Noordwijkerhout in oude ansichten deel 1

Noordwijkerhout in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.A. Warmerdam
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3300-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijkerhout in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In 1880 bouwde de toenmalige eigenaar van "De Boekhorst", een Amsterdamse advocaat, genaamd Martini, dit buitenverblijfvoor zijn vrije dagen. Het heeft gestaan oostelijk van de Langevelderweg in het zgn, Sparrenbos en is tijdens de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Op de voorgrond zien we de jachtopziener Arie van Hemert, die er rond 1900 in woonde, terwijl zijn vrouw bij de deur van het achterhuis staat.

53

54

Het bestuur van de katholieke geitenfokvereniging bij de opening van de hoeve in 1917. In het midden de stichter, kapelaan Van Brero. Een gedeelte van het pand staat er nog en weI aan Wilgendam en wordt bewoond door de heer T. van den Berg.

De Ruigenhoek benaderd vanuit Lisse omstreeks 1915.

55

G~oet uit NqORD'yVIJKERHOUT.

Cafe Duinzioht.

56

Cafe .Duinzicht" in de Ruigenhoek in 1922. Het pand, dat nog steeds eigendom is van de familie Geerlings, heeft evenals de samenkomende wegen (Delfweg en Herenweg) drastische wijzigingen ondergaan.

De huidige hoek Zilkerduinweg-Wassenaarseweg omstreeks 1890. Door de prachtige toegangspalen kwam men bij de boerderij Wassenaar, in die tijd bewoond door de heer Kerkvliet. De boerderij, het laatst bewoond door K. Warmerdam, brandde in 1963 af. Op de voorgrond het aardappelland van Jac. Ruigrok, de onbezoldigd veldwachter in De Zilk tot 1915.

57

......

Driesprongweg naar Groote en Kleine Zilk

58

Nag een van de weinige beschikbare foto's uit De Zilk. Rand 1925 zag de huidige driesprong Hoogduinweg-Zilkerbinnenweg er zo uit. De Zilker kern richting duin hield destijds hier op. Op de achtergrond het eerste gedeelte van de lagere school uit 1900, die later aanzienlijk werd uitgebreid.

Een Zilkse schoolfoto van 1907. De onderwijzer, de heer Bulten, werd later burgemeester van V oorhout.

59

Thomas Mooijekind, geboren op 20 juli 1845, trad als enige Zilker in 1867 op 23-jarige leeftijd toe tot het pauselijk Zouavenkorps. Een man die na zijn terugkomst vaak processies opluisterde met zijn aanwezigheid. Op 24 maart 1940 overteed hij te Hillegom.

Groet uit NOORDWIJKERHOUT.

De nieuwe Duinweg.

Een van de eerste woningbouwprojecten van de vereniging "St.-Antonius van Padua" dat in 1919 gereed kwam aan de Nieuwe Duinstraat.

61

Groet uit OORDWIJKERHOUT,

62

Dorpsgezicht.

De Schoolstraat in 1910.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek