Noordwijk in oude ansichten deel 2

Noordwijk in oude ansichten deel 2

Auteur
:   M.A.M. van der Voort-Ruygrok
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3299-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijk in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Een groepje bejaarde Noordwijkse huisvrouwen tijdens het jaarlijkse uitstapje. Van links naar rechts de dames: v.d. Berg, Hoogervorst, Vink, v.d. Raad, Alkemade, Minnee en Paardekooper.

Noordwijk-8innen r J. Zoetendaal Lunchroom

40. De sigarenzaak annex lunchroom van Jan Zoetendaal (1925) was in Noordwijk welbekend. Voordien had Zoetendaal zijn winkel in het pand waarin nu melkhandel Meyer is gevestigd. Later is hij dus naar dit pand, hoek Zeestraat-Bronckhorststraat, verhuisd. In de deuropening zien we Jan Zoetendaal, rechts zijn zoon Dirk. Thans is dit pand verbouwd tot cafe.

41. Een foto gemaakt tijdens de bollenpeltijd, in de schuur van Cornelis van der Meer aan de Offemweg. Niet aile namen konden wij achterhalen. Op de eerste rij herkenden wij onder anderen: M. Smelting-Toeback en F. Smelting-Vink. Op de tweede rij: Louis Toeback, Suse Caspers en B. van der Weyden-Vink. Op de derde rij: Alie Brederode en M. van Vliet-van Beelen. Op de vierde rij: Jo Brederode en N. Vliet Vlieland-Hensbergen. Op de vijfde rij: M. Wijnands, M. de Rode, Jans Vliet Vlieland, M. van der Berg-Langelaan en Doortje Tammerijn. Op de zesde rij: de twee schuurjongens Schelvis en Hiep, L. Hoegervorst-Mink, naast haar de dames Steenvoorden, Frank en Steenvoorden en geheel rechts Elisabeth Brekelmans. Op de zevende rii: W. de Haas, Anna Smit, Prudentia Brederode, G. Steenvoorden en de dames Prins, Verhoeven en Hermans.

42. De Mo1enstraat in 1905 met, nog net zichtbaar, de mo1en. Het huis rechts werd bewoond door Bernhard Zonneve1d, daarna door de familie Van Schie en het 1aatst door J. van Houten. Binnen enige tijd za1 dit huis worden gesloopt ten behoeve van daar te bouwen nieuwe woningen. De mo1en werd reeds in 1922 afgebroken. Links ziet u de me1kzaak van Bernhard Paardekooper (zoon van Marcellis Paardekooper), die dit pand omstreeks 1901 liet bouwen. Later woonde hierin J. Cramer en thans is de radio- en t.v-zaak van J. de Lange jr. hier gevestigd.

'":. -:-

~[ol"n.<tra::;; - lOOHD~-~-rR-:Brl~&.~.

43. Keren we ons om, dan zien we dit beeld van de Molenstraat. Men kon zieh in die tijd nog rustig op de rijweg begeven. Het verkeer bestond uit paard en wagen en hondekarren. Geheel reehts (de vrouw met kind op de arm) staan moeder en doehter Koeman, die in een van de huisjes, gelegen aehter het witte huis, woonden. Deze huisjes zijn al enige jaren geleden afgebroken.

44. In mei 1930 openden de heer en mevrouw Verwey-van Kampen hun winkel in boter, kaas, eieren en fijne vleeswaren in de Y muiderstraat. Thans is deze zaak uitgegroeid tot een bedrijf met vier supermarkten en ruim tachtig medewerkers in de beide Noordwijken en Noordwijkerhout. De bovenste foto, genomen op de hoek Boerenburgerweg-St.-Jeroensweg, laat zien hoe Theo Verwey in die eerste jaren zijn boodschappen rondbracht. De onderste foto toont ons zijn bakfiets voor de winkel in de jaren dertig.

.'

--- -

45. Op de bank aan de St.-Jeroensweg. Of schoon deze foto niet zeer oud is, is het in ieder geval een plaatje met oude Noordwijkers van wie aileen Van der Aar nog in leven is. Dit was hun plekje voor een gezellig praatje, U ziet hier, van links naar rechts: Dorus Janson, Hannie v.d. Berg, Gijs van 't Wout, Van der Aar, Dorus Hoogervorst, Leen Romijn, Jan Caspers en Jan Peschier.

46. Werkzaamheden in de Marcellisstraat en natuurlijk belangstelling genoeg. Uit het groepje werkers en kijkers herkenden wij onder anderen: Jan v.d. Linden, Gerard Smit, Piet Zwetsloot, Piet v.d. Linden, A. v.d. Berg, Leen Romijn, Leen v.d. Hoonaard, Jan Vogelaar en Jaap Zuidhoek. De kinderen waren waarschijnlijk in de straat woonachtig.

47. Het St.-Jeroenspoortie aan de Schuinelaan (nu St.-Jeroensweg). Het was de toegang tot het Martelveld op het landgoed "Calorama". Een aantal Noordwijkers was destijds van mening dat het poortje een van de oudste bouwwerken van ons land was, omdat op deze kaart het jaartal 856 stond vermeld. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat dit poortje pas in de eerste helft van de negentiende eeuw is gebouwd. Tijdens de oorlogswinter 1944-1945 is dit poortje verdwenen.

48. Wandelen we nu verder tot de hoek van de Schuinelaan-Piet Gijsenweg (Gooweg), Ret lijkt een zomerse dag, gezien de kleding van de Noordwijkse schonen. Rechts, nog net zichtbaar tussen de bomen, het gebouw dat eerst als conservenfabriek in gebruik was en later dienst deed als speelgoedfabriek (de zogenaamde "Poppetjesfabriek").

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek