Noordwijk toen en nu

Noordwijk toen en nu

Auteur
:   Aad van der Meer en Willem Baalbergen
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6366-8
Pagina's
:   112
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijk toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Inleiding

Het maken van een boekje over Noordwijk, vroeger en nu, roept tegenstrijdige gedachten op. Aan de ene kant iets van weemoed over wat verdwenen is: de oude karakteristieke hotels aan de Boulevard, de molen aan de Wilhelminastraat, om maar iets te noemen. Vooral in N oordwijk aan Zee heeft de bulldozer flink huisgehouden. Met Wim Sonneveld zijn we geneigd te zeggen: "Ik weet wel, het is hun goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek."

Toch is er ook een andere kant aan de zaak. Maarten Vrolijk, de voormalige Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, vertelde op een bijeenkomst iets over zijn jeugdherinneringen. Hoe hij in Scheveningen nog had geslapen in een vochtige bedstede. En hij zei er bij: "Idealiseer die oude toestand nu niet. Veel van die mooie oude pandjes waren in werkelijkheid onbewoonbaar."

De waarheid zal wel in het midden liggen. De aanleg van de Parallel boulevard , wat het hart uit het zeedorp haalde, is voor velen betreurenswaardig. Maar of we het Stille Zuie Hadden moeten bewaren is toch de vraag.

Een ding is zeker. Als samenstellers hebben we veel plezier beleefd bij het zoeken naar oude foto's en ansichtkaarten en bij het nemen van de nieuwe foto's. We hebben leuke ontmoetingen gehad met Noordwijkers en mens en die veel in

Noordwijk komen. Er werd dikwijls zo veel en zo lang gepraat dat er soms van het maken van een foto weinig meer terechtkwam.

Een ding moet ons nog van het hart. De dorpskern van Binnen is voldoende veilig gesteld, maar boven Zee hangen weer dreigende wolken. De slopershamer ligt klaar voor het begin van de Schoolstraat (Trefpunt en omgeving). Ook de oude duinboerderij van de familie Plug, in dezelfde straat, geniet nog geen bescherming. Wij hopen dat het huidige gemeentebestuur voldoende visie kan opbrengen om deze en andere karakteristieke plekken in het dorp, in te pass en bij ver- en nieuwbouw.

Met dank aan: Genootschap Oud Noordwijk, Brandweer, K.N.R.M.,Kees Verwey, [aap Verloop, Cor van Duijn, Rinus Paardekoper, Geek Slats, Mia Verhoeven en [o van der Lippe voor het beschikbaar stellen van foto's en ansichtkaarten.

1 Onze rondwandeling door Noordwijk begint op het Palaceplein. Dit plein en het "Gat van Palace" hebben een roerige historie. Op het plein stonden tot aan het begin van deTweedeWereldoorlog bekende horecagelegenheden zoals Irn Weissen Ross'l en het Oranjehotel. Alle bebouwing werd in het kader van de aanleg van de Atlantikwal afgebroken.

Het Palacehotel, eigendom van Van Sterkenburg, brandde in 1980 af. Om de open plek die achterbleef wordt al jaren door het gemeentebestuur en de eigenaar ruzie gemaakt. Als voorbeeld dient het door de eigenaar weghalen en weer neerleggen van de straattegels.

De oude foto, zo rond 1950 gemaakt, laat zien dat Noordwijk ook toen al een parkeerprobleem had; zij het met DKW's en Packards.

Op het strand zijn de badcabines van linn en en hout te zien, die per seizoen of per maand werden gehuurd.

2 Op het huidige Palaceplein stond Villa Cato, door de familie Verloop in 18981899 gebouwd als een van de eerste pensions. De naam van het pension werd later gewijzigd in Atlantis en, na een verbouwing, in het reeds genoemde Im Weissen Ross'l.

De N oordboulevard was in die tijd niet veel meer dan een zandpad. WeI stond er al een muziektent. De badgasten werd dus kennelijk al wat vertier geboden. Deze muziektent werd in 1904 door een storm vernield en is nooit meer herbouwd.

N oordwijk moest het daarna met de kunstzaal doen. Deze stond tussen Waikiki en Terminus aan de Huis ter Duinstraat.

3 De oude foto laat het straatje zien tussen het Palacehotel en de bebouwing van het huidige Palaceplein. Dat deel van Noordwijk aan Zee is laag gelegen en na een fikse regenbui waren overstromingen toen, en nog lang daarna, aan de orde van de dag. Overigens bedierf dat het humeur van de omwonenden zo te zien niet. Op de achtergrond is nog iets te zien van wat nu de ijssalon van de Groko is. Daarnaast het pandje waar voorheen Leen's snackbar was gevestigd.

Geheel in de hoek links is nog juist het bordje met het opschrift Boekhandel te zien. Het betrof een filiaal van Dorsmari's boekhandel uit Noordwijk Binnen. In het pand op de andere hoek is later het postkantoor van Noordwijk aan Zee ondergebracht.

4 Aan de zuidzijde van het toenmalige Calisplein stonden de gebouwen van Jan van Kan. Hij was een bekende Noordwijker en jarenlang schipper van de reddingboot. Naast een zogenaamde galanteriewinkel had hij tevens een garagebedrijf en was hij hoefsmid. Het bedrijf is nog steeds op deze plek gehuisvest, zij het als speelgoedwinkel. Het wordt nog steeds door de familie gedreven.

In het rijtje panden ondermeer het winkeltje van Piet Vink. Voor die tijd was hij een ondernemend man. Naast de winkel dreefhij ook een strandtent, overigens zeer tegen de zin van het toenmalige gemeentebestuur. Wat dat betreft is er niet zoveel veranderd in Noordwijk.

5 De Hoofdstraat is altijd de winkelstraat van Zee geweest, maar was ook in vroeger jaren niet autovrij. Toch werd er veel met de fiets vervoerd. Dat deed ook slager Kees Hoek die met zijn transportfiets poseert voor zijn winkel. Nog steeds is hier een slagerij gevestigd, gedreven door de familie Jansen. Hoek, een broer van de hotelhouder Hugo Hoek, stond bekend als een uitstekend slager. Bekend waren zijn tochten door het dorp met een bekroonde koe. Voordat deze werd geslacht konden de bewoners van Zee het beest nog even bewonderen.

De bomen in de Hoofdstraat zijn op de oude foto nog vrij jong. Al met al hebben ze daar dus niet lang gestaan. In de Tweede Wereldoorlog zijn er verschillende verstookt, terwijl de overge-

bleven bomen spoedig daarna zijn verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek