Nuenen in oude ansichten deel 2

Nuenen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.V.M. van Roy
Gemeente
:   Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4429-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nuenen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

46. In 1901 is deze foto van Gerrit de Graaff gemaakt vooraan in de Papenvoort. Ret afgebeelde pand bestaat nog. Met zijn hondekar onderhield Gerrit, mogelijk a1s eerste, de vrachtdienst tussen Nuenen en station Eeneind. Gerrit woonde in de Beekstraat, op het huidige nummer 24. Ret hoofdberoep van Gerrit de Graaff, geboren in Sprang-Capelle maar om gezondheidsredenen naar zuidoost Brabant gekomen, was koperslager. Hij modelleerde ze1f en maakte vooral koperen me1kstulpen, kete1s voor bierbrouwerijen en potten en pannen voor huishoudelijk gebruik.

Een hondekar was een vee1 voorkomend vervoermiddel in het eerste kwart van deze eeuw. Om geen misbruik van de trekhond te 1aten maken voerde de regering op 14 juli 1910 de "Trekhondenwet" in. AIle houders van hondekarren moesten zich 1aten registreren en kregen een bewijs, De honden moesten aan bepaa1de maten voldoen qua schouderbreedte en -hoogte. Of de hondjes op de afgebeelde foto aan de voorwaarden voldeden, staat nergens beschreven.

47. Herman Neijts, thans wonende aan de Bernhardstraat, was de tweede groenteboer - na Driek Dekkers - die in Nuenen ventte. In juli 1934 schafte hij zich een ventkar en het paard Mina aan. Hij woonde toen aan de Eindhovenseweg (de huidige Opwettenseweg) en bezat een kwekerij aan de Vorsterdijk. Neijts was bovendien in hart en zie1, zoa1s wijlen zijn vriend pastoor Aldenhuijsen, een natuurmens. Hii voelde zich verbonden met de ongebruikelijke wereld der vlinders.

48. In 1915 werd van de werkplaats van Piet de Groot de afgebeelde foto gemaakt. Het bedrijf van aannemer-timmerman-wagenmaker Piet de Groot bevond zieh tussen het Sint-Elisabethklooster en zijn woning, thans Park 5 .en bewoond door J. Smeulders. Het bedrijf werd in 1925 totaal door brand verwoest. Onder andere de in 1977 gesloopte H. Hartschool aan de Kloosterstraat en de pastorie van de Clemens-paroehie zijn door Piet de Groot gebouwd. Op de foto zien we, van links naar reehts: kneeht Janus Klokgieters, Willem v.d. Reek, Piet de Groot en zoontje Toon, die thans in de Telefoonstraat woont. Piet de Groot is op 9 juli 1928 bij een ongeluk in Belgie om het leven gekomen, samen met zijn dorpsgenoot W. van Wijck.

49. In het pand Berg 44, thans bewoond door de dames Goudsmits, was vroeger de kruidenierszaak van mevrouw D. Goudsmits-Linders gevestigd. Aan dit pand aangebouwd, doch gelegen aan de Papenvoort, was de bakkerij van Lam(bertus) Linders. Terzijde van de bakkerij werd in het begin van deze eeuw de afgebeelde foto gemaakt. Een mand vol bestellen wordt gedragen door Bertus Linders. Deze bestellen werden onder andere verkocht in de winkel van Dina Goudsmits voor twee-en-een-halve cent. Zij vormden een traktratie bij de koffie! Naast Linders staat zijn knecht.

50. Op 11 mei 1897 werd door de raad van de gemeente Nuenen de "Instruetie voor den Geneesheer betreffende de gemeente- en armenpraetijk te Nuenen e.a." vastgesteld. De eerste arts te Nuenen was dokter Raupp, die op 1 juli 1919 de gemeente weer verliet. Zijn opvolger was W.F.J. Anderegg, een zeer gezien figuur bij de bevolking van Nuenen c.a. Op een zondagmiddag was de familie Anderegg, vanwege de benzinesehaarste, gedwongen zieh met een melkkar naar station Eeneind te laten brengen door voerman Toon Slegers. Toon staat geheel reehts op de foto. In de kar zien we het eehtpaar Anderegg. De foto is gemaakt bij de serre van "Houtrijk". Van 1919 tot 1956 was W.F.J. Anderegg gemeentearts-huisarts te Nuenen. Dokter Anderegg woonde al die jaren sam en met zijn vrouw C. Anderegg-van Hout op "Houtrijk" aan de Papenvoort. Wilhelm Franciseus Josephus Anderegg werd op 23 januari 1884 te Mill geboren en huwde op 20 september 1921 te Helmond de burgemeestersdoehter C.W.W. van Hout. Mevrouw Anderegg heeft Nuenen verlaten op 27 oktober 1964 en woont thans te Eindhoven. Uit het huwelijk zijn twee zoons geboren. Zoon Tinus heeft in mei 1956 de praktijk van zijn vader voor sleehts enkele jaren overgenomen; hij overleed op zeer jeugdige leeftijd.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek