Noordwijk in oude ansichten deel 2

Noordwijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   M.A.M. van der Voort-Ruygrok
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3299-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Haringspeten in de rokerij van L. van der Deyl ill de Hoofdstraat. De haringspeters zijn, van links naar rechts: Dirk Houwaart, Arnold den Elzen en Arie van Duin (stoker).

noor-dw!:!/;> a. Zee

Strandgezicht

..

30. "Melk, bier en strandartikelen" is te lezen op de tent van J. Vink, die hier voor villa "Cato" zijn standplaats had. De personen zijn, van links naar reehts: Jan Vink, Keetje Vink-Boogaards, Anna Weldering (later gehuwd met Dorus van der Berg uit Noordwijkerhout) en enige badgasten. Op het duin staan villa "Seehorst" (tijdens de tweede we reldoorlog door de Duitsers afgebroken) en het "Huis ter Duin ".

Groet uit NOORDWIJK AAN ZEE.

Sohoolstraat.

, I

31. Oude Wurft (Werft), hoek Schoolstraat-Schafferstraat. Links op de voorgrond het woonhuis van reder Engel Smit en dochter Griet, daarnaast staat de taanschuur. De huizen rechts ("De Kroft" geheten) werden bewoond door Jacob Plug, Jan Plug met dochters Neeltje en Esther, dan mevrouw Munster en Piet Plug, de timmerman. Daarnaast bevond zich kruidenhandel De Haas, later Riern-Vis en villa "Duin en Wei". Op de achtergrond villa "Het Schuitengat", thans bewoond door de dames Hazenoot.

I oordwijk aan Zee

': Villa: "Cuin en wei"

32. Wandelen we verder, dan komen we aan de villa "Dum en Wei", bewoond door de familie Wille brands. Zestig jaar geleden lag dit huis nog aan de grens van het dorp. Naast het huis liep een zandpad naar de duinen en naar de erachtergelegen weide van de familie Plug. Gaat u nu eens kijken wat een verandering dit deel van ons dorp heeft ondergaan.

33. Het naaiclubje van juffrouw Vallentgoed uit Leiden in 1909. Het club1okaa1 stond aan de Voorstraat, Noordwijk-Binnen. We zien, van boven naar beneden en van links naar reehts: Pietje Wassenaar (later gehuwd met Abr. van der Loo), Bets Hazenoot, Neeltie Admiraa1 (later gehuwd met Engel de Witt), Jaantie van der Wie1, Femia Kruyswijk, Cor van der Mark (gehuwd met C. Baa1bergen), Gerritje van der Dey1 (gehuwd met Maasdijk), Cornelia Verloop (gehuwd met G. Plug) en Anna Seheerling (gehuwd met J. Ruys).

34. Een foto van de Oude Zeeweg hoek Koepelweg. Niernand zal in het pand op de voorgrond meer het huidige hotel "Duinlust" herkennen. In die tijd heette het "Pension Duinlust"; eigenaar Jacobus Passchier. De schrijver Frederik van Eeden was hier in de zomer een vaste gast. Thans, sinds 1945, is dit bedrijf in handen van de farnilie Schalks.

panorama ,,}foorowyk-13;nnen"
c/ /. / ~h / ,// /' r
(,
c- 1 ~::::- <- (' /' '" / 9' se
/ J ~ /'
v,:.L /'/ .. .: I. {/. Jl ~ ~ .-..::t ,-
~
Photo. en VIti' f.--Sr~"" A-,/ -c J e /.. "l.- t' A J-' / ,;Ii?' ? k~/< .1:....., 35. Hier een aardige foto van 1906 van de Nieuwe Zeeweg hoek Duinweg met uitzicht op het stuk land (de hel) waar nu het zwembad (Bollenbad) is. Vermoedelijk is er in Noordwijk-Binnen een of andere festiviteit, gezien het grote aantal wandelaars op de in die tijd erg rustige Zeeweg.

)YoorowUI's ~UingeZichttyti q ..

(7 (J ยป>:

Pho~ en UIIl> L Braakman ?? Iocrdwiik, No. S5

I:

36. De Nieuwe Zeeweg hoek Prins Hendrikstraat (nu Prins Hendrikweg). Rechts villa "Liesbeth", gebouwd in 1897 door Berlage voor mevrouw M. van Vloten, de schoonmoeder van professor Albert Verwey. Daarnaast het huis dat in de volksmond "Het Gouden Klornpje" werd genoemd. Geheellinks villa "Stirum". De eerstgenoemde villa's zijn enige jaren geleden afgebroken.

jfoorowijk-binnen

Zeeweg met R.. K. jongensschool

37. Gaan we nu verder, dan komen we in Noordwijk-Binnen bij de rooms-katholieke jongensschool tegenover de "Volle baan" (Lijnbaanweg). Rechts op de foto zien we het woonhuis van de familie W. van Rhijn (thans nog bewoond door de familie G. van Rhijn). Het hekwerk voor het huis is verdwenen. Aardig is het om de mode van de kinderen te vergelijken met die van deze tijd ,

38. De gyrnnastiekclub "L.E.F." (Lenig en Flink) onder leiding van mejuffrouw C. Steenvoorden, zo'n goede zestig jaar geleden. We herkennen op de bovenste rij, van links naar rechts: Micke v.d. Berg, Aaf Vink, C. Verhoeven, G. Wijnands, M. Kapel, C. Verkade, Truus Droog, B. Alkemade, R. Steenvoorden, C. Ley ten, M. Rietmeyer, A. Verkade en de leidster mejuffrouw C. Steenvoorden. Op de tweede rij: N. van der Meer, J. Westgeest, P. van Kesteren, J. v.d. Schalk, Cl. Verwey, Tr. van Zuilen, J. van Bohemen, C. van Oosten, F. Rijnders en M. Duindam. Op de onderste rij: R. de Ridder, M. v.d. Berg, C. Angevare, M. Zonneveld, M. Paardekooper, G. Rijnders, C. van Kampen, M. Hermans en J. Wijsman,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek