Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.A. Warmerdam
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5157-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Een van de patienten schrijft aan een kennis het volgende over het sanatorium: "Gister liep ik 10 minuten naakt in de zon in 't bosch. Wol ondergoed moest ik uitdoen , aileen een netje en overhemd en bovenkleren draag ik. Sokken draag ik nier. blooten voeten in sandalen. In een hut in 't bosch slaap ik, Om 9 uur te bed, om beide voeten en linker hand een wikkel met leern, die is natuurlijk ijskoud. Allen gegroet."

20. De werklui van de vorige foto hebben waarschijnlijk niet hun lunch gebruikt in cafe "De Nachtegaal", maar hebben er wellicht op het einde van de week als afscheid ecn borreltje gedronken. Het cafe en de speeltuin waren zowel voor als na de Twcede Wereldoorlog een geliefde plaats voor de ouders met kleine kinderen uit Noordwijkerhout. Hoe vaak zullen zij bij mooi weer lopend naar deze speeltuin zijn gegaan? Het cafe brandde in 1981 geheel uit. Sinds kort is de voormalige stal weer als pleisterplaats ingericht.

Vacantie- en Zondagshuis van de VEREE lGING .? BUITE 'BEORIJF" onder 'OOROWIJKERHOUT.

One kwarner Ioopen van station PIET GIJZENBRUG. Eon kwartier van de derde traecbalte NOOROWIJK,BI . 'EN.

21. De meeste gebouwen aan de zuidelijke kant van het Noordwijkerhouts grondgebied zijn net na de eeuwwisseling gebouwd. Het blijkt, gezien de bouwactiviteiten, een gebied waarin een langdurig verblijf zeer heilzaam op de gezondheid lOU werken. "De Vonk " werd aanvankelijk gebouwd als vakantie- en zondagshuis van de vereniging "Buitenbedrijf'. Het ligt inderdaad, zoals de kaart vermeldt, op drie kwartier lopen van het toenmalige station "Piet Gijzenbrug".

HerstelJingsoord Huize Remotus NOORDWIJKERHOUi

22, Dan voIgt her herstellingsoord "Huize Remotus", Na de Tweede Wereldoorlog rneer bekend als het Park hotel, Het heeft al diverse malen als opvangcentrum voor ontheemden gediend.

oordwijkerhoui Huize OijK: en burg:

23. Huize "Dijk en Burg" was tot het begin van deze eeuw de eerste waning waarmee de telling van de huisnummers begon. Op 8 december 1801 koopt rnr. Johan Valkenaar de hofstede genaamd "Dijk en Burg" met daarop staande herenhuyzinge, een gedeeltelijk omrasterd houtbosch met de daarbi] zijnde moestuynen, broeyerijen etc. alsmeede houtbosschen, houtcingels en teellanden ... ruim 29 morgen. In 1805 verkoopt Valkenaar het geheel door aan mr. Herrnanus Petrus Hoog die bet als zornerhuis aankoopt. Zijn zoon en daarna zijn kleinzoon zijn van 1851 tot 1870 burgerneester van Noordwijkerhout.

24. Komend van Noordwijk was dit van 19lO tot 1975 de entree van Noordwijkerhout. De "skyline" met de toren van de Witte Kerk , de koepel van de Bavokapel en aan de linkerkant de enorme bollenschuur van Verdegaal temidden van bloeiende bollenvelden op het afgezande gebied van Guldemond. In 1978 werd aan de linkerkant met een gcdeeltelijke ophoging begonnen om de Omleidingsweg, later Victoryberg, aan te leggen. Ruim 24 hectare kostbare grand werd volgebouwd met 1200 woningen.

25. Een uitstapje via ecn rust bij lunchroom, .De Duinrand" richting "Stille strand". De Duinrand zelf kwam voor de oorlog ais zandpad voor op de plattegrond. In de zomerperiode begaanbaar maar in de winterperiode hadden de duinbewoners weI moeite met het pad. Het is altijd een pleisterplaats geweest voor wandelaars, fietsers, paardrijliefhebbers en trimmers.

26. Na een storm met orkaanvlagen gebeurt het we! dat schepen op het strand slaan. Dit gebeurde niet aileen in vorige eeuwen. Op 24 november 1928 haalt de reddingsboot van Zandvoort 23 man van het in nood verkerende stoornschip "Heinrich Podeus' ten noorden van de huidige Langevelders!ag. De .,Heinrich Podeus" werd begin augustus daaropvolgend vlotgetrokken. Hoeveel Noordwijkerhouters hebben de vo!gende weekenden niet een bezoek gebracht aan dit gestrande schip?

27. De schelpenvissers met de houtjutters kon men zeker voor de oorlog dagelijks op het strand regenkomen. Bij oostenwind kwarnen zij voor de schclpen en na stormen vooral voor het aangespoelde hout. In 1951 were! de schooljeugd tijdens de lesuren naar her strand gebracht am de schadelijke coloradokevers te rapen die waren aangespoeld. Deze kevers vormden een bedreiging voor de aardappeloogst, die destijds nog in de bollenstreek werd binnengehaald.

28. "Het glazen paleis" halverwege de Zeestraat was een van de bekendste buurten, maar blijft een schaduw orndat er nicrnand is die ons er een foto van kan laten zien. Het gedeelte van de Zeestraat op de voorgrond, de Vinkenbuurt , is totaal veranderd. Vanwegc de uitbreiding "Zeeburg" werd de oude wijk gesloopt om plaats te rna ken voor rnoderne huurwoningen. Met de vernieuwing is ook de sfeer veranderd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek