Noordwolde in oude ansichten

Noordwolde in oude ansichten

Auteur
:   H. Kuperus en J.H. Mulder
Gemeente
:   Bedum
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3939-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Noordwolde in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

-e ~
:;
'"
~ Westeind /Yoora'wolde (jr.)

5. Ret lange houten hek sloot het marktplein, "de koemarkt", af van de Hoofdstraat, Op deze koemarkt werd driemaal per jaar (in mei, augustus en oktober) een jaarmarkt gehouden. Ret huis rechts waarin het eerste postkantoor was gevestigd is van mejuffrouw R. Eits. Links twee van de oude huizen gebouwd omstreeks 1858. Ret eerste huis, to en bewoond door G. Pape, is thans cafe "Marktzicht". Daarnaast de oudste zaak in.huishoudelijke artike1en (1858) van A. Keizer-Mulder.

6. Deze foto van omstreeks 1900 van het West vertoont rechts de molen van Il. v.d. Meer, nu nog in bedrijf, aan de Linde bij Wo1vega. Vooraan de schoenwinke1 en schoenmakerij van de gebroeders Jac. en L. Smit, thans e1ektriciteitsbedrijf B.J. Veurman.

7. Dit is wel een heel mooie foto van de Hoofdbrug ("ophaalbrug"), genomen van de Hoofdstraat Oost. Links weer hotel "De Dolphijn". Door deze brug kreeg de Noordwolder jeugd de naam van "broggewippers". Wanneer de brug neer moest vlogen de jongens tegen het brugdek op, om door hun gewicht de brug sneller te doen zakken.

Xoordwolde (Fr.)

Hoofdstraat Westzijde

"

-' ..?...

8. Op deze foto van omstreeks 1920 ziet u rechts het snoepwinkeltje van de weduwe Puper en daarnaast het cafe van S.C. Kraan. In 1930 is dit huisje afgebroken en verrees hier de dans-, concert- en bioscoopzaal van de familie Oosterhof. Links een gedeelte van het cafe van G. Pape en daarnaast het in 1858 gebouwde pand van de firma Mulder, waarin thans het vierde geslacht Mulder nog steeds een zaak in huishoudelijke artikelen, speelgoed en dergelijke drijft.

9. Hier ziet u een foto van omstreeks 1900. Rechts vooraan de oude smederij van Jonkman, later van P. Otter. Voor de smederij de noodstal die vaak nodig was voor het beslaan van paarden. De platte kar staat voor het huis van de stoelenfabrikant Jacobus de Nekker. Iedere fabrikant bezat een of meerdere van deze platte wagens waarop duizenden Noordwolder stoelen naar het station Peperga zijn vervoerd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek