Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.A. Warmerdam
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5157-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Gl"Cet uit NOORDWIJKERHOUT.

49. Een gedeelte van het begin van de Dorpsstraat vanaf de Herenweg. Er is sinds het maken van de foto wei het een en ander veranderd. Vooraan rechts is de melksalon van de farnilie Musegaas. Boven het raam de mededeling dar er ook groente en fruit wordt verkocht. Tussen her lover ligt het klcinc huisje , dat de eerste vcstiging van de familie Musegaas in Noordwijkerhout was. Het hceft nogjarenlang als schuur dienst gedaan. Na de oorlog is de brandstofhandellange tijd het middcl van bestaan geweesr. Links de hooiberg en schuur die bij de boerderij van de weduwe L. Bouwmeester behoorden.

50. Aan het begin van de Herenweg staan twee pandcn waarin het kerkelijk leven van de plaatselijke Hervormde Gemeente zich van 1909 tot 1970 afspeelde. Aan de linkerkant is de in 1909 gebouwde gemccnrewoning en rechts de pastorie uit circa 1885. Kerkclijke nevenactiviteiten , zoals het uitlenen van boeken, de padvinderij en repetities van zang-, toncel- en muziekverenigingen vonden hier plaats. Na de sloop van de gemeentewoning voor de nieuwe pastorie werden deze activiteiten naar de overzijdc verplaatst. In 1971 werd daar op initiatief van cen aantal enthousiaste ouders de cerste peuterspeelzaal ingcricht. De naam van juffrouw Adri mag zeker niet onvermeld blijven. Zij zette de to on voor het vcrdere speelzaalwerk. In 1982 heeft dit pand , bekend onder de naam "Open House", plaats moeten maken voor de bibliotheek.

51. Voor de beeldjes "De man met het mandje bollen" en "Het vrouwtje met de bloernen" hebben destijds op verzoek van wethouder Van Noort zijn dochter Mietje en zijn knecht Reinier Janssen model gestaan voor de heer Kropholler, de architect van het gerneentehuis. Konden deze beeldjes eens vertellen over aile trouwpartijen en andere speciale gelegenheden die zij aan zich hebben zien voorbijgaan vanaf de bouw in 1930 tot nu toe!

52. Links staan de eerste door de woningbouwvereniging "St. Antonius van Padua" gebouwde arbeiderswoningen aan de Nieuwe Duinstraat. De straat werd een aantal jaren later afgebouwd met aan de rechterkant twee voor die tijd grate winkelpanden. De families Duindam en Konijn waren hier na de Tweede Wereldoorlog , ,de winkelier op de hoek".

53. Naast de bouw van veel arbeiderswoningen in de Nieuwe Duinstraat tussen 1920 en 1930 wordt in de jaren dertig aan de Julianastraat en het Julianaplein begonnen met de bouw van vrije-sectorwoningen. Het verschil is naast een gevarieerdere bouw de aankleding van de straat. Het Julianaplein heeft een plantsoen en in de brede Julianastraat was voldoende ruimte voor een bomenrij aan weerszijden. Midden op de foto het kantoor van de woningbouwvereniging tot 1972.

54. Het antwerp van de Nieuwe Duinstraat is van architect Kropholler, die in 1929 ook de opdracht kreeg het nieuwe raadhuis te ontwerpen. In het rechterpand begon de heer "J. v.d. Werff een Heerenen Darnesklcedingwinke!" zeals vermeld op de bovenbalk. Later kwam hierde bakkerij van de familie Marijnen, wiens etalages vooral tijdens de kerrnisdagen veel belangstelling trekken. Heel veel jeugd heeft aan de zijkant bij een geopend raam van de bakkerij staan soebatten am een stukje deeg of een .unislukt" koekje. De Nieuwe Duinstraat was jarenlang een straat zonder obstakels waarin allerlei kinderspelen zoals het hoepelen ongestoord konden worden uitgeoefend.

55. De St. Jozefkerk werd tijdens de kerstdagen 1916 in gebruik genomen. Bouwpastoor Quant kreeg van bisschop Callier van Haarlem de opdracht in Noordwijkerhout een tweede parochie te stich ten die de naam St. Jozef lOU dragen. De plaatselijke aannemer Parera bouwde de kerk en pastorie waarvan op 7 juli 1916 de eerste steen werd gelegd. In de toren hangen drie klokken, "de drie Hendriken" orndat de eerste drie pastoors Hendrik heetten: Quant. Maas en Van de Waar-

den. ? ??

56. Het kerkplein van de St. Jozefkerk. Honderden zo niet duizenden inwoners hebben hier heel wat voetstappen liggen. Naast de gang naar de kerk was het de weg naar de St. Jozef meisjesschool, het klooster waar de zusters woonden die op de school les gaven en het gebouw van de kruisvereniging. Aile borelingen werden hier gewogen, gekeurd, geprikt en bewonderd. Ook was dit de plek waar velen met lood in de schoenen naar toegingen. De tandarts ging voetstoots aan de gang. Wie het laatst kwam moest een hele ochtend wachten om aan de beurt te komen.

57. In 1930 werd de St. Jozefschool uitgebreid met een vleugel aan de Langevelderweg. Na het gerecdkomen werd er een scheiding gemaakt tussen de meisjes, beneden , en de jongens, boven, De rneisjesspeelplaats werd voor de school en achter de paardestal aangelegd. De jongensspeelplaats kwam aan de Langevelderweg. Tot ver in de jaren vijftig waren er gescheiden speelplaatsen.

Heerenweg

58. Een zieht op de Heerenweg richting De Zilk tel' hoogte van de begraafplaats van de Hervorrnde Gemeente. De kaart werd in 1929 vanuit bet Retraitehuis aan de Kerkstraat voor anderhalve cent naar Apeldoorn verzonden. Aan de rechrerzijde het toenmalige cafe van Van Paridon met benzinepomp. Na de Tweede Wereldoorlog he eft het pand een aantal jaren dienst gedaan als schoollokaal vaal' de meisjes van de zevende en achtste klas. Nu is her bekend onder de naam hotel Zegers, dat geJeid wordt door de familie Houwaard.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek