Noordwijk in oude ansichten deel 1

Noordwijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   M.A.M. van der Voort-Ruygrok
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3298-5
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

VOORWOORD

Dit boekje vol dierbare herinneringen is a1s een wandeling door oud Noordwijk en zal inwoners en vaste gasten van onze dorpen menige vreugdevolle herkenning schenken. Natuurlijk is veel van het oude door nieuwe verkeers-, woon- en bedrijfseisen verdwenen, maar toch vinden wij - vooral in Noordwijk-Binnen - menig plekje bijna ongeschonden terug. Dat de meeste van die dorpsgezichten de moeite van het zorgvuldig bewaren waard zijn, wordt hier weer eens geaccentueerd.

De samenstellers, mevrouw M.A.M. van der Voort en de heren K.A. Kok, R.F. Reddingius, J. Moerkerk, J. Sier en dokter J. van Nes, hebben onze dankbaarheid verdiend. Het is verbazingwekkend hoe vooral mevrouw Van der Voort de zo welbekende namen van echte Noordwijkers, die in zo menig hart nog voortleven, wist na te speuren.

"Wie van zijn herinneringen kan genieten, leeft twee maal," schreef de Romeinse dichter Martialis. Dit boekje, dat waard is vele malen te worden doorgebladerd, moge even zovele ma1en de liefde tot onze dorpen doen herleven.

Najaar 1970

Mr. J.M. Bonnike Burgemeester van Noordwijk

VERANTWOORDING

In de zomer van 1970 werd ik benaderd met het verzoek foto's uit vroeger jaren van een tekst te voorzien. Bij deze voor mij plezierige opdracht heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de informatiebron "Noordwijk in de loop der Eeuwen " van J. Kloos en van inlichtingen die oudere Noordwijkers mij hebben verstrekt.

Voor de keuze van foto's mocht. ik putten uit het gemeentearchief, uit de verzameling van het Genootschap Oud Noordwijk en uit enkele particuliere verzamelingen.

Ik heb getracht zoveel mogelijk namen van de personen op de foto's te achterhalen; onjuistheden zijn hierbij echter niet geheel uitgesloten. Alle aanvullingen en correcties zijn daarom van harte welkom. Gehoopt wordt dat deze uitgave zal bijdragen tot een grotere interesse voor het mooie oude Noordwijk.

M.A.M. van der Voort-Ruygrok

Dit is een van de oudst bekende foto's van Noordwijk, rond 1870. Dit huis op de Noordboulevard, (thans Koningin Wilhelmina boulevard) werd het laatst bewoond door Jan en Pieter Duindam. Het werd afgebroken in 1909 om plaats te maken voor pension Hollander, nu Hotel Hollander.

5

ยท ,,"

...

.?. " ~''''';':. ". ,_: ..... ~

NOOilDW,JK.

6

Bomschuiten op het strand in 1895. Deze foto is genom en vanaf de duinen bij "Huis ter Duin". Van hieruit kan men zien, hoe klein Noordwijk aan Zee toen was, in vergelijking met nu. De duinen op de achtergrond zijn nu geheel bebouwd.

Augustus 1900. Het teren van bomschuiten op het strand. Let u eens op de lage huizen aan de boulevard op de achtergrond. En hoe vindt u de kleding van de jongens, zijn het geen rniniatuur vissertjes? Deze foto werd gemaakt door een gast van Huis ter Duin. De schipper van de NW 29 was Cornelis van Rooijen.

7

8

Het in zee brengen van een bomschuit gebeurde met man- en paardekracht. Hier zijn de mannen bezig dit zware karwei te klaren door de schuit, met vereende krachten door het mulle zand naar de zee te duwen terwijl aan de voorzijde de paarden trekken. (zie volgende foto)

Noordwijk aan Zee

Het zeewaartsdl trekken van haringsdlepen aan he! strand

. ."..-

Zo werden de bomschuiten te water getrokken. Dit gebeuren trok altijd veel belangstelling. van de Noordwijksejeugd.

9

10

Pieter Bedijn de badman werd op achtentwintigjarige leeftijd in 1866 aangesteld als badknecht. De badonderneming had veel succes, zodat al spoedig het aantal koetsjes, vier in getal, werd uitgebreid. Bedijn werd later zelfstandig badman, hij waakte over de levens van de vele baders, die in de loop der jaren onze badplaats bezochten, om gezondheid op te doen in de heerlijke maar 0 zo gevaarlijke zee. In 1912 op vierenzeventigjarige leeftijd, deed hij het badbedrijf over aan zijn kinderen.

Vroeger ging het heel anders toe met "Zeebad" dan thans. Dit is een foto uit de twintiger jaren. Het personeel dat in die jaren voor de veiligheid van de baders verantwoordelijk was: van links naar rechts liggend: P. Bedijn, Hugo van Roon, Dirkje van Roon-Bedijn, Jan Konijnenburg, Maartje Vink-van der Niet, WilJem Vink, Nanning van Konijnenburg, Teun van der Berg, Thijs van der Linden en Jaap Bedijn.

11

Jfoorowijk car; 3ee Srhet penvisscher

12

Noordwijkse schelpenvisser, die hier bezig is met het zgn. baggeren. Thans wordt dit bedrijf nog steeds uitgeoefend, zij het met wat moderner wagens op luchtbanden. Op de foto ziet u nog de oude schelpenkar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek