Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.A. Warmerdam
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5157-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

3401.

Groet uit OORDWIJKERHOUT.

39. De plaats van deze pandjes is bijna niet te herkennen. Rechts de reeds in 1949 vervangen bomen rand "De Witte Kerk " met haar ijzeren hek. Links is de werkplaars van Mens zichtbaar. Later bood dit pand onderdak aan modezaak Mens en nu in dezeJfde branche aan Jo van Eyken. Het kleinere pand , nu schoenhandel Nelson, was de werkplaats van schilder Leen Mens. Achter mevrouw Reineveld en haar dochter, was de in 1906 gebouwde winkel met als bekendste gebruik de kruideniers- en drankenwinkel van de familie Van Dijk. Nu is daar de Amro bank gevestigd,

40. In 1917 werd onder leiding van loodgieter J. Vreijling de nieuwe pomp geslagen op De Steeg. De ombouw werd van steen en heeft tot 1937 dienst gedaan. Daama moest plaats worden gemaakt voor het verkeer. De bouwers zijn: geheellinks P.A. Duivenvoorde , in het midden J. Vreijling en rechts P. van Dam. Op de heistelling W. Seysener en een onbekende werknemer van Vreijling.

41. Onder het woord manufacturen is meer begrepen dan onder het huidige woord textiel. Ter bevordering van de omzet van naaizijde etc. werd zelfs een verlicht uithangbord aangebrachr, waarop ook de firmanaam P. W. Mens stond afgebeeld. Links een gedeelte van her cafe .,De Zwaan". De gemeentewerkrnan op de hock is niet de laatste die daar achter zijn oren krabt om een oplossing te vinden voor een probleem op dat hoekje. Als in 1936 deze foto wordt genornen hebben slechts enkele van de kinderen op de voorgrond een fiets, Her zijn wellicht de jongens die nog wat boodschappen moeten bezorgen voor een van de plaatselijke winkeliers.

42. Op de voorgrond de pomp en de muziektent. Deze rnuziektent werd in 1912 door het gemeentebestuur geschonken aan de "Echo der Duinen" ter gelegenheid van haar koperen jubileum. Na de afscheiding werd de muziektent door zowel de "Harpe Davids" ats ,,51. Jeanne d'Arc" gebruikt. De kerk is geheel begroeid met klimop. Deze begroeiing werd verwijderd bij de restauratie in 1974.

43. Tot aan de grote restauratie van de kerk in 1974 zag het interieur van ,.De Witte Kerk" er van binnen zo uit. De uit de achttiende eeuw starnmende lampen zijn in 1986 nit de kerk gestolen. De kansel dateert van 1647 en stond aanvankelijk tegen de rechterzijde van de kerk en werd later in de linkerhoek geplaatst boven het grafmonument van de Iarnilie Van de Boekhorst. In de banken onder de luifels waren de plaatsen voor het kerk- en armbestuur. Tijdens de restauratie is helaas al het houtwerk gesloopt. Het werd vervangen door stoelen waardoor er meer plaatsen beschikbaar kwamen.

r

r

Het Rechthui. _Toordwijkerhoat.

I

J '

I

44. Boven het bord "Bondshotel" is op de kleine balk de naam "Het Rechthuis" afgebeeld. Aan de zijkant van het pand zijn de woorden "Koffy huis" en boven het raarn "Logement" zichtbaar. De al oude eigenaar. Pieter de Kan , laat zich bedienen door een van zijn hulpjes. De kaart we I'd op 26 rnei 1906 verstuurd naar Den Haag. Rechts nog zichtbaar de woning met werkplaats van de familie Van Dijk aan het Schoollaantje. Oat pand werd het laatst bewoond door de familie Zandbergen.

Noordwijkerhout - Hoofdstraat met Burgemeesterwoning

45. ,:t Wapen van Noordwijkerhout" werd in 1970, als het zoveelste slachtoffer van het oprukkende verkeer, helaas beroofd van zijn serre. Tot ver in deze eeuw was achter het gebouw de plaats waar het jaarlijkse vogelschieten tijdens de kermisdagen plaatsvond. De serre was voor de verliefde paartjes het wachthokje voor de busverbinding met Leiden en Haarlem. Naast de serre was de woning van de toenmalige burgemeester Van Iersel. Na diens vertrek vestigde "De Gebra" er een elektriciteitszaak. De man met de handkar kon rustig zijn vrachtje vervoeren zonder echt gestoord te worden door het toeteren van ongeduldige autorijders.

46. Dit idyllische plaatje werd in 1906 naar Amsterdam verstuurd. Rechts hotel "Het Rechthuis" met nog net zichtbaar de in 1774 gerestaureerde woning die altijd onderdeel heeft uitgemaakt van" 't Regthuis". Het pandje is in 1948 nogmaals opgeknapt. Vanaf dat jaar werd het ruirn 31 jaar bewoond door de familie Koolwijk , tot her in 1980 plaats moest maken voor een uitstulping van de Rabobank. Links en rechts twee woningen uit het einde van de vorige eeuw, be ide eigendom van familie Bouwmeester. Midden op de kaart het door Cuypers gebouwde raadhuis, dat als zodanig dienst deed van 1904 tot 1930.

47. Op I april 1930 brengt de rnuziekvereniging "St. Jeanne d'Arc" een aubade aan burgemeester Van Ierse! ler gelegenheid van zi jn koperen arnbtsfeest. De E( erste ) N (oordwij kerhoutse) A( utobusonderneming) legr de dienstregeling even stil. Op de achtergrond rechts zien we dat de St. Jozetschool wordt uitgebreid met de vleugel aan de Langevelderweg. Links cen van de toegangspoorten naar St. Bavo.

48. Op 21 juni 1913 vond de koop pJaats van de eerste grand voor de te bouwen paviljoens van de psychiatrische inrichting St. Bavo aan de Langevelderweg. Een kiekje van de fraaie tuin voor het hoofdgebouw dat hopelijk als herinnering aan een stuk zorg in het verleden bewaard zal worden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek