Noordgouwe in oude ansichten deel 2

Noordgouwe in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Dies Viergever
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4604-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordgouwe in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Links boven: de zangvereniging "Gloria in Excelsis" onder lei ding van mevrauw M. van Griethuijsen-van der Griend gaf elk jaar een uitvoering in cafe Coomans. Er werden vaak spraokjes opgevoerd. Hier zien we Marie Wagemaker (links), Nellie Akkerdaas en Maatje Blom: een vertederend plaatje.

Rechts boven: Onder leiding van wika A.J. Klaasse was er in Noordgouwe ook een volksdansgroep. Deze foto werd op 2 juli 1955 genomen. Onderste rij, van links naar rechts: Truus van de Kassteele, Jo van der Werf, Addy Kommer en Janie Jonker. Achterste rij: Teuntje Remeeus, Mina Viergever, Nellie Viergever, J annie de Blonde, Sari Verburg en Greta Berrevoets.

Links onder: in de jaren tussen 1950 en 1970 werden op Schouwen-Duiveland bloembollen geteeld voor export naar het buitenland, tot zelfs in Amerika toe. Hier zien we een vrolijk groepje pellers rand de bollentafel, waar naast bollen ook een drankje en een ander soort bollen gereed staat om de inwendige mens te versterken. Zittend, van links naar rechts: Izak Kurvink, Gerrit van den Hoek, Kees Kurvink, Mina Kurvink-Pannekoek, Saartje Kurvink-Scherpenisse en Saartje van den Hoek-Rijnberg. Achter hen: Willem van der Werf, Alie den Engelsman-Krijger, Huib Kurvink, Adrie van der Werf, Maatje van der Werf- Klaasse , Mattie van den Hoek en Ineke Kurvink. Helemaal achteraan: Clement den Engelsman en Annie Adriaanse-van der Werf.

Rechts onder: hoewel de vrouwenvereniging in 1954 niet zo veelleden telde was de bus op het jaarlijkse reisje toch vol. Waar de reis naar toe ging was niet het belangrijkste; belangrijk was het plezier dat ze op die dagen met elkaar beleefden. Van links naar rechts, op de eerste rij, zien we dominee J. Barendregt, ?, J. Padmos-Roggeband, M. Padmos-Krijger, J. van den Bos-van den Berge, N. van der Werf-van der Schelde, L. van Sas-de Keijzeren P. GeelhoedBraber. Tweede rij: E. Dekker-Berrevoets, J. Huisman, A. van den Ouden-Quaak, K. Heijboer-de Bil, C. de WitPannekoek, E. Rerneeus-Sewarte, L. Tanis-Oesterling, J. Berrevoets-Vis, J. Koopman-van Vossen, M. Quaak-de Wit, C. Hoogstrate-Bom en M. den Engelsman-van de Panne.

32. Links boven: een feest zonder optocht was vroeger ondenkbaar op Noordgouwe. Op deze wagen gaat het zo te zien om verschillende klederdrachten met bijbehorende hoofddeksels. De voerman op deze wagen is Joh. Pannekoek met onder zijn hoe de van links naar rechts de volgende dames: Mina van Hekke, Mina Remeeus, Lien van Leeuwen, Jannekee van der Cingel, Johanna de Keijzer, Dina van der Male, Dina Kurvink, Mina de Keijzer en boven de laatste drie Mientje van der Cingel.

Rechts boven: deze foto dateert van 1948. Eerste rij, zittend: Truus van de Kassteele, Gerda Hilleman, Jo Hendrikse, Addie Kommer, Jannie Janse, Greta Bolijn, Jannie de Blonde, Sari Verburg en een onbekende. Tussenrij:

Maatje Romijn, Anneke van Eldik, Carla van Sas en Riet Kurvink Mdr. Achterste rij: Jannie Quaak, Nellie der Weduwen, Corrie van der Klooster, Hannie Dijkgraaf, Corrie Pannekoek, Lena Klompe, Riet Kurvink Idr. en Dirkje van den Hoek. De halfverscholen jongens zijn: Rinus Hendrikse, Toon van den Hoek, Cor Hoogstrate en Iman van den Hoek.

Links onder: voordat de waterleiding op Schouwen-Duiveland aan het eind van de jaren twintig haar intrede deed, voorzag de hier afgebeelde waterput in een duidelijke behoefte. Hier zien we J. de Blonde, die een demonstratie geeft aan een zo juist passerende buitenlandse toerist. De Blonde wilde het accent speciaal op "de welle" leggen waardoor de toerist de dwarsmast niet te zien kreeg. Links in de muur zien we een rond gietijzeren tuimelraampje dar diende voor de invoer van frisse lucht.

Rechts onder: tijdens het laatste deel van de Tweede Wereldoorlog, namelijk in 1944, werd Schouwen-Duiveland op last van de bezetters voor het grootste dee I gemundeerd. Noordgouwe kwam er betrekkelijk goed vanaf want in de Ring en op de Heereweg stonden to en weI enkele centimeters water maar dat leverde voor de achtergebleven bevolking geen grote problemen op. Dokter H. Aris, die door de Duitsers min of meer gedwongen werd om gewonde militairen te verzorgen die tijdens luchtaanvallen op het vliegveld Haamstede en elders op het eiland waren getroffen, stelde daar als eis tegenover dat men dan wel het ziekenhuis en de hele gemeente Noordgouwe droog zou houden. Die eis werd door de bezetters met tegenzin ingewilligd en dat was voor de landerijen, mens en dier aileen maar gunstig.

33. Deze ruiter op zijn fiere schimmel koos om op de foto te gaan de kerkmuur als achtergrond, geen alledaags decor, maar hij zal er vast een reden voor gehad hebben. Zijn naam is (J?) Pannekoek, een markante figuur met zijn Schouwse pet op en sigaar in de mond, die trots als een pauw voor de fotograaf poseerde, heel lang geleden.

De bakermat van de families Pannekoek ligt op Noordgouwe en is terug te vinden in gemeente- en in kerkarchieven. Ze hebben op een enkele uitzondering na allemaal op het land gewerkt, het waren en zijn mensen die met de natuur vertrouwd zijn met een zwak voor paarden. Ook deze J. Pannekoek levert er hier het bewijs van en op hem zijn ook de volgende regels van toepassing:

Hoe genoeglijk rolt het leven, des gerusten Landman heen.

34. Links boven: bij het zien van dit houten gebouw gaan de gedaehten onwillekeurig terug naar de watersnood van 1953. Deze gebouwen in Noordgouwe en ook in Sehuddebeurs hebben tijdens het dijkherstel dienst gedaan als huisvesting voar de dijkwerkers afkomstig uit alle delen van Nederland. Twee van deze gebouwen, een op Noordgouwe en een op Sehuddebeurs, hebben daarna nag een tijd als dorpshuis en dat op Noordgouwe zelfs nog als tijdelijke kerk dienst gedaan.

Reehts boven: to en na de watersnood het wederopbouwwerk kon beginnen werden deze woonbarakken op Noordgouwe gebouwd voor de mensen die voar dit gigantisehe karwei uit aile delen van Nederland waren gemobiliseerd. Noardgouwe was voor 90% drooggebleven en hier kon dus de tijdelijke huisvesting voor deze mensen het beste warden gerealiseerd.

Links onder: hier zien wij het stroomgat bij Kakkersweel op 1 februari 1953 waar het water de polder Noordgouwe binnenstroornde toen een zwakke plek in de dijk het kolkende water niet meer kon weerstaan. Met man en maeht is er gewerkt om het gat te diehten met palen en zandzakken, hetgeen uiteindelijk, nadat eerst honderden zakken doar de sterke stroom wegspoelden, lukte. Met touwen om hun middel aan elkaar gebonden stonden de mannen in het gat om palen te slaan die de zakken zand op hun plaats moesten houden. Aan de zijkant stonden weer anderen die de touwen vasthielden bij dit levensgevaarlijke karwei. De zandzakken en palen hier op de foto zijn de stille getuigen van de strijd die bij Kakkersweel met sueces werd gevoerd en die voar het verdere dijkherstel zeer belangrijk is geweest, omdat vanuit Noardgouwe dat herstel kon beginnen en vele hulpverleners er gehuisvest konden worden. Reehts onder: in de zomer van 1953 werden op Noordgouwe een 100-tal noodwoningen opgebouwd aan de Heereweg waar evacues uit Kerkwerve en Nieuwerkerk werden gehuisvest. Ze kwamen zodoende weer dieht bij hun eigendommen of eventuele overblijfselen te wonen, om zo snel mogelijk aan herstel en opbouw mee te kunnen helpen. Komende uit westelijke richting (Kerkwerve dus) zien we hier aan de linkerzijde enkele van deze noodbarakken en aan de reehterzijde met het torentje de ehristelijk gerefarmeerde noodkerk waar kerkdiensten, catechesaties en vergaderingen werden gehouden, waaraan ook wei door Noordgouwenaren werd deelgenomen, want de eontaeten over en weer waren uiteraard heel goed.

35. Hoewel Noordgouwe deel uitmaakt van de droge corridor ging dat toch niet helemaal op tijdens de watersnood. Het dorp zelf is inderdaad droog gebleven maar het omringende polderland heeft ook, al is het maar voor korte tijd geweest, onder water gestaan, zoals blijkt uit deze foto.

Een triest beeld vanaf de Weeldijk voor deze eenzame toeschouwer die diep in de kraag gestoken de situatie bekijkt. De weg was door bordjes langs de sloot gemarkeerd en de rails van de tram lagen er ook nog, hoewel de tram toen al niet meer reed.

De waterschade is beperkt gebleven tot enkele huizen in de polder en slachtoffers zijn er onder de bevolking niet gevallen.

Deze opname werd gemaakt door M. Doeleman HJzn. uit Zierikzee, die honderden foto's van de watersnood heeft gemaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek