Noordwelle in oude ansichten

Noordwelle in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2266-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwelle in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Het zal omstreeks 1920 geweest zijn dat de schoolfotograaf naar Noordwelle kwam om de leerlingen met hun meesters op de gevoelige plaat vast te leggen.

Op de achterste rij kijken ons aan: meester Smit, Marie van der Maas, Lien van der Maas, Corrie van den Hoek, Johanna de Vos, Marie Geleijnse, drie onbekende jongens en het hoofd der school, meester J.R. Hollestelle.

Op de tweede rij poseren, hurkend van links naar rechts: Saartje van der Werf, Coba de Vos, Jaap Geleijnse, Achie Bakker, een onbekende leerling en Kees de Meij.

Vooraan zitten op de grasmat: een onbekende leerlinge (gehurkt, met witte jurk), Mie Oosse, twee onbekende meisies, Johanna Geleiinse, Keetje de Meij en ten slotte nog twee onbekende jongens,

Op de achtergrond een van de lokalen van de inmiddels verdwenen openbare lagere school in Noordwelle, die aan de hervormde kerk stond vast gebouwd.

Als bijzonderheid kan worden vermeld dat het voorrnalige hoofd van de openbare lagere school uit Noordwelle, de heer J .H. Hollestelle (geboren op 14 november 1892), nog steeds in Niimegen woont.

7. Op dit p1aatje treffen we een rustig dorpsbee1d van Noordwelle aan, dat dateert van 1911. In het midden, achter de inmidde1s verdwenen te1efoonpaal, staat het postkantoor, waar mejuffrouw Willemien Verjaal destijds kantoorhoudster was. In het dubbele woonhuis daarnaast woonde het hoofd van de openbare 1agere school. Let op de brievenbus rechts van de ingang van het woonhuis. De vroegere iepebomen komen op dit plaatie niet meer voor, daar deze in de loop der jaren gerooid zijn en uit het straatbee1d van Noordwelle zijn verdwenen.

Deze kaart werd op 8 juni van het jaar 1911 door L. van der Werff verzonden aan: "mejuffrouw Kee Blom, pIa A. Verjaa1, Logementhouder te Dreischor."

Groete uit

oordw ette,

~ // J , .. ",~

7' ~ . ;~~ .. -s>

i . ~ยข;:,..

" . ~Y'~'- .

/.., .....-

: of' . ."..

8. Op 6 december 1936 werd van de hervormde mannenvereniging uit Noordwelle deze opname gemaakt.

Staande van links naar rechts kijken ons aan: Herman Dijkgraaf, Marien Dijkgraaf (Brand), Simon Hart, Adriaan de Vos, Anthonie van de Zan de, Leendert Zonruiter en Abraham Koster.

Zittend: Job Hart, Jacob Clement en Kees van der Maas Hzn.

Voorzover bekend had deze vereniging geen naam. Dit laatste in tegenstelling tot andere naburige dorpen, waar zo'n vereniging meestal wel een naam had.

9. Het is a1 weer heel wat jaren ge1eden dat door J. Clement uit Noordwelle ansiehtkaarten werden uitgegeven. Van het gebouwencomp1ex van school en kerk werden diverse opnamen gemaakt. Links zien we het in 1892 aangebouwde schoollokaal van de openbare 1agere school, waar juffrouw Saartje Perduyn 1es gaf. Toen deze opname gemaakt werd, dat was in 1917, overleed juist het hoofd der school, H.W. Po1derman, die deze functie sinds 1892 bek1eedde. Zoa1s toen gebruikelijk, was hij niet aIleen schoolhoofd, maar ook kerkelijk ontvanger en koster. Tevens bespee1de hij het orgel in de hervormde kerk. Na zijn over1ijden werd hij opgevo1gd door J. Clement.

Links herkennen we J. Clement, organist, die poseert voor de in gang van deze kerk; rechts maken W. Leeuwe-van der Linde en J. de Blonde-de Feiter een praatje met e1kaar.

Na de restauratie werd de noordelijke ingang van de kerk, die we op dit p1aatje nog aantreffen, dieht gemetse1d en werd de ingang onder de toren aangebracht.

eerduelle, }erk

10. Rond 1920 werd van de gemengde zangvereniging uit Noordwelle deze leuke opname gemaakt. We beginnen, wat de namen betreft, deze keer maar eens bij de mannelijke leden van het koor.

De bovenste rij laat ons (van links naar reehts) de volgende koorleden zien: Jan Viergever, Jaeob Clement, Krijn Boot, Kees van der Werf, Hendrik Knuyt, Leen van der Werf, Izak Boot en de dirigent van het koor, Martinus de Oude.

De dames op de bank met die fraaie hoed en op, zijn, ook weer van links naar reehts gezien:

Grietje de Oude, Janna Knuyt, Tona Geleijnse, Keetie Geleijnse, Pieternella Knuyt en Jaantje van der Werf Cdr.

De vier dames die op het gras zitten zijn, van links naar reehts: Jannetje Viergever, Mientje Knuyt, Jaantie van der Werf en Jannekee Viergever.

De naam Knuyt is op Sehouwen-Duiveland "import"; ze komt uit Ritthem op Wa1cheren. De naam van het koor is onbekend, maar het was wel aangesloten bij de Zeeuwse Zangersbond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek