Nuenen in oude ansichten deel 1

Nuenen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   F.V.M. van Roy
Gemeente
:   Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0376-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nuenen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. "Kerkweg". Links op de voorgrond het tegenwoordige café "Apollo", waaraan grenzend de pandjes waarin omstreeks 1918 W. P. van Wijck zijn kousenfabriek begon. In 1922 nam hij het bedrijf over van de firma Van den Eijnden-van Brunschot, gelegen aan de Berg en hij zette zijn bedrijf voort onder de naam: Verenigde Kousenfabrieken (VEKO). Café "Apollo" werd vroeger ondermeer bewoond door mejuffrouw Tempelman, onderwijzeres.

6. "Rode Kruis Comité", gevormd op initiatief van enkele vrijwilligsters en twee officieren der veldartillerie, nl. de dokter-rentmeester (links op de foto) en Siggling (staande rechts), paardenarts. Voorzitster was mevrouw Raupp, echtgenote van Nuenens eerste dorpsarts. Verder hadden in dit comité zitting: zittend van links naar rechts: de dames Van de Kemenade, M. van der Ven, Rooijakkers, ... , J. Prinsen, Raupp, Tempelman, De Kruijff, T. van der Ven; staande: kapelaan G. W. van der Heijden (1911-1917), pastoor Jac. van der Vleuten (1911-1929), Cor van der Ven, en de dames Paans en Bakker; ... , Louis Paans. Het comité verzorgde de gewonden uit de Eerste Wereldoorlog. De foto is gemaakt in 1914 tussen de katholieke pastorie (links) en het oude patronaat. In september 1914 vereerde prins Hendrik het comité met een bezoek.

7. Enkele dames van het Rode Kruis Comité in het ontvangstcentrurn, het toenmalige patronaat, waar de militaire en burgerlijke gewonden werden verzorgd.

8. Gezicht op de katholieke pastorie van de St.-Clernensparochie en het patronaatsgebouw. Beide werden gebouwd in 1910 onder pastoor A. van Grinsven door aannemer Piet de Groot. De herberg Linders en de woning van postbode Hannes Kuijten zien we rechts op de foto.

9. Op de hoek Park-Park straat staat - thans de brandweerkazerne - de openbare lagere school van weleer. In de twee zakenpanden op de foto links van de school, was het loodgieters- en leidekkersbedrijf van Van Wijk-Brangers (die voor heel Nederland de Franse lei betrok) gevestigd. Daarnaast was de brouwerij Prinsen, waarvan het nog zichtbare pand werd bewoond door knecht Van den Broek, wiens vrouw ter plaatse een snoepwinkel had. Op de voorgrond de bleek wei van de zusters van het Elisabethgesticht vóór de aanleg van de vijver.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek