Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.A. Warmerdam
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5157-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Volgens de dienstregeJing van de Nederlandse Spoorwegen kon men vanaf 1920 bijna ieder half uur vertrekken naar Leiden of Haarlem. Voor Van Goal, cafehouder van "Piet Gijs", een extra reden een .Jmsdiensr" te gaan onderhouden van "Piet Gijzenbrug" naar het dorpsplein van Noordwijkerhout. De carrosserie van de bus werd gemaakt in het bedrijf van Jan en Janus Christiaanse aan de Dorpsstraat, die hier met hun medewerkers op de foto staan.

10. Het cafe "De Vlashoven' is ontstaan uit het bedrijfje van Gerrit van del' Slot die in 1840 in Noordwijkerhout kwarn wonen. Van workman uit Lisse klorn hij op tot kleine zelfstandige van een vrachtbedrijfje. Hij bezorgde de door de "MeelhandeI" gekochte graanprodukten bij de boeren en arbeidersvrouwen die hun eigen brood bakten. Bij dit vervoer kwarn een eigen voorraadje huishoudelijke artikelen en nog later werd de voorkamer van zijn huis ingericht tot cafe, De kornst van onder andere het retraitehuis, het sanatorium en herstellingsoord zorgde tot vaal' de Tweede Wereldoorlog al voor een aardige klandizie.

11. Deze foto toont de Victorkerk op 8 mei 1911. Hij werd gefotografeerd door een ambtenaar van het kadaster am de juiste iijnen te kunnen uitJeggen voor de kadasterkaart. De Victorkerk heeft dan nog geen echte toren en ook de kosterswoning is er nog niet. WeI ziet men de toen nag belangrijke paardenstal.

12. De zeer ouden onder ons herinneren zich vast nog wel het grootse onthaaJ van monseigneur Callier, bisschop van Haarlem, die op 28 april 1910 de eerstesteenlegging verrichtte voor het in aanbouw zijnde Clemens retraitehuis. Een retraite is een bijeenkomst, bijvoorbeeld van een paar dagen, van een aantal gelovigen dar zich wil bezinnen in hun geloofsbeleving. De geestelijke begeleiding werd verzorgd door de paters redemptoristen. De zusters van .. De Voorzienigheid" zorgden voor de inwendige mens en het huishoudelijk gebeuren. Na 1960 liep de animo voor deze bezinningsdagen sterk terug. Het gebouw werd verkocht aan St. Bavo voor de opvang van patienten.

!Joord 'Il erho it

Dc Voorzieniqhcid

-'

13. Op 3 november 1864 begon op deze plaats de hernieuwing van het katholiek onderwijs in Noordwijkerhout. Voor die tijd, vanaf de reformatie , was het steeds openbaar onderwijs geweest met een sterk gereformeerd karakter. Aanvankelijk we I'd het onderwijs gestart in een klein huisje , geschonken door Van Maris. De eerste echte leslokalen werden in 1866 gebouwd. Ook het zusterhuis met het gesticht, waar destijds een tiental kinderen werd verzorgd, kreeg er een paar vertrekken bij. In 1889 kreeg het Klooster een omheining die door de Victorgemeenschap werd geschonken. Het gesticht .,De Voorzienigheid" telde in 1910 tijdens de St. Nicolaasviering 104 kinderen. Zij kregen gezelschap van de burgemeester, de secretaris en de dokter.

14. Huize Leeuwenhorst (kasteel) werd in 1880-1882 gesticht door FA.G. graaf van Limburg Stirum ten behoeve van zijn neef jhr. A.D.Th. Gevers van Kethel en Spaland. In opdracht van de Duitsers werd het pand in 1943 gesloopt voor een tankval. Na de capitulatie is de tankval omgezet in een vijver waarornheen een vogelreservaat werd aangelegd. De inwoners van Noordwijkerhout hebben gratis toegang rot dit gebied, , .Het Zuid-Hollands Landschap" genaamd. De ingang van her park is nabij het gespaard gebleven koetshuis.

)Yoorowljkerhoul -I~~

. 6'

15. Het jagershuisje, gezien richting Noordwijk op de kruising van de Gooweg en de Schuine Weg, is heel vaak vereeuwigd. De vriendelijke jachtopziener van "Leeuwenhorst" was steeds bereid te poseren VOOf de fotograaf. Helaas heeft het na de oorlog plaars moeten maken voor het verkeer.

Groete uit XOORPWIJKERHOGT

Klein !-eeuwenhorst. PIET GIJZENWEG

,(,itg. A. Dorsmau, 'oordwijk BinneD. ? '' 67

16. De buitenplaats "Klein Leeuwenhorst" is al zeer oud. Het enonne bedrag van f 25.000,- werd- na een felle brand in 1863 - als schadevergoeding neergeteld am de buitenplaats te herstellen. Met haar mooie oprij!aan is het een sieraad voor de Gooweg. De uitbouw aan de voorzijde heeft men in 1920 verwijderd. Achter de buitenplaats ligt een mooie tuin met vijver. Het geheel is samen met de twee kleine woningen, "Fazant" en "Patrijs", op de Rijksmonumentenlijst geplaatst.

HOLLAND5CHE BETON MU DEN HAAG

ASFHALTWEGEN

TANDEMWAL5 OP TOPEKAWEG ONDER NOORDWUKERHOUT

17. In 1990 is de rotonde nabij het Leeuwenhorst Congrescentrum gereed gekomen. In 1938 werd, zoals uit bijgaande foto blijkt, de sinds 1859 bekend staande provinciale grindweg, ('sGravendamsewcg-Gooweg tussen station, .Piet Gijzenbrug" en Noordwijk) a1 voor een gedeelte geasfalteerd. Deze "reclame"foto is ter hoogte van kastee1 Leeuwenhorst gemaakt.

Dr .. '. Oldenboom's Sanatorium

J. Rrukmao, Pbl" _. ~'ordwljk

18. Oat het in deze omgeving gezond toeven is mag onder andere blijken uit de bouw van het Dr. N. Oldenboom Sanatorium in 1905. In 1910 worden ook twee villaatjes gebouwd aan het huidige Westeinde. In dit jaar werd ook vergunning verleend tot het oprichten van twee opslagplaatsen voor benzine en luchtgastoestellen .. Benoid". Het pand deed na de Tweede Wereldoorlog niet meer als zodanig dienst. Her is in 1986 geheel uitgebrand.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek