Noordgouwe in oude ansichten deel 2

Noordgouwe in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Dies Viergever
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4604-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordgouwe in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

21. Op Noordgouwe telde men in de loop der jaren tal van verenigingen waarvan we noemen: muziek, zang, voetbal, korfbal, loterij alsmede een vrouwen- en meisjesvereniging. En misschien waren het er zelfs nog weI een paar meer. Een toneelvereniging is in bovenstaand rijtje nog niet eens genoemd, maar die was er wei degelijk. De naam van deze vereniging was "Het Gouwse Masker". Deze vereniging he eft verschillende jaren actief deelgenomen aan het culturele gebeuren in Noordgouwe maar ook weI buiten het eigen dorp. Zo werden op uitnodiging van het cooperatieve winkelbedrijf "De Dageraad" ook uitvoeringen gegeven in het naburige Zierikzee. Deze uitvoeringen vonden plaats in de grote zaal van het .Huis van Nassau" aan de Lange Nobelstraat en de plaatsen waren dan meestal uitverkocht. Deze foto werd destijds gemaakt door fotograaf K. de Feijter in voornoemd "Huis van Nassau". Het gezelschap wordt hier toegesproken door mevrouw B. Broekema-Snijders, bestuurslid van de cooperatie. "Het Gouwse Masker" had uiteraard meer leden dan op nevenstaande foto staan afgebeeld, maar niet in ieder toneelstuk was een rol vo or aile leden weggelegd. Deze keer waren het van links naar rechts gezien de volgende leden: P .C.S. van Hattem, C.A. Viergever, M. Hogerheijde-van Wijk, l.A. Rotte, S.L. Hanse-Verburg, A.l. v.d. Velde, J. van Wijk-Vijverberg en N. den Boer-Boone.

22. We zien hier een opname die is gemaakt kort na zijn installatie tot burgemeester van Noordgouwe en we bedoelen dan burgemeester N.A. van Wijk. Achter de groene tafel wordt de burgemeester geflankeerd door links wethouder Joh.L. Vis en rechts van burgemeester zit wethouder A.C. Visser. Helemaal rechts, met Iicht kostuum, heeft de ontvanger van de gemeente en gemeenteambtenaar L. Hoogenboom plaats genomen.

Achter de tafel staan van links naar rechts: C. Adriaanse, E.P. Motmans-van der Feen, Th. Ganzeman, A. Viergever en N.W. Flikweert. N.A. van Wijk was de laatste burgemeester van het zelfstandige Noordgouwe en wei in de periode van 1956 tot aan de herindeling op Schouwen-Duiveland, die per 1 januari 1961 werd doorgevoerd. Met een aantal andere burgemeesters op het eiland brak een peri ode van wachtgeld aan.

23. Op 16 maart 1956 werd N.A. van Wijk gemstalleerd als burgemeester van Noordgouwe in welke functie hij Z. Come lis opvolgde. De laatste was een jaar eerder met pensioen gegaan. De nieuw benoemde burgervader was gehuwd met J. Vijverberg. Dat was een dochter van onderwijzer J. Vijverberg, die jarenlang aan de dorpsschool verbonden is geweest en misschien nog beter bekend was als de vogelfotograaf van het eiland. Voordat de nieuw benoemde burgemeester hier kwam, was deze regeringsambtenaar op het eiland Ambon geweest.

Burgemeester N.A. van Wijk bleefNoordgouwe trouw tot aan de eerder gememoreerde herindeling van gemeenten op Schouwen-Duiveland per 1 januari 1961. De nieuw gevormde gemeente Brouwershaven bestond per die datum uit Brouwershaven, Dreischor, Noordgouwe, Schuddebeurs en Zonnemaire. De eerste burgemeestervan de nieuwe gemeente werd A.H. Vermeulen, tot dusver burgemeester van Dreischor.

Deze foto werd gemaakt bij de installatie van burgemeester N.A. van Wijk en stelt een groep vrouwen en mannen voor die er zorg voor moesten dragen dat de vele genodigden op het installatiefeestje van een natje en een droogje werden voorzien. Zo te zien hadden ze daar echt wel schik in.

Op de voorste rij staan, van links naar rechts: J. Manni, M. Romijn, J. van den Bos-van den Berge, J. Koopman-van Vossen, D. Viergever, J. Koopman, A. van Ast-van der Cingel en M.L. van Ast.

Bovenste rij: C. Pannekoek, G. Braber, N. Viergever, L. C. Viergever-Goudzwaard, M. Kurvink, M. Viergever en Carla van Sas.

24. Toen de eilandelijke korfbalbond op 8 december 1928 werd opgericht waren de korfballers uit Noordgouwe daar nog niet bij. In 1930 werd DOS uit Dreischor lid van de korfbalbond en in 1933 trad "Advendo" uit Noordgouwe toe tot de SDKB. In 1935 fuseerde "Advendo" met DOS uit Dreischor en men ging datzelfde jaar onder de nieuwe naam "Die Gouwe" verder. Dat werd reeds hetzelfde jaar een groot succes, want de nieuwe combinatie uit DreischorNoordgouwe werd reeds in hetzelfde jaar van de fusie kampioen van de 2e klasse. We zouden echter bijna vergeten te vermelden dat "Advendo" reeds in 1933 kampioen van de 3e klasse SDKB was geworden. Het bleef crescendo gaan met "Die Gouwe" en zowel in 1936 als in 1937 werd het kampioenschap in de 2e klasse behaald. In hetjaar 1950 werd "Die Gouwe I" kampioen in de 2e klasse van de SDKB. Daarna is het snel bergafwaarts gegaan met de korfballerij in Noordgouwe en in 1958 ging "Die Gouwe" helaas ter ziele en sinds jaren bestaat ook de SDKB niet meer. Aileen Zierikzee kent heden ten dage nog een korfbalvereniging. Als aardige bijzonderheid kan nog worden vermeld dat Noordgouwe van 1928 tot 1934 in de persoon van J. C. Bravenboer ook de eerste SDKB-voorzitter leverde. Op de foto links boven zien we het kampioenstwaalftal van "Die Gouwe" in 1950. Bij die gelegenheid werden ze door "Con Amore" met muziek ingehaald en trok men gezamenlijk in feeststemming door het dorp. In cafe Coomans werd het kampioenschap tot diep in de nacht gevierd. Zittend, van links naar rechts: de dames Gonnie Adriaanse, Danie Ganzeman, Jannie Adriaanse, Rina Koopman, Mientje van der Klooster en Katrien Oosse. Heren: Piet van der Weele, Marien Wagemaker, Sam Quist, Cor van Putten, Koos Koopman en Hans Braber. De man rechts-met stropdas en lange broek - is scheidsrechter P.J. Cashoek uit Zierikzee.

Foto rechts boven. "Die Gouwe" in een andere samenstelling met zittend van links naar rechts: de dames Rina Koopman, Maatje Romijn, Ina van Sas, Danie Ganzeman, Lenie Verboom en Dien van de Kassteele. Staand: Piet Ketting, Rinus Braber, Johan Koopman, Nico de Jonge, Cor Hoogstrate en Wim Ketting.

Foto links onder. Zittend: Mientje van der Klooster, Jannie Adriaanse, Rina Koopman, Jo Rijnberg, Katrien Oosse en Gonnie Adriaanse. Staande: Marien Wagemaker, Koos Koopman, Kees van der Cingel, Jaap Rijnberg, Cor van Putten en Sam Quist.

Foto rechts onder: dit zijn dan de korfballers van het laatste uur want in 1958 heeft men er bij "Die Gouwe" definitief het bijltje bij neergelegd. Deze opname werd in 1958 gemaakt tijdens seriewedstrijden van "Strandvogels" te Renesse. Zittend, van links naar rechts: Nelly Verton, Adrie Hage, Jannie de Blonde, Truus van de Kassteele, Dien van de Kassteele, Nel Boone en Rina Koopman. Boven: Rinus Braber, Piet Ketting, Anton Hage, Kees Viergever, Wim Ketting, Adrie Romijn en de man met de onafscheidelijke leren jas is oud-speler Kees van der Cingel.

25. Links boven: jarenlang had Noordgouwe ook een eigen voetbalvereniging, of schoon men niet kon beschikken over een echt sportterrein. Een stuk weiland van landbouwer Joh.L. Vis met lang gras, koeieplakken en kuilen was hun speelterrein. De naam van de club was SDO, hetgeen betekent Samenspel Doet Overwinnen. Zittend, van links naar rechts: Hein Hilleman, Piet van der Klooster, Theun de Vin en Jaap v.d. Velde. Midden: Willem C. Vane (uit Dreischor) en L. de Keijzer. Staande: Jasper van Almkerk, A.P. de Wit, Anton van Griethuijsen, P. Vis en M. van der Weele.

Rechts boven: verschillende jaren achtereen organiseerde het hervormd kerkkoor van Noordgouwe met Pinksteren maar soms ook weI op Hemelvaartsdag een zangfeest te Schuddebeurs. Meestal gebeurde dat op het terrein van het landgoed .Heesterlust''. Op deze foto zien we het toenmalige bestuur, te weten de heren A. Viergever, C. Quist, J. van 't Veer, J.L. Braber en W. Folmer. Het was die dag mooi en zonnig weer, de belangstelling was groot.

Links onder: deze drie mannen oefenen een bijna verdwenen beroep uit, namelijk dat van hoef- en kachelsmid. Het zijn van links naar rechts: J. de Keijzer , G. van der Weele en J. van de Kassteele. Het was nog in de tijd dat iedere boer zo'n zes tot acht paarden bezat die af en toe van nieuwe hoefijzers moesten worden voorzien. Bovendien had ieder huis een of meer kolenkachels en al met al was er voor de smeden werk genoeg.

Rechts onder: In de jaren twintig kende men nog geen disco's en evenmin had men van een playbackshow gehoord. Het was allemaal nog zo ver weg. Er was in een dorp als Noordgouwe voor de jeugd dan ook bitter weinig te beleven. Met de komst van dominee Van Griethuijsen in 1922 kwam er echter spoedig wat meer leven in het dorp. Mevrouw Van Griethuijsen bleek namelijk al spoedig een goed organisatrice met ook nog eens muzikale talenten. Zij legde een grote dosis enthousiasme aan de dag en zij wist de Noordgouwse jongens en meisjes te inspireren voor de zangkunst. In de wintermaanden organiseerde zij zanguitvoeringen, met afbeeldingen van sprookjesverhalen waarvoor zij samen met haar man de decors en de kostuums ontwierp. Na een geslaagd optreden zien we zo'n groepje poseren voor de fotograaf.

Onderste rij, van links naar rechts: Jasper van Almkerk, Nellie Akkerdaas, Leen Romijn, J annie Kloet, Hannie Cornelis en Corrie van der Bijl. Die twee ertussen zijn Nellie Akkerdaas Adr. en Leen de Keijzer. Bovenste rij: Bartel Kloet, Wim Blom, Ina Dalebout, Trijn Coomans, Leentje de Keijzer, Pie van der Bijl, Corrie van Leeuwen Kdr. en Pie van Leeuwen Jdr.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek