Noordwijkerhout in oude ansichten deel 1

Noordwijkerhout in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.A. Warmerdam
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3300-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijkerhout in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Een panorama vanuit het "St.-Clemens-retraitehuis" op de Kerkstraat van 1920 richting Havenstraat. De meeste panden zijn nu gesloopt of geheel gemoderniseerd.

23

Groet uit NOORDWIJKERHOUT. 6nl.

24

De huidige kruising Viaductweg-Kerkstraar rond 1920.

1920. Het pand dat tot 1917 een cafe was en werd geexploiteerd door de familie Van der Slot. Het stand op de plaats waar nu de Parallelweg begint bij de hoek Kerkstraat/Havenstraat. Het kleine pand achter deze woning is de wagenmakerij van Reuvekamp. Het eerste raam was aanvankelijk een deur die leidde naar het cafe.

25

.:

1''' , .~,

oordwijkerhout bij Cafe .De

26

Een rond 1900 genomen foto van de destijds zeer smalle Gooweg ter hoogte van cafe "De Nachtegaal", Helaas zijn geen namen bekend van de personen op dit plaatje.

UlTG. ::-AUTA, vELsE:.

3503

OORDW1JKERHOUT, - Leeuwenhorst.

Kasteel Leeuwenhorst rond 1900. In de tuin zien we vader en zoon Van der Voort. Van deze familie zijn drie generaties werkzaam geweest bij de familie Gevers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel op last van de Duitsers afgebroken, waarna er een tank val aangelegd werd.

27

-.

jJij aen 130scnwachter van 't Kasteel: ".£:eeuwenhorst" - )foorowiJkerhout

:/~., ~. /Itl,f.

Pncto. CD Vil&,. J. Brukman

28

Het Jagershuisje bij de wegsplitsing Gooweg/Schuinseweg vlak na de eeuwwisseling. In het midden ziet u de martiale Jan Steenvoorden, jachtopziener van de familie Gevers. In het tuintje staat zijn vrouw Mie Klugt, die in het dorp zeer bekend was door het dagelijks slijten van de gegaarde eieren. Van deze wegsplitsing is in 1970 de Schuinseweg (rechts) geheel opgenomen in het .Leeuwenhorstpark'' van de Stichting Het Zuidhollandse Landschap.

De nadering van de dorpskern aan het eind van de negentiende eeuw. De Gooweg, aan beide zijden nag niet afgezand tot goede cuItuurgrond, was nag slechts een karrespoor.

29

Een zeer veranderd stukje Dorpsstraat rond 1885. Rechts de hoek Dorpsstraat/Hardepad, nu Viaductweg. Links de boerderij van de familie Van Eeden waar nu de winkel gevestigd is van de heer W. Buschman, wiens vader een vermaard kuiper was. Achter deze boerderij heeft in de middeleeuwen de dorpsmolen gestaan.

UITG. NAUTA, vet, !:N.

3402.

Groet uit

De Dorpsstraat rand 1900. Links de thans verdwenen winkel van M. Kortenbach op de hoek van het voormalig Hardepad. Grassier in sterke dranken, de heer Pel uit Leiden, (midden op de foto) kwam regelmatig voor zaken naar Noordwijkerhout.

31

32

Nogmaals de zeer vaak gefotografeerde Dorpsstraat in 1905. Links zien we de voormalige woning van J. Duivenvoorde, nu een benzinepompstation. Rechts het pand van de familie Heemskerk waar het mogelijk was melk per liter of glas te kopen. Het pand heeft plaats gemaakt voor een dubbel woonhuis dat tot 1963 de Boerenleenbank huisvestte.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek