Noordwelle in oude ansichten

Noordwelle in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2266-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwelle in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Dit plaatje uit 1912 toont ons een dorpstafereeltje van het zo rustige Noordwelle. Van links naar rechts zien we de woningen van schilder M. van Dalsen, waarvan de linker deur toegang verschafte tot zijn woning en de volgende dubbele deur tot de schilderswerkplaats. Dan het winkeltje van Jacob Clement, waar men borstels, matten, sigaren, snoep en vis kon kopen. In die tijd was er nog geen elektrisch licht en moesten de bewoners van Noordwelle het met een petroleumlamp doen. Petroleum kon men ook bij Clement kopen. Verder staat daar het kleine huisje van De Oude, die land arb eider was. Op straat staat de met een paard bespannen wagen van C. Verseput uit het naburige Renesse. Op de achtergrond zien we de boerderij van Krijn Boot. Van links naar rechts poseren op dit plaatje: A. Kwaak, Pietje van der Maas en Jacob Clement.

27. Zoals vroeger op veel plaatsen een korfbalvereniging bestond, was dat ook in Noordwelle het geval. Juist na de Tweede Wereldoorlog werd in 1945 een opname gemaakt van de korfbalvereniging "DOSKO '45". Daar een korfbalclub altijd uit twaalf personen bestaat, zes dames en zes heren, zijn mogelijk enkele invallers bij dit twaalftal opgenomen.

Staande poseren, van links naar rechts: Gabie Geluk, Jan Jonker, Adri Hart, Hendrik Jonker, Jan Smalheer en Koos Jonker.

Knielend kijken ons van links naar rechts aan: Jo Hart, een onbekende, Rinus Walkier, Rinus Smalheer, Toos de Vos en Janna Jonker.

Vooraan zitten op de grasmat, eveneens van links naar rechts: Nellie Smalheer, Dini Jonker, Piet Jonker en Janny Smalheer.

Helaas is deze korfbalclub in de loop der jaren, wegens tanende belangstelling, opgeheven. Moge dit plaatje een aangename herinnering ziin en blijven aan deze leuke vorm van sport.

De naam DOSKO betekent: "Door Onderling Samenspel Komen Overwinningen".

28. Ook in Noordwelle staat de hervormde kerk centraal. Op dit oude plaatje uit 1936 zien we het gebouwencomp1ex van toren, kerk en school. De bakstenen toren, die dateert van circa 1450, bestaat uit een achtkant op een vierkante onderbouw. Bii de restauratie werden de steunberen herbouwd. Het 1aat-gotisch schip werd in de zeventiende eeuw herste1d. Het koor, in 1754 herbouwd op het oude muurwerk, nadat het in 1576 door brand geteisterd was, is een tijd lang verbouwd geweest tot school, doch bij een restauratie die dit kerkje onderging, in de oude vormen teruggebracht. De eenvoudige kanse1 (preekstoe1) dateert van 1754.

29. Ter gelegenheid van een zomerfeest en tevens met de jaarlijkse kermis in de maand juli werd in Noordwelle ring gestoken. Van de vroegere ridderspelen is het ringsteken nog een overblijfsel. De boeren, meestal met een sjerp om hun liehaam op hun paard gezeten, moesten met een driekleurige lans galopperend proberen de ring, die tussen twee sehuine palen was opgehangen, aan hun lans te rijgen, Had de ringrijder de ring gestoken, dan zong hij:

Ie (hii ) is in, ie is in, Zo gaat ie naar mijn zin.

Miste hij eehter de ring, dan zong de ringrijder:

't Is mis, 't is mis, Also! er geen gat in is.

Op dit plaatje poseren twee ringrijders met hun versierde paarden. Van links naar reehts kijken ons aan: C. Kosten en diens zoon M. Kosten. Ze staan op de Ring voor de woningen van L. Leeuwe, de weduwe Van As en Jae. Jonker. Het kon tijdens de ringrijderij in Noordwelle een gezellige boel ziin, daar een en ander nogal wat yolk op de been braeht.

30. Op dit plaatie van Noordwelle treffen we de oude "puthekken" nog aan en in het midden staat nog een ouderwetse petroleumlamp, die in de donkere avonduren voor de nodige verlichting moest zorgen. Ret was, vooral bij stormachtig weer, een hele toer voor de lantaarnopsteker om de petro1eumlamp met een lucifer aan te steken.

Ret grote gebouw rechts was het gemeentehuis, waaraan het aanplakbord, waarop de Noordwellenaren het gemeentenieuws konden lezen.

Let op de betonnen palen, die met ijzeren staven aan elkaar verbonden waren en die dienden als afscheiding van de stoep met de straat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek