Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.A. Warmerdam
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5157-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

1943

Het fraaie in 1878 gebouwde kasteeltje Leeuwenhorst, aan de Gooweg, moet in opdracht van de Duitsers plaats maken voor een tankval. Vanaf die tijd geeft elke foto van het pand of zijn bewoners een stukje historie weer.

1953

Het voormalig logement-hotel-cafe-restaurant ,,'t Rechthuis", eeuwenlang de bruisende basis voor de plaatselijke activiteiten, wordt in opdracht van de Coop. Boerenleenbank gesloopt om plaats te maken voor een bankgebouw.

1973

Het is niet meer mogelijk het "Koetshuis van Puyckendam" van de dames Meiland en het van oudsher bekende "Hofwijck" aan de Pilarenlaan te redden tegen de aanstormende woningbouw in "Victor HI". Zij volgden de reeds eerder gesloopte boerderijen als "Eyck en Donck", "Welgelegen" en "Bethlehem". De namen van deze eeuwenoude boerderijen zijn bewaard gebleven in de vleugelaanduiding van "Puyekendam".

1980

Ondanks het vergaren van ruim 2200 handtekeningen werden de van de vorige eeuw daterende pandjes achter "Onze Witte Kerk" gesloopt voor een vijftal geplande winkeltjes. Het werd echter een grootgrutter.

1991

Ais er niet alles aan gedaan wordt zal binnen niet al te lange

tijd boerderij "Sixenburg" aan de Leidsevaartonder de hamer van de sloper vallen. De laatste eeuwenoude boerderij zal dan van Noordwijkerhouts grondgebied zijn verdwenen. Hetzelfde lot is de kleine arbeiderswoning aan de Schoolstraat, gebouwd door Floor Meeuwenoord in 1830, beschoren. Ondanks de inspanningen van de vereniging "Dorpsbehoud" kan dit historisehe pandje , jarenlang bewoond doorde bekende Willem de Zwijger, nietbehouden blijven.

Sedert de eerste uitgave in 1971 is er veel veranderd in ons dorp Noordwijkerhout. De laatste Victorwijk is voltooid, plan Zeeburg is bijna gerealiseerd en incidentele wijkjes hebben de open "gaten" gevuld, zoals bij de verdwenen Victorschool aan de Kerkstraat, het huidige Landbouwplein, de oude plaats van de "School met de Bijbel" aan de Havenstraat met omgeving en het oude land van "Berg Smit" aan de Kerkstraat. Het dorpsgezicht van Noordwijkerhout wisselt met de dag. Vaak zijn het voor het oog geringe veranderingen. De vernieuwing van een dak , de herinrichting van een straat, het vellen van een boom of het aanbrengen van een nieuwe pui. Maar al die veranderingen bij elkaar geven soms na een aantal jaren een totaal nieuw straatbeeld. Op sommige foro's in dit deeltje zult u, die de situatie niet in die vorm gekend heeft , zich afvragen waar de prent genomen is.

De ansichtkaarten

Omstreeks de eeuwwisseling werd door de prentbriefkaart de mogelijkheid geschapen een korte groet over te brengen

of een belangrijke gebeurtenis vast te leggen. Voor Noordwijkerhout betekende dit dat de meisjes die in "De Voorzienigheid", het internaat voor ontheemde kinderen, verbleven hun familie via prentbriefkaarten de gebouwen en de omgeving waarin zij vertoefden konden laten zien. De komst van het retraitehuis St. Clemens, de St. Bavo en het San eta Mariahuis zorgden voor een nog grot ere interesse voor ansichtkaarten.

Een prentbriefkaart bedieht:

De tijd is kort, daarom met spoed Slechts deze eene korte groet Zelfs onbeschreven zegt ze stil Wat ik van hier u zenden wil.

Uit de verzameling van ...

Aile hierna geplaatste ansichten en toto's komen uit de verzameling van Peter van den Burg. Sinds 1978 is hij doende de verzameling zo volledig mogelijk te maken. Letterlijk stad en land werden ervoor afgereisd. Hij heeft nu een unieke verzameling, die wij graag in zijn geheel afgedrukt zouden zien. Door de beperktheid van het boekje moesten wij node een keuze maken. De bedoeling is geweest ieder een stukje nostalgie te bezorgen over zijn of haar woonplaats. De afbeeldingen van kerken, seholen en raadhuis zullen zeker herinneringen oproepen aan zelf opgedane ervaringen in uw jeugd.

Op 29 juli 180l verme!dt secretaris, Maarten van Struijk:

Door ons dorp loopt een weg komende van Noordwijk en lopende naar Vogelenzang. In het dorp is de weg van zwaar zand en niet breder dan voor een ordinair rijtuig, Er wor-

den in onze oord gevonden drie zijdelingse weegen loopende na de trekvaart en twee loopende na het strand. Dezelfde zijn alsmede niet breeder dan voor een ordinair rijtuig en altoos bruikbaar. De trekweg van Leiden naar Haarlem is een gepuinden weg en daar kunnen gewoonlijk twee rijtuigen elkander wisselen,

Volgorde van de afbeeldingen

Op onze wandelingen zien wij diverse malen diverse vervoerrniddelen. Een trein, een hondekar, een rijtuig en zelfs enkele auto's. Charmante dames en deftige heren komen wij tegen, maar ook eenvoudige vrouwen en hardwerkende ambachtslieden. Het meest levendig zijn de toto's met veel kinderen. De eerste wandeling die wij maken begint bij het station "Piet Gijzenburg" via de 's-Gravendamseweg , "De Vlashoven" en de Gooweg naar de uitspanning "De Nachtegaal". Van "De Vonk" via de "buurtweg" of Boerenkant nu Westeinde naar de Gooweg en via de Schulpweg naar het strand en terug via de Zeestraat naar het dorp. De draad pakken wij op aan het begin van de Dorpsstraat, om via de Steeg- Dorpsstraat- richting De Zilk onze weg te vervolgen. De laatste wandeling gaat vanaf De Steeg via de Havenstraat en Schippersvaartweg naar De Leidsevaart waar wij eindigen met een laatste bezoek aan "Sixenburg"?

Peter Warmerdam Peter van van Berg

1. Op 4 september 1875 naderde A.J. Kouwels Noordwijkerhout en legde dit panorama vast op deze potloodtekening. Een uitstraling van de gemoedelijke landelijke rust waar ons dorp nog steeds om bekend staat.

:

, '

--r:.'. ~ <:!!, ...,- .? ~.~/I" .?.

, f'

"

'I'

.I

2. De woning - een rechthoek met een keuken en tochtsluis als aanbouw - bestond uit een .unooie karner" en een kamer met de bedsteden. Het secreet of toilet stond vel' van het huis. Later werd deze ingebouwd bij de keuken. Een houten schuurtje voor de opslag van turf en gereedschap completeerde het geheel. Als de kinderen groter werden von den ze hun sIaapvertrek op de zolder. Vaak keken zij door de kieren van de dakpannen naar de sterrenhemel. In de winterperiode konden ze 's morgens nog wel eens van onder een deken opstaan, waarover een wit laagje stuifsneeuw was gevallen.

3. Dit panorama van tekenaar H. Tavenier uit 1780 is ruim een eeuw lang ongewijzigd gebleven. De plaats waar hij ongeveer heeft gezeten is nu de kruising Havenstraat-Schoolstraat. Rechts de boerderij met hooiberg waar nu ongeveer het Rusthof is gelegen. Het gebouw erachter is de waning van Van Eeden in de Havenstraat. De pandjes op de achtergrond, drie kleine woningen, hebben in 1896 plaats moeten maken voor de kapitale boerderij aan de Dorpsringweg. Op de achterkant en op de toren van de "Witte Kerk " de beide zogenaamde sintepieters of bliksemafleiders.

4. Een van de personen die rond de eeuwwisseling het vervoer per hondekar in Noordwijkerhout verzorgden was Jan Bakker, schoonvader van Jan Dobbe , die aan 't Harde Pad woonde. 't Harde Pad was de verbinding tussen de Gooweg en de Kerkstraat. Na de afzanding van het duingebied door de firma Guldemond kwam over de nieuwe Guldemondvaart een houten brug.

5. De nieuwste aanwinst van de collectie van Peter van den Burg is deze unieke ansichtkaart waarop de "Zwettermolen" aan de Leidsevaart tussen Piet Gijs en de Noordwijkerhoek staat afgebeeld. De molen werd in 1930 afgebroken om plaats te maken voor een dieselpomp binnen een stenen gebouwtje. Dit staat naast de brug over de Fagelsloot en zorgt voor de bewatering van de Zwetterpolder. Dankzij een dagje uit varen van de kinderen van "De Yank" zijn we tach een foto rijk van de Zwetterpoldermolen.

I

6. Deze van 1903 daterende foto geeft een beeld van de landelijke rust van Noordwijkerhout rond de eeuwwisseling. Als koetsier is bekend Klaas Duivenvoorde. De plaatsgenoten die weggebracht willen worden zijn leden van de plaatselijke toneelvereniging "Hulp der Annen", die jaarlijks enige uitvoeringen gaf', voornamelijk van sketches. Van links naar rechts: Petrus van de Burg, Hein de Klerk, Bert Buschmann, Klaas de Jong, Tinus van de Burg en Jan Correl.

Station Piet qJjzenbrug

7. In 1843 kon met .,De Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij" £II vier keel' per dag de reis naar Haarlem en Leiden en terug gemaakt worden. Op de zomerdienstregeling was de ha1te "Piet Gijzenbrug" een van de drie stopplaatsen tussen Haarlem en Leiden. Naar Leiden kon men om 8.16 uur en voorde avond om 9.16um bij de halte "Piet Gijzenbrug" opstappen, Voor de rit naar Haarlem vertrok de trein om 7.32 uur ens avonds om 8.32 uur. De goedkoopste rit naar Leiden kostte twintig cent voor de 3e klas.

piel 9fjzenbrug

8. Jan van Schie jr., tot november 1858 de gemeenteontvanger van Noordwijkerhout, wist in 1857 beslag te leggen op "een huis met verdere gebouwen, erfen tuin. ingerigt tot Herberg, genaamd Vaart en Landzigr" alles staande en gelegen tegenover het station "Piet Gijzenbrug". Sinds de aanJeg van de trekvaart tussen Haarlem en Leiden in 1656 was hier een wisseJplaats van paarden voor de trekschuit. Ook konden de passagiers dan even de benen strekken of iets nuttigen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek