Noordwelle in oude ansichten

Noordwelle in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2266-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwelle in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

31. Een van de fo1k1oristisehe feesten was destijds het "strarijden". Op het Sehouwse dorp Noordwelle was de afwisseling in het leven in de winter niet zo heel erg groot. En toeh is daar nooit groter behoefte aan dan juist in de tiid dat soms iis en sneeuw ons in de steek 1aten. Geen wonder dat dan reikha1zend uitgezien wordt naar de strafeesten.

In het hartje van het dorp Noordwelle, met in het midden het gemeentehuis, komen de strariiders bij e1kaar; de mannen keuren de paarden en de meisjes keuren de ruiters.

Van links naar reehts zien we op het eerste paard C. Boogerd en op het tweede paard M. Dalebout. Aehter dit tweede paard is nog net veldwachter J.P. Barendse te zien, die voor de open bare orde moest zorgen.

32. Op dit plaatje kijken we in een gedeelte van de Stoofweg van Noordwelle. Middenin domineert de toren van de hervormde kerk. Juist naast de spits van de kerktoren ontwaren we de schoorsteen, daar in die tiid de hervormde kerk met een kachel werd verwarmd. Juist voor de toren staat de boerderij van G. van den Hoek, die in 1922 werd gekocht van Van der Werf. Van der Werf heeft er nog een timmermanswinke1 in gehad en daarvoor was er de vlasserij van C. Stad. Zoals duidelijk op het plaatje te zien is, was de lichtleiding nog bovengronds. In de loop der jaren is de lichtpaa1 uit het straatbeeld van het dorp verdwenen, omdat de kabe1 ondergronds werd aange1egd. Let op het verkeersbord, dat we links op de lichtmast, juist boven het dak van het schuurtje, aantreffen en dat wiist op de komende bocht in de nabijheid van het dorp.

33. Het strafeest werd gehouden op de vier achtereenvolgende zaterdagen na de vastenavond in het voorjaar. Van de miters, die met hun paarden hier op dit plaatje poseren in het zilte nat, poseren van links naar rechts de miters uit Noordwelle. Het zijn: Rinus Moerland, Adriaan Koster, Machiel Dalebout, Piet Hage, Johan van den Hoek, Nico Dalebout, vermoedelijk Adriaan van der Werf en Dirk van der Schelde.

Het naburige Haamstede viert zijn strafeest op de maandag voor vastenavond en Renesse de maandag daarvoor. Het kon in het kleine Noordwelle tijdens zo'n strafeest een gezellige boel zijn,

STRA .193&_ TE NOORD WELLE

34. Het is dit jaar precies dertig jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. Om preeies te ziin op 1 februari 1953. Van dit ingrijpende gebeuren werden ook in Noordwelle een aantal opnamen gemaakt. Hier zien we zo'n opname, gemaakt door J.H. Borgmeijer uit Renesse. Dit plaatje toont ons een gezicht op het verdronken dorp Noordwelle, genomen door het zogenaamde slop en gezien vanaf ,,'t Weitie",

Links was de smederij van M. Geluk. De gebouwen reehts waren het woonhuis van C. Dijkgraaf, dan de bakkerij en het huis van L. Bosloper. Deze huizen werden later afgebroken. De gemeente IJsselmuiden en de Noordoostpolder kregen na de ramp Noordwelle aangewezen voor adoptie. Ben speciaal voor Noordwelle bestemde inzameling werd gehouden, die een zeer goed resultaat te zien gaf, namelijk f 9000,- in eontanten en bovendien 43 koeien, 55 pinken, 41 kalveren, een vaars en verder kippen, kuikens, varkens, sehapen, biggen en 47.500 kilo hooi en 2 ton stro. Ook kreeg de eommissie de besehikking over een hoeveelheid huishoudelijke artikelen en textiel.

35. Een particuliere watersnoodrampfoto uit Noordwelle. De afgebeelde mannen ziin, van links naar rechts: W. Oosse, L. de Jonge en J. Kosten en bevinden zich op het schoolplein. Ze mochten met een speciale vergunning op Noordwelle en Serooskerke komen, om ten eerste de gemeentepapieren weer op het droge te brengen en later haalden ze het wrakhout weg uit de dorpen. Men droeg voor dit karwei dan ook speciale kleding. Lange lieslaarzen kwamen uiteraard goed van pas. De eerste hulp in Noordwelle werd verleend door het zenden van een roeiboot met buitenboordmotor en een schrijfmachine. Een ambtenaar ter secretarie werd voor een maand uitgeleend. Om de hulpverlening zo praktisch mogelijk te laten verlopen, bracht de adoptiecommissie uit IJsselmuiden (bij Kampen) enkele malen een bezoek aan ons dorp. Enkele paarden uit Noordwelle vonden een droge stal te IJsselmuiden. Bovendien bracht een achttal kinderen een veertiendaagse vakantie door in de adopterende gemeente.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek