Nootdorp in oude ansichten deel 3

Nootdorp in oude ansichten deel 3

Auteur
:   H.C.B. Starmans
Gemeente
:   Nootdorp
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0375-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nootdorp in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het mag bijzonder verheugend worden genoemd, dat voor een gemeente als Nootdorp het mogelijk mocht blijken een derde boekje uit te geven in de serie "Nootdorp in oude ansichten". Ook deze uitgave geeft een duidelijk inzicht in het leven en werken van de inwoners aan het begin van deze eeuw. Vooreerst blijkt daaruit hoe Nootdorp een eigen karakteristiek aanzien had en vervolgens blijkt daaruit de saamhorigheid die Nootdorp heeft gekenmerkt. Ieder mens leeft vanuit de achtergrond van zijn verleden. Moge het zo ook zijn voor Nootdorp en zijn inwoners. Voor velen zal het bladeren in dit boekje goede en mooie herinneringen uit hun kinderjaren oproepen en voor anderen zal het mogelijk een stimulans zijn om goede oude tradities te zien tegen de achtergrond van deze nieuwe tijd. Dat de Nootdorpse gemeenteraad bij

raadsbesluit van 4 november 1975 no. 6 overging tot het vaststellen van een "Monumentenverordening ophaalbruggen" mag een bewijs worden genoemd, dat ook de overheid belangstelling heeft voor het behoud van het eigen karakter van Nootdorp. In dit boekje treft u dan ook een groot aantal foto's aan van bestaande en reeds geamoveerde ophaalbruggen.

Grote dank zijn wij verschuldigd aan de heer M.P. Ripken, die een grote bijdrage heeft geleverd in het verzamelen van veel waardevol materiaal. Dank ook aan al diegenen, die vaak oude portretten en foto's voor dit boekje beschikbaar wilden stellen. Vaak was het moeilijk tijd en omstandigheden juist aan te geven. Voor opbouwende kritiek houden wij ons gaarne aanbevolen.

H.C.B. Starmans

1. De Dorpsstraat rond de eeuwwisseling in de winter. Aan de rechterzijde zijn nog duidelijk de reeds afgebroken oude woningen te zien.

2. Een mooi doorkijkje in de Dorpsstraat rond 1913. Op de plaats waar thans het bloemenmagazijn van Van Esschoten is gevestigd, was het café van Arie van Ooijen. Op de foto, geheel rechts, is het bord nog even te zien.

3. Gezicht op de Broekweg (gemeente Leidschendam) met links de timmermanswerkplaats van C. van Eijk.

4. Een foto van de boerderij Veenweg 107. Hier woonden aanvankelijk P. Mooijman (Piet de boer) en later de familie Oudshoorn. Op de brug stond de spreuk "Elke morgen nieuwe zorgen".

5. De Nootdorpse vaarten werden vroeger wel benut voor het vervoer van groenten per sehuit naar de veiling. Op deze foto, van links naar rechts: K. de Bruijn, Fr. Veldhoven en J. Jasperse.

6. Gezicht vanaf de Veenweg naar de Kortelandseweg met op de achtergrond de rooms-katholieke kerk.

7. Een klassefoto van de vroegere openbare lagere school, die stond op de plaats van het huidige raadhuis. De foto werd rond 1912 genomen. Eerste rij, bovenaan, van links naar rechts: Janus Janssen, Bertus Viegen, Jan van Winden, Mina Saarberg, Ko Nooteboom, Cor. Hoogervorst, Maarten Vrij, Willem van Winden, Willem Meyster en Tinus van Dijk. Tweede rij: bovenmeester M.e. Castelein, Han Post, Jas v.d. Gaag, Cor Nooteboom, Saar Blijleven, Jan Vrij, Pleun Vis, Koos de Groot, Leen Nooteboom, Plonie Vrij, Cilia Post en ondermeester Bezemer. Derde rij: Evert van Venrooy, Jan Blijleven, Koba Kooy, Fanus van Venrooy, Piet Fransen, Arie Vis, Quirinus van Dijk, Bernhard Janssen, Antje Hoogervorst, Cor Groenenwegen en Willem v.d, Gaag. Vierde rij: Arie Lugtigheid, Simon de Groot, Jaap Lugtigheid, een onbekende, Dieverien Lugtigheid, een onbekende, Marie Kooy, Jan Meyster, twee onbekenden en Adriaan Saarberg.

8. Aan het huidige Oosteinde (vroeger Achterweg) had de heer I.A. Post (wethouder) zijn tuindersbedrijf. Aanvankelijk begon de teelt van groenten onder zogenaamd plat glas. Op de foto, van links naar rechts: L. BIoom, A. Braat, Van Haaster, P. Post, een onbekende en Fr. Ruijgt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek