Nootdorp en de Nootdorpers in grootmoeders tijd

Nootdorp en de Nootdorpers in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.C.B. Starmans
Gemeente
:   Nootdorp
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3178-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nootdorp en de Nootdorpers in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Wanneer men tegen de achtergrond van het jaar 1985 de foto's in dit boekwerkje bekijkt, komt men onwillekeurig tot de duidelijke conclusie, dat oak met name het leef- en werkklimaat in de laatste vijftig jaren in Nootdorp evenals elders een bijna stormachtige ontwikkeling hebben doorgemaakt.

Wat daarbij opvalt is de soberheid, waarin onze voorouders moesten leven en daaraan op hun eigen wijze inhoud hebben trachten te geven.

De strijd om het dagelijkse bestaan was een van de belangrijkste zaken waarmede men zich bezig meld. De betrekkelijk schaarse vrije tijd werd dan ook dankbaar besteed. Het kerkelijk leven nam daarbij voor velen een belangrijke plaats in.

De weinige vervoersrnogelijkheden waren er mede oorzaak van, dat Nootdorp nog lange tijd in de onmiddellijke omgeving van de grote steden toch sterk geisoleerd is geweest.

Kenmerkende eigensehappen van onze voorouders waren dan ook grote arbeidslust, plichtsbetrachting en een hechte familieband. Allemaal eigenschappen, die ook voor onze tijd, als bijzonder waardevol mogen worden beschouwd.

Moge de lezer, bladerend in dit fotoalbum, met waarde ring en inspiratie terugzien op deze ook voor Nootdorp niet onbelangrijke periode.

Gaarne willen wij dank brengen aan allen, die op welke wijze dan ook tot de samenstelling van dit album hebben bijgedragen. Niet in het minst geldt zulks voor de bijdrage van de heer M.P. Ripken. Voor opbouwende kritiek houden wij ons overigens gaarne aanbevolen.

H.C.B. Starmans

1. Aan de Veenweg (thans no. 18) woonde het gezin van de heer Willem Kroon. De heer Kroon onderhield een bodedienst voor goederenvervoer van Nootdorp naar Den Haag en Delft. Op de foto Willem Kroon met zijn zoontje Siem en dochtertje Cor.

2. Een groepfoto van Nootdorp uit de jaren 1920-1930. Kenmerkend is de kleding van die tijd. Op de foto van links naar rechts: de dames Door Lindeman, Griet v.d. Helm, Jans Put, Marie v.d. Helm, Pietje Janssen en Jaan Janssen.

3. Boven: een met onbekend dorpsbeeld uit de jaren twintig: de bakkerswagen van bakker Holtkamp met paard ervoor. De jongen die het paard vasthoudt is Jan van Venrooij. Op de bok zit de neef van bakker Holtkamp. De bakkerij Holtkamp was gevestigd aan de Molenweg in het huidige perceel no. 5.

Onder: deze schilderachtige foto laat de bakkerswagen zien van bakker Holtkamp met op de bok Jozef Ripken en naast de wagen, met de broodmand, Frans Holtkamp.

4. Op 3 augustus 1927 ging het rooms-katholieke mannenzangkoor van de Nootdorpse paroehie een dagje uit. Van links naar reehts: de heren J. Groenewegen, J. de Groot, B. Jasperse, A. Groenewegen, B. van Hagen, A. Tetteroo, L. Olsthoom, J. Groenewegen, kapelaan Verhaar, S. Veldhoven, A. van Veen, A. van Winden en E. Ripken.

5. Een klassefoto van de openbare lagere school zoals deze was ondergebracht in het huidige rooms-katholieke jeugdhuis, Veenweg 67, uit 1890. Op de foto, links boven het hoofd van de school - met snor - meester Coppens. Deze school lag op dat deel van de Veenweg, dat in die tijd behoorde tot de gemeente Stompwijk.

6. Zo trokken de Nootdorpers Tinus Ripken, Han de Vet, Aad van Eijk en Dirk Ripken in de jaren dertig per automobiel naar de bollenvelden.

7. In 1972 werd deze brug voor het percee1 Veenweg 31 gesloopt. Op de brug stond het opschrift: "Aan Gods zegen is alles gelegen."

8. Een groepfoto van de openbare lagere school, die was ondergebracht op de plaats waar thans het gemeentehuis staat. Het hoofd van de school was de heer M.C. Casteleijn,

Op de foto ziet u verder, bovenste rij, van links naar rechts: Piet Saarberg, Wim v.d. Wees, Martien Post, Henk de Jong, Freek Veenman, Arie v.d. MareI, Cor van Tilburg Pzn., Elderien Steeneveld, Berthus Blijleven, Lou van Viegen, Mien Post Wd., Mien Post Jd., Klaasje v.d. MareI, Arie Zegwaard, onbekend, Kees v.d. Gaag, Rina v.d. Gaag, Jo Naaijen, Janny Eisberg en Koba v.d. Kooij.

Tweede rij: Piet van Roosmalen, Henk Lugtigheid, Maarten v.d. Marel, Leen v.d. MareI, Peet van Viegen, Cor Naaijen, Jan van Leeuwen, Jan Seegers, Gerrit v.d. Berg, Henk Dijkhuizen, Sientje Post, Leen Put, onbekend, Gonda v.d. Kooij, Janny v.d. Wees, NeeItje van Roosmalen en Geertje Steeneveld,

Derde rij: Piet Lugtigheid, Cor van Tilburg Jzn., Eliethus de Bie, Arie Post Jzn., onbekend, Mielus Post, Driekus Tilborg, Dirk Lamens, onbekend, Arie Zegwaard, Mien van Tilburg, Ploon Steeneveld, Anna Steeneveld, Jacob Steeneveld Dzn., Jan van Roosmalen, onbekend, NeI Lamens, Anna Post, Piet Post, Arend Lamens, Bets BIijleven, Jo v.d. Meij, onbekend en NeeItje v.d, Gaag.

Vierde rij: Greet Saarberg, Gerarda Post, Mien Post Sd., Marijtje Saarberg, Wijntje Saarberg, Ko Steeneveld, Marie Steeneveld, Sjaantje Zwager, Lena Liefhebber, Nel v.d. Gaag, Marie Post, Ger Zegwaard en Catrien de Boer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek