Noordwelle in oude ansichten

Noordwelle in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2266-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwelle in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

16. Vanaf het huis van Willemien Verjaal kiiken we hier Noordwelle in vanaf de andere zijde van "De Driehoek" in het zuidelijk gedeelte van de Dorpsring. Links zien we het postkantoor met aan de muur de brievenbus. Willemien Veriaal was toen kantoorhoudster. Voor het postkantoor staat hier nog een telefoonpaal, die uit het straatbeeld van Noordwelle verdwenen is. Naast het postkantoor woonde het hoofd van de openbare lagere school, A. van Toorn. Verder woonden in de vier huizen van "De Driehoek" (van links naar rechts): Jacobus de Blonde, die schoenmaker was en tevens de garelen van de toen nog veel voorkomende paarden repareerde, de weduwe Jacobus de Blonde, L. Scherpenisse en A. de Vos.

In 1954, een jaar na de watersnoodramp, werden deze huisjes afgebroken, waarmee een stukje van het oude vertrouwde Noordwelle verloren ging,

NOORDWELLE.

DORPSGEZICHT

.' ..

17. Hier zien we een opname van Noordwelle uit de jaren dertig. Links staat het bekende gemeentehuis en rechts staat de open bare 1agere school, die naast hervormde kerk stond. De hier nog aanwezige te1efoonpalen zijn in de loop der jaren uit het straatbee1d van Noordwelle verdwenen. Let op de twee betonnen paaltjes, ter bescherming van de aan weerszijden van de straat ge1egen grasve1djes. Let ook op het verkeersbord, waarop duidelijk te 1ezen staat: Rechtshouden.

18. Toen er op het eiland nog geen leidingwater beschikbaar was, hadden nagenoeg alle bewoners van Noordwelle een regenbak bij of achter het huis. Van lieverlee verdwenen de regenbakken, daar rond 1930 ook in Noordwelle de kraan kon worden opengedraaid. Zeer waarschijnlijk is Geertje Dijkgraaf-Smalheer hier bezig om met de bekende "pikketel" water te putten. Men lette vooral op haar "aekemusje", de officiele vrouwendracht op Schouwen.

Geertje Dijkgraaf-Smalheer was de echtgenote van Marinus Dijkgraaf, Zij was op 10 februari 1891 geboren en overleed op 30 augustus 1956. Het echtpaar ligt in Noordwelle begraven.

Als bijzonderheid bij dit toch wel zeer aparte plaatje dient nog te worden vermeld dat het hier geen ansichtkaart betreft, maar een afbeelding uit het hier veel gelezen gei1lustreerde weekblad voor de provincie Zeeland "Ons Zeeland", waarvan de redactie in Rotterdam en de fotoredactie in Vlissingen gevestigd waren. Het blad kostte in abonnement twaalf-en-een-halve cent per week en losse nummers viiftien cent. Waar is de tijd gebleven?

19. Op dit plaatje zien we een hele oude opname van de hervormde kerk van Noordwelle. In die tijd was er bij de toren nog een arrestantenlokaal. Het is een opname voordat de openbare lagere school er aan gebouwd werd en dat was voor 1930. Dus een respectabel aantal jaren geleden. Of er to en al vergunning moest worden aangevraagd voor de bouw van deze school aan de kerk, is niet bekend. Op de volgende plaatjes zien we dan de kerk en de school als een gebouwencomplex.

Rechts: een afdruk van een door L.C. Lokker-van de Zande uit Noordwelle uitgegeven ansichtkaart. We zien op dit plaatje het complex van de open bare lagere school met daarnaast de hervormde kerk. Beide gebouwen waren aan elkaar gebouwd. Dit is nog een oude opname van voor de restauratie. Links van de torenspits zien we de schoorsteen. Op de plaats van deze oude school is thans het koor van deze kerk.

J)e kerk te J{ccrdwelll( "

I

20. Omstreeks 1931 werd van een aantalleerlingen van de openbare lagere school in Noordwelle deze opname gemaakt. Er is in Noordwelle altijd maar een school geweest en hier ging het devies "onverdeeld naar de openbare school" helemaal op.

De namen van de leerlingen, te beginnen met de achterste rij banken, zijn (gezien van links naar rechts): vermoedelijk Wim Boot, Koos Jonker, Jan de Blonde, Jan den Bleijker, Leendert Dalebout, Hendrik Jonker, Nico Dalebout en Rinus Quist.

Op de middelste rij banken, van links naar rechts: vermoedelijk een Van der Lindetje, van wie de voomaam onbekend is, Jan Hendrikse, Jan Hanse, Jan Jonker, Jan Quist, Jan Tuinman, Trijntje Schippers, Adrie Bosloper, J ohan Hendrikse en Piet van der Linde.

Voorste rij banken, van links naar rechts: Mina Kloet, Lijntje Kloet, Corrie de Jonge, Jo Jonker, Maatje de Blonde, Lena van Wingen, Jannetje Jonker, Jo Bos en Adrie Hendrikse.

Achteraan staan, van links naar rechts: de leerkrachten J. Heijboer, afkomstig van Sint Annaland, onderwijzeres S.F. Perduiin en het hoofd der school A. van Toom.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek