Noordwelle in oude ansichten

Noordwelle in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2266-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwelle in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Er werden destijds niet alleen zwart-witte, maar ook gekleurde ansichtkaarten uitgegeven van Noordwelle. Op dit plaatje zien we een afdruk van zo'n gekleurde ansichtkaart uit 1909. In het midden staat het gemeentehuis. Verder zien we de smederij van G. Geluk, met daarvoor de overdekte "travalje". In deze paardehoefstal werden de toen nog veel voorkomende paarden beslagen (van hoefijzers voorzien). Bij het aanpassen van het hete hoefijzer aan de paardehoef kon het zo lekker roken. Voor de hoefstal staat een ouderwetse fiets zonder kettingkast en aan de voorzijde reeds een bagagedrager. Tussen deze fiets en de aldaar staande boom ligt een zogenaamde wielsteen, die een doorsnede had van honderd vijfenzeventig centimeter. Vroeger werden ijzeren velgen om de houten wielen geslagen. Middenin deze arduinen steen was een gat, waarin de naaf van het wiel paste. Toen echter de luchtbanden de houten wielen hadden verdrongen, was het met het gebruik van de wielsteen gedaan en verdween deze oude, vertrouwde wielsteen uit het straatbeeld van Noordwelle.

12. In rnei 1925 kwam de schoolfotograaf naar Noordwelle om van de Ieerlingen met hun juf en meester een foto te maken.

Bovenste rij, van links naar rechts: meester Witte, juffrouw Perduijn met op haar arm Nellie Witte, Cor Oosse, Rinus Slaager, Hubreeht Verton, Jacob Klompe, Hendrik de Vos, Hendrik van der Maas, Leendert Wandel, Cor Elenbaas, Martien Barendse, Ellie Steur en Liesbeth de Vrieze. Tweede rij, van links naar rechts: Doortje van der Sche1de, Kaatje Viergever, vermoedelijk Briena van den Berge, Dirk Verboom, Rinus Koster, Bram Slaager, Martien Dalebout, Marien Verboom, Johan Hanse en Johan Zonruiter.

Derde rij, van links naar rechts: Adrie van der Linde, Adri Bosloper, Pietje Da1ebout, Marie van der Linde, Johanna Slaager, Janna Koster, Kaatje de Blonde, Katrien Dambruin, Jannetje Verton, Jans van der Maas, Marie de Blonde, Koba Fonteine, Riek Steur en Kees de Blonde.

Vooraan zitten, van links naar reehts: ? van der Linde, Andre Oosse, Koos Jonker, Keetje Kik, Jannetje Dijkgraaf, Koba Wandel, Willern Oosse, Piet van der Linde, Jan Wandel, Rinus Walkier en Piet Hoogenboom.

Koba Wandel en Willem Oosse houden met hun voeten de traditionele lei vast, met als opschrift:

Noordwelle Mei 1925

13. We blijven nog even in deze1fde buurt, maar nu is de trava1je verp1aatst naar de achterzijde van de smederij van G. Ge1uk. Achter de bomen staat het gemeentehuis, dat gedeeltelijk te zien is. Rechts van het met een paard bespannen koetsje staat (met uithangbord) het cafe van S. Veriaal, die metse1aar in Noordwelle was. Zijn vrouw, mevrouw E.C. Verjaal-de Bruine, kon men in de gelagkamer aantreffen. Respectievelijk hebben in dit cafe (Ring A 25) M. van der Maas, Levinus de Jonge en mevrouw L'C, Lokker-van de Zande gewoond. Rechts de smederij van G. Ge1uk.

Van de op dit p1aatje staande personen herkennen we onder anderen, van links naar rechts: J. de Blonde, Pietie Boot (die beiden klompen dragen), L. B10m in zijn koetsje, de cafehoudster E.C. Verjaal-de Bruine, die tussen de betonnen palen poseert, Leuntje Straayer, bakker L. Franke, met witte voorschoot, de smidsknecht Cor Rosmo1en, de bakkersknecht Jaap van den Hoek en in de deuropening poseert smid G. Ge1uk.

Op de voorgevel van de smederij wordt reclame gemaakt voor Hevea Banden en Gazelle Rijwielen, Op de voorgrond de inmiddels verdwenen wie1steen.

]'{oordllleJle ~ ,

? .vorpsgezicht

14. Het is al weer heel wat jaren geleden dat er van de leerlingen met het personeel van de openbare lagere school in Noordwelle deze opname werd gemaakt. Dat was op 24 november 1930.

Op de eerste (achterste) rij poseren, van links naar rechts: meester A. van Toom, hoofd der school, mejuffrouw S. (Saartje) Perduijn, onderwijzeres, en J. (Jacob) Heijboer, onderwijzer.

Op de tweede ri] (van boven af te beginnen) kijken ons van links naar rechts aan: Andre Oosse, Cor Oosse, Dies van der Velde en Leentje den Bleijker,

Op de derde rij zitten, van links naar rechts: Kees de Blonde, de donkere Willem Oosse, Rinus Slaager, Hendrik van der Maas, Marie de Blonde en Kaatie de Blonde.

De vierde rij wordt van links naar rechts gevormd door: Wim Boot, Piet Hoogenboom, Johanna Slaager, Jannetje Dijkgraaf, Riek Steur en Jannetje Jonker.

Op de viifde rij zitten, eveneens van links naar rechts: Koos Jonker, Hannes van Wingen, Jans van der Maas, Keetje Kik, Marie Koster en Rina Kik.

Vooraan zien we, van links naar rechts: Jan Koster, Cor Wandel, Adrie Kik en Jannie Hoogenboom.

Let op de ouderwetse schoolbanken, met middenin de inktpot, die geregeld moest worden bijgevuld. Deze zware banken had den opklapbare zittingen.

15. Ben fraaie overzichtsfoto van Noordwelle. In het grote huis woonden destijds aan de linkerzijde respectievelijk P. Hoogenboom, die 1andbouwer was, de gezusters C. en N. Hoogenboom en N. Da1ebout.

Let op de fraaie 1evensboom in het bovenlicht boven de deur en de fraaie, ijzeren stoephekken van smeedsierwerk. In het huis met de trapgeve1 woonde destijds gemeenteve1dwachter Jan P. Barendse. Barendse was op 2 februari 1886 te Oosterland geboren en overleed op 4 september 1943. Hij was gehuwd met Willemiintje Stange, die op 18 augustus 1891 geboren was in het Westbrabantse Dinte1oord; zij is op 11 december 1971 in Zierikzee overleden.

Van links naar rechts herkennen we op de foto: Grietje Vis (met hoed), Jane (Adriana) de Blonde, die bezig is een kous te breien, en de mevrouw links op de achtergrond is W. BarendseStange. Zij staat voor de ve1dwachterswoning. In het kruiwagentje zit Hendrik de Vos en naast de kruiwagen staat Lien de Vos. Rechts Neeltje Kwaak, Janneke Viergever en schoenmaker J. de Blonde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek