COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Noordwijk in oude ansichten deel 1

Noordwijk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   M.A.M. van der Voort-Ruygrok
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3298-5
Pagina's
:   128
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Korenmolen "de Eendracht", die stond op de hoek Wilhelminastraat - Molenstraat. Gebouwd in 1703 door Adriaan van Kerkhoven in opdracht van Wigbold van der Does, ambachtsheer van Noordwijk. De molenaar was Mathijs Willernzoon Breda. N adat de molen in verschillende handen was geweest, werd deze verkocht op 3 augustus 1891 aan mejuffrouw Elizabeth Verhoeven, ten behoeve van Gerardus Arie van Rijn. Bij openbare verkoping in 1895 zag hij zijn molen toegewezen aan Piet de Groot, voor diens zoon Roelof Jan - die als erfgenaam - in 1906 de Eendracht in eigendom verkreeg en de molen tot 1922 heeft geexploiteerd, In dat jaar werd de molen afgebroken. Op bovenstaande hoek staan thans enige woonhuizen en de sigarenzaak van lac. Vink.

Noordwijk

De korenmolen .De Eendracht"

."

.~

'. ;~~ .

?. ,~~.~.::;:~

>

74

Dit is de hoek Wilhelminastraat-St.-Jeroensweg met de molenbrug omstreeks 1910. Het pand op de hoek was destijds de kruidenierswinkel van Angenent, (thans radiozaak De Lange). De winkel, met de aangebouwde woonhuizen, heette "Nieuw Peterhof' (zie de gevelsteen) en ontleende deze naam aan het feit, dat deze huizen gebouwd waren van materiaal afkomstig van de in 1900 afgebroken hofstede "Peterhof' in de Bronsgeest.

Sigarenwinkel van de weduwe Lassooy anno 1926 in de van Limburg Stirurnstraat-hoek Kettingsteeg. Deze steeg heette in de volksmond "de Muizensteeg" (thans Lindenhofstraat). Dit pand werd afgebroken in 1938. Hiervoor in de plaats kwam de banketbakkerij van H. Peeperkorn.

76

Een prachtige opnarne van het logement "Het Hof van Holland" anna 1880, dat in die tijd eigendom was van A. van Raal van Konijnenburg. Dit logement was van 1775-1908 een bedrijf van de familie Van Konijnenburg. Na het overlijden van A. van Raal van Konijnenburg, kwam het logement in bezit van F. C. Zernrovsky, die het liet ombouwen tot een voor die tijd, modern hotel-restaurant. In 1918 ging Het Hof van Holland over in handen van J. Oehl, wiens zoon de tegenwoordige eigenaar is van deze van ouds bekende zaak.

jYoordwijk - .Binnen Wilhelminasfraaf

De Wilhelminastraat (tot 1902 Krochtweg geheten) in de jaren 1900. Rechts ziet u de bruggetjes over de Kroftwetering. Op de achtergrond prijkt de korenmolen "De Eendracht". De overkluizing (overwelving) van deze door riooluitJozing zeer onwelriekende beek is in gedeelten uitgevoerd en was in 1914 geheel voltooid.

77

Wi/he/minaslraal

78

Nog een aardige foto van de Wilhelminastraat omstreeks 1908. De jongeman met een mand is Jan Zuiderduin, bij vele N oordwijkers nog weI bekend.

Processie. De processie uit Amsterdam en de omliggende gemeenten o.a. Halfweg, Zwanenburg, Sloten enz. kwam ieder jaar injuni een dag naar de bedevaartplaats Noordwijk (St.-Jeroen). Aanvankelijk kwamen de bedevaartgangers per trein naar Piet Gijzenbrug en gingen verder te voet naar Noordwijk. Later ging de reis tot Leiden en per tram naar Noordwijk tot in de "Klei" en dan in processie naar de parochiekerk van St.-Jeroen, waar een H. Mis werd opgedragen. 's Middags ging men, wederom in processie, naar het martel veld. Hierboven lopen de pelgrims met de vaandels in de Molenstraat - hoek Wilhelminastraat op weg naar het martel veld (Calorama). Deze Amsterdamse bedevaart werd voor de eerste maal gehouden in 1891. De foto is van omstreeks 1912.

Processie ter eere van St. Jeroen

Noordwijk

ViTG. X...t.rTA, V£L8ES. 22')5.

St.-Jeroensweg met de molenbrug over de Kroftwetering in 1912. Het witte hek midden op de foto behoort bij de woning van Chris van der Meer. Dit huis stond toen vrijwel aan het

80 eind van de bebouwde kom van Noordwijk Binnen.

Nog een foto van de Schuinelaan met wat de Noordwijkers noemden de Belvedere. Dezehouten stellage stond even voorbij het woonhuis van de familie Braun, op de St.-Jeroensberg en was eigendom van C. J. L. van der Meer. In de twintiger jaren werd deze berg afgezand ten behoeve van teeIIand.

'J)e jJelveoere van oe

St. Jeroensberg te jfoorowijk

82

De Kerkstraat, gezien vanaf het pad naast de hervormde kerk, in 1890. Het drie eeuwen oude huis op de hoek werd omstreeks 1895 afgebroken. Op de gevelsteen van het ter plaatse nieuw gebouwde huis (sigarenzaak) staat:

Myn Ovde stont voor my reeds 1607; Verval van Kraght nam hem, toen ick kwam, wegh vit 't Leven. Wort ick als hy so ovt. Dan seght men nae 3 Eel/wen, Dat ick ben wei ghe-bouwt . De personen op de foto zijn, schilder Gijsbertus Bemelman met z'n kinderen, die woonde in het tweede huis rechts in de Kerkstraat en Arie Ruigrok Heinszoon, die woonde in het huis rechts, (nu cafe "Thomas") dat gedeeltelijk zichtbaar is.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek