dies Viergever
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4604-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordgouwe in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Meester J.G. Smits was van 1946 tot 1954 hoofd van de open bare lagere school in Noordgouwe en we zien hem hier links op de foto met een groep jongens nog een keer terug. De dorpsschool van Noordgouwe was in die jaren een zogenaamde driemansschool met bijna honderd leerlingen. Zij bezochten het karakteristieke schoolgebouw aan de Heereweg dat daar in 1874 door J. Vink was gebouwd en in 1967 werd gesloopt. Hoofdonderwijzer was J.G. Smits, die de klassen vijf en zes voor zijn rekening had, en verder waren in die jaren ook meester J.W. Roskam en onderwijzeres A.P. Verbost aan de Noordgouwse school verbonden. J.W. Roskam gaf les aan de klassen drie en vier. Juffrouw A.P. Verbost, een potige onderwijzeres, die in de winter erwtensoep maakte voor de overblijvers, had vele jaren de klassen een en twee onder haar hoede.

Wat meester J.G. Smits betreft: daar denken de kinderen, die nu inmiddels aIlang vader en moeder zijn geworden, met veel genoegen aan terug. "Hij was een meester, die altijd beloonde," herinneren Anton Hage en Jan van Vossen zich na vijfendertig jaar nog steeds. Ais de kinderen de klas binnenkwamen, schreef hij bijvoorbeeld snel een grote staartsom op het bordo En dan ging het er om wie het eerste de goede uitkomst had. Die kreeg een streepje achter zijn naam en bij vijf van die streepjes kreeg je dan een prijsje. Meester Smits kon ook prachtig en boeiend verteIlen en hij speelde op zijn viool tijdens de zangles. AI weken voor Sinterklaas haalde hij heel de school naar zijn klas om de liedjes te oefenen met begeleiding van zijn viool. De meester woont nu al jaren in Vlissingen.

Dat er op deze foto aIleen maar jongens voorkomen is gelegen in het feit dat de jongens een paar keer per week op een weiland buiten het dorp gingen voetbaIlen. Na de wedstrijd werden ze voor de school op de kiek gezet. AIleen Wim Ketting draagt zo te zien echte voetbalschoenen, maar de rest trapte met zijn gewone schoenen tegen de bal. Dat ging immers ook en daar maakten ze zich bovendien geen zorgen om want er was toen nog een schoenmaker in het dorp. Die yond het helemaal niet vervelend als er veel kapotte schoen en waren.

Wie er aIlemaal op deze foto staan? Dat zijn - zittend op de grond - en van links naar rechts gezien: Leo van der Bijl, Rinus Hoogstrate, Ko Hendrikse en Iman van den Hoek.

Middelste rij: Nico de Jonge, Bram van As en Kees Vis.

Achterste rij: meester J.G. Smits, Joop van Ast, Piet van der Weele, Johan Quist, Nehemia van 't Veer, Huib Kloet en Wim Ketting.

17. Links boven: een schoolfoto uit het jaar 1946 met achter in het leslokaal me ester J.G. Smits. Van links naar rechts: Jo Romijn, Jans van der Klooster, vlak vooraan uiterst links Sannie Nuijens en Anneke Ezendam. Daar achter: Ina van Sas, Geertje Braber , Iman van den Hoek en Leo van der Bijl. Derde rij: Joop van Ast, Huib Kloet, Nico de Jonge , Koos van As en Piet van der Weele. Vierde rij: Ko Hendrikse , Wim Ketting, Cor Klompe en Kees Vis. Daar achter Nehemia van 't Veer, Johan Quist en meester J. G. Smits.

Rechts boven: de derde en vierde klas met me ester J. van Wingen. Van links naar rechts, eerste rij: Nellie Hart, Corrie Pannekoek, Toon van den Hoek, Leen Romijn en Rinus Braber. Tweede rij: Hannie Dijkgraaf, Carla van Sas, Mientje van Leeuwen en Riet van der Weele. Derde rij: Nellie Viergever Daandr. , J annie Matthijsse, Nellie Klompe en Nellie der Weduwen. Staande rij: Thomas Verburg, Herman van der Wekken, Cor Hoogstrate, Rinus Hendrikse en meester J.J. van Wingen. Vierde rij: Anton Viergever, Bram Hilleman, Piet Pannekoek, Lenie de J onge en Nellie Viergever Diesdr. Vijfde rij: Annie van Tiggele, Danie Ganzeman, Maatje Vis, Lena Klompe en daar achter drie neven, Henk, Jan en Cor Vis.

Links onder: een schoolfoto uit het begin van de jaren vijftig van een klas van meester J. G. Smits met 32leerlignen. Eerste rij, van links naar rechts: Nellie Hendrikse, Greta Berrevoets, Jannie de Blonde, Truus van de Kassteele, Sari Verburg, Jannie Janse, me ester J.G. Smits, Corrie van der Klooster, Ada de Rijke, Jo van der Wert, Willie van Ast, Ina van As, Corrie Braber en Anneke van Eldik. Tweede rij: Leen Hilleman, Joop van Sas, Jan Deurloo, Anton Hage, Kees van Sas, Jan Hoogstrate, Louis Motmans, Frits de Vries, Addie Kommer, Mina Viergever, Wim Ezendam, Cees Quartel, daar achter Maatje Romijn en vervolgens Jo Hillernan, Henk van Eldik, Ko Remeeus, Krien van den Ouden, Jan Vis en Leen van den Ouden.

Rechts onder: A. Bravenboer heeft in Noordgouwe ook nag voor de klas gestaan. Dat was aan het begin van de oorlogsjaren. Voorste rij, van links naar rechts: Jaap Felius, Fien de Jonge, Jans van der Klooster, Gonnie Adriaanse, me ester Bravenboer, Rina Koopman, Corrie Hanse, Betsie van Leeuwen, Katrien Gosse en daarachter Leen Hage. Achter meester Bravenboer staan Bram v.d. Velde en Cees van Citters. Tweede rij: Leo van der Bijl, Nehemia van 't Veer, Kees van Gastel, Kees van den Hoek, Herman Hanse, Adrie van der Wekken en Adrie Hilleman. Achterste rij: Ko Romijn, Toon van der Cingel, Joop van Ast, Huib Kloet, Bram Braber, onbekend, Jaap Boone en Simon Hanse.

18. We gaan nogmaals een schoolfoto met meester J.G. Smits bekijken; deze is uit het jaar 1949, toch ook al weer bijna veertig jaar geleden. Waar blijft de tijd toch! De kinderen zaten toen nog twee-aan-twee in de schoolbanken en dat gaf natuurlijk ruimschoots de mogelijkheid om bij elkaar af te kijken. Dat kon echter aIleen maar als de meester even niet oplette en juist dat laatste kwam bij meester Smits sporadisch voor.

Tegen de achterwand zien we een vitrine hangen, die gevuld was met allerlei zaden en kruiden die voornamelijk uit Indonesie afkomstig waren. Toen de fotograaf op school verscheen werd de les even onderbroken om naar het vogeltje te kijken. Op de eerste rij, van links naar rechts: Krina Vis, Nellie Viergever en Danie Ganzeman.

Op de tweede rij: Jan Kort, Kees Viergever, Mattie Vis, Annie van Tiggele, Corrie Pannekoek en Hannie Dijkgraaf. Staande tegen de muur links Jan Janse en rechts Rinus Braber.

Derde rij: Rinus der Weduwen, Jan van Vossen, Nel Boone, Dien van de Kassteele , Carla van Sas en Nellie Viergever Ddr.

Op de vierde rij: Jan Bos, Ko Quartel, Jo Hendrikse, Dirkje van den Hoek, Willie van As, Cor Hoogstrate en achter hem Herman van der Wekken.

De achterste vijfleerlingen zijn: Anton Hage, Anton Viergever, Leen Klompe, meester J.G. Smits en Wim de Keijzer.

19. Jarenlang was het gemeentehuis van Noordgouwe gevestigd in de zuidbeuk van de hervormde kerk en was bereikbaar via een brug over de kerkgracht. Toen de kerk in het begin van de jaren vijftig toe was aan een algehele restauratie, moest een ander onderkomen worden gezocht. Direct na de ramp werden de voorbereidingen getroffen voor een nieuw gebouw aan het eind van de Pauwstraat.

Een wijs besluit van de toenmalige gemeenteraad was om tegelijk ook een kleuterschool en een badhuis in een complex te bouwen, waarin tevens nog een gedeelte voor het Groene Kruis werd ingeruimd. De benodigde gelden werden door de bevolking bijeen gebracht via een burgerzinlening met een aantrekkelijke rente, die snel was volgeboekt.

Het is een mooi gebouw geworden, waar de bevolking trots op was en zeker niet in de laatste plaats burgemeester Cornelis, die op de valreep voor zijn pensionering zijn ideaal werkelijkheid zag worden. Het pand werd gebouwd door aannemer H. Stouten uit Brouwershaven en na het gereedkomen in 1954/55 door de Commissaris van de Koningin jhr. mr. A.F. C. de Casembroot geopend in aanwezigheid van een aantal genodigden. Allen poseren hier voor het nieuwe gebouw.

Op de voorste rij, van links naar rechts, zien wij: een onbekende, J. Ganzeman-Oosse, W. Barendregt-van Pallant, E. van Eldik-Schulz, E. Vis-Hendrikse, J. Koopman, C.M. Janse, jhr. De Casembroot, Z. Cornelis, M. CornelisDeunink, A.P. Verbost, een onbekende en dominee J. Barendregt. Daarachter met hoed J.H. van Eldik, naar rechts verder J.L. Vis, A.M. Geluk, Th. Ganzeman, A.C. Visser, A. Visser-de Ronde en verder nog een aantal slechts half herkenbare personen.

20. Na een ambtsperiode van ruim zeven jaar nam Z. Comelis op 17 maart 1955 we gens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid als burgemeester/secretaris van de gemeente Noordgouwe. Secretaris was hij al vanaf 1916, negenendertig jaar dus, en die functie vervulde hij ook enige jaren voor de gemeente Zonnemaire. Burgemeester Comelis was afkomstig uit West-Zeeuwsch- Vlaanderen, waar zijn vader landbouwer was. Hij kwam op zesentwintigjarige leeftijd naar Noordgouwe en daar is hij tot aan zijn pensionering gebleven. De kroon op zijn werk was het burgemeesterschap van Noordgouwe gedurende zeven jaar. Bij zijn afscheid waren veel Noordgouwenaren present om hem de hand te schudden. Verschillende prominenten voerden tijdens het afscheid hefwoord en de burgemeester was voor deze gelegenheid vergezeld van zijn echtgenote en dochter. Leden van de gemeenteraad, politie, onderwijzend personeel en zijn naaste medewerkers waren er natuurlijk ook bij.

Op de foto zien we voor de tafel een flink aantal bloemstukken staan en aan de tafel hebben van links naar rechts plaats genomen de volgende personen: A.C. Visser, A.M. Geluk, burgemeester Z. Comelis, met ambtsketen om, mevrouw M. Cornelis-Deunink, H. Camelis, C.M. Janse en N.W. Flikweert.

Staande rij, van links naar rechts: Joh. L. Vis, J. van Felius, Th. Ganzeman, J. Koopman, agent A. Leautoud, D. Viergever, L. Hoogenboom, M. van der Weele en ambtenaar J. de Back.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek