Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2

Auteur
:   P.A. Warmerdam
Gemeente
:   Noordwijk
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5157-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwijkerhout in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Regelmatig slaat "de rode haan" toe. Op bijgaande foto de brand in de toenrnalige houten stal met hooiopslag van de grote boerderij 'Ian de Dorpsringweg. Op de voorgrond, links, geeft de heer v.d. Klugt, gemeentcopzichtcr, instructies over de afvoer van de brandrestanten. De bornen kunnen niet behouden blijven. Na de blussing zullen de brandweerlieden wei een biertje gedronken hebben in het cafe met de toepasselijke naam "De Toekomst" van de farnilie G. van Dam.

70. Begin dit jaar sloeg "de rode haan" weer toe in de Havenstraat. Het sinds 1970 in dit pand gevestigde Chinees restaurant brandde tat de grand toe af. lsdit de foto waaruit blijkt dat "ome Leen" voor het eerst mel zijn bakfiets vanuit zijn nieuw geopende zaak op weg ging naar zijn klanten? Van hem is bekend dat hij probeerde als eerste bij een nieuwe bewoner te komen om te vragen de melkleverancier te magen worden. Oak had hij zovee! eerbied voor de godshuizen dat hij bij her passeren van "De Witte Kerk " zijn hoofddeksel op!ichtte.

Hervormde School Noordwijkerhout

71. Door de heer Padding werd in de jaren dertig deze ansichtkaart van de School met de Bijbel aan de Havenstraat verkocht. In ]882 werd deze school gebouwd als opvolger van de oude gemeenteschool aan de Herenweg-Schoollaantje. In 1923 is de gemeenteschool opgeheven en aan de Nederlands hervormde Scholen met de Bijbel in gebruik gegeven. Na de verhuizing naar de lreneschool aan de Viaductweg is het pand voor diverse activiteiten benut tot het in 1963 were! afgebroken. Er bleek behoefte aan een Marktplein. De vaan van de school is later geplaatst op het dak van de lreneschool aan de Viaductweg. De eerste steen is uiteindelijk beland in het Bavornuseurn.

72. Klaas Duivenvoorde , de grond!egger van het loonploegbedrijf ,.Wist ik 't maar", verzorgde voor de 'Iweede Wcreldoorlog naast het ploegbedrijf oak het vervoer van allerlei vrachten. Voor het personenvervoer beschikte hij eerst over paard en tilbury, daarna zelfs over ceo T-Ford. Leen Duivenvoorde poseert hierboven trots voor de taxi. Bij evenementen in de dorpskorn werd onder het reclamebord aan de paal een plank bevestigd met de tekst ,.Stalling rijwielen".

73. De Havenstraat heeft uiteraard de naarn te danken aan de haven aan de tegenwoordige Schippersvaartweg. Voor de komst van de vrachtauto werd veel materiaal aangevoerd per schip. Er was een vergunning nodig am een beurtvaart te onderhouden. Bode Broekhofwas de laatste die een geregelde dienst onderhield met de steden Haarlern en Lciden. De haven van Noordwijkerhout is in 1960 voor het laatst in opdrachr van de gemeente uitgediept door Kees Romijn. Op de achtergrond de grote houten loods als werk- en opslagpiaats van timrnerbedrijf Van Parent In de kcrmistijd werden hier de kennisattributen aangevoerd,

74. Wellicht is op deze fit deze .mieuwe" dorsrnachine vastgelegd. Her was de eerste vorm van rnechanisatie in de hooitijd. Een periode waarin her grasland nog 75 procent van het Noordwijkerhouts grondareaal uitmaakte. Op de dorsmachine Mien (Immerzeel) Bakker, voor de dorsmachine Dirk Duivenvoorde en Jan Baartman. Op de wagen Krijn van Dijk uit Katwijk.

75. Op een kiek de Hoge- en Lageveensche Molen. Nadat de Trekvaart tussen Haarlem en Leiden in 1656 was voltooid werd er door de ingelanden van de Hoogeveensche polders het initiatief genomen tot de bouw van de molen. Voor een goede waterhuishouding werd er ook een aantal tochten gegraven. De molen draaide aanvankelijk aileen op windkracht. In de jaren dertig ging men over tot de aanschaf van een dieselmotor.

76. De boerderij ,.Sixenburg" aan de Trckvaart tussen Haarlem en Leiden staat de laatste jaren enorm in de belangstelling omdat dit oudste en helaas laatste onveranderde, historischc pand in Noordwijkerhout, daterend van circa 1620. binncn niet al te lange tijd onder de slopershamer zal vallen. Het gemeentebestuur heeft er de afgelopen vijfrien jaar weinig aan gedaan am deze eeuwenoude boerderij te sparen voor ons nageslacht.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek