Noordwijkerhout in oude ansichten deel 1

Noordwijkerhout in oude ansichten deel 1

Auteur
:   P.A. Warmerdam
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3300-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijkerhout in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Een foto van de Zeestraat nit 1905, genomen ter hoogte van de vroegere smederij van de heel' Van de Raadt, nu bloemenmagazijn "Flora". Links, (bij het kind) de toegang naar de vijf Heilige-Geest-woningen.

63

64

Boerderij .Keukendel" op het einde van de Zeestraat rond 1920. De boerderij werd na de Tweede Wereldoorlog afgebroken.

"De Steeg" de kern van het dorp rand 1900. Rechts de hoek Havenstraat-Dorpsstraat waar nu het winkelpand van de heer Bemelman staat. Een schoolklas op klompen is voor de fotograaf graag bereid te poseren.

66

De oude smederij van Vermin aan de Havenstraat in 1910. Het pand lag ongeveer 1.25 m beneden het wegdek en stond bekend als .Jiet spul van Vermin in de laagte". Op deze plaats staan nu de winkelpanden van de heren Koot en Balk. De personen zijn van links naar reehts: Wim Pelt, Bert van Steyn, die zieh later als smid in De Zilk vestigde, in de deuropening J. Vermin, de vader van A. Vermin (met spade) en Toon van den Berg.

Een plaatje van de Havenstraat rond 1913, vanaf "de Steeg" riehting Sehippersvaartweg. Links de to en nog houten stal van de boerderij van de farnilie Warrnerdarn. Achter de bornen links de houten boerderij van de gebroeders Van Eeden die in 1955 is afgebroken ten behoeve van twee winkelpanden. Reehts de nu verdwenen bakkerij van Jan van den Berg, betel' bekend als het winkeltje van Ant de Bakker.

67

68

Op 1 april 1917 vierde de heer Berghout zijn veertigjarig jubileum bij de P.T.T. De foto, met de jubilaris in het midden, werd genomen voor het postkantoor aan de Dorpsringweg waar nu de toegang is tot het Rusthot, Staande van links naar rechts: J. Draak, J. Schouten, Pleuntje Berghout, Gerrit Wesseling en Bert Buschman. Zittend links J. Bouwmeester, de jubilaris en C. Bouwmeester.

De Dorpsringweg anna 1905. Het eerste postkantoor, nadat J. Bouwmeester van het Schoollaantje als brievengaarder fungeerde. Voor het gebouw staan de kantoorhouder Berkhout, zijn echtgenote en twee dochters. De houten loods ernaast werd later de smederij van A. Vermin.

69

}- r.ll...:· t.-

70

Logement "Het Rechthuis" vlak na de eeuwwisseling. De man met baard die u rechts ziet zitten, is eigenaar Piet de Kan die het hotel in 1912 overdeed aan de zeer bekende Wies de Wilde. Staande mej. M. Laros. Het in 1774 geheel vernieuwde rechthuis, waarvan de bovenverdieping tot 1904 dienst deed als raadhuis, werd in 1953 afgebroken am plaats te maken voor de Boerenleenbank. Het logement was een trekpleister voor de Leidse studenten, die er na een verpozing in de Boekhorstbossen een verfrissing namen.

Het Oranjecomite van 1905. Zittend van links naar rechts: C. Heemskerk, J. Warmerdam (wethouder), A. van Dijk, J. Wassenaar, Piet de Kan, H. Oostdam en burgemeester Sweens. Staande: Vermeulen, gemeentesecretaris en later burgemeester, P. van de Poel, H. Heemskerk (De Zilk), R. van Dijk, W. Guldemond, P. J. Warmerdam (De Zilk), E. Hogervorst en A. van Ruiten.

71

72

Een der eerste bussen van de lijn Haarlem - Noordwijk in 1925. Wagenmaker J. Christiaanse bouwde de earrosserie van deze Unie-bus voor de heer J. Heemskerk. Op de foto, genomen in de tuin van "Het Rechthuis", van links naar reehts: Jo Lammers, J. Christiaanse, Tegelaar en Derksen uit Leiden, Kruif uit Haarlern, Wies de Wilde, een onbekende dame en eigenaar J. Heemskerk, die een hevige eoneurrentiestrijd voerde met de heer Bolhuis, die op hetzelfde trajeet een buslijn exploiteerde,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek