Nuenen in oude ansichten deel 2

Nuenen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.V.M. van Roy
Gemeente
:   Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4429-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nuenen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11. Enkele dames, echtgenoten van textielfabrikanten, begeven zich na een theevisite ten huize van mevrouw De Kruijff van "Papenvoort" huiswaarts, begeleid door het dienstmeisje van de gastvrouw. De foto dateert van rond de eeuwwisseling.

12. Het begin van de Weverstraat, De foto is genomen vanuit de Weverstraat in de riehting van de Berg. Aan de Weverstraat woonden vroeger vele thuiswevers. Hoewel de Weverstraat pas in het begin van de jaren vijftig van klinkers werd voorzien, was er reeds in het begin van deze eeuw sprake van een verharding: de plankenweg (duidelijk op de foto te zien), aangelegd door Raessens' houtfabriek. Op de plaats waar eens de "weverswoningen" stonden, zijn in juni 1977 woningen gerealiseerd, aangepast aan het karakter van de oude woningen rondom de Lindeboom. Op de aehtergrond staat de woning van de dames Goudsmits, waarin toentertijd in het linker gedeelte een kruidenierszaak was gevestigd.

13. Deze foto toont ons een oude Nuenense traditie: de jaar1ijkse processie op Sacramentsdag, die vanaf de Heilige C1emenskerk over de Berg naar de Lindeboom trok, waaronder een rustaltaar was gebouwd. Links op de foto zien wij de boerderij (thans de woningen) van de families Sm(e)u1ders, Berg 14-18, waarin op 2 juli 1799 monseigneur Cuyten werd geboren. A1s blijvende herinnering aan dit feit is in de voorgeve1 een gedenksteen aangebracht. Rechts van de weg zien wij de voorgevel van de woning van Hannus van Lieshout. In de woning daarvoor, nauwelijks zichtbaar, heeft onder anderen gemeentesecretaris Frans van den Nieuwenhof gewoond. Later is op die plaats het pand gebouwd dat thans wordt bewoond door A. van Wijck.

14. In 1910 werd deze foto van de kapel van Opwetten genomen. Komende vanuit de kom van Nuenen en gaande in de richting Eindhoven, zag men rechts, bijna aan het einde van de Opwettenseweg tussen de panden thans genummerd 102 en 104, de aan Antonius toegewijde kapel van Opwetten. Zelfs Vincent van Gogh, aangetrokken door de charme van dit middeleeuwse kapelletje, maakte hiervan diverse studies. Ook A.H. Aldenhuijsen, pastoor van de Heilige Clemensparochie van 1930 tot 1965, maakte aan de hand van foto's diverse aquarellen van dit kapelletje. Rechts op de voorgrond een wagen volgeladen met...

Met ingang van 1885 verhuurde het kerkbestuur, bestaande uit pastoor A. Pauwels en de kerkmeesters J. Coll en Jan Sengers, de kapel aan de gemeente om daarin de brandspuit met toebehoren van Opwetten te plaatsen en te bewaren. Het gemeentebestuur bestond in die dagen uit burgemeester J. van Hombergh, de wethouders J. Sengers en J. Bijsterveld en gemeentesecretaris Frans van den Nieuwenhof.

Zoals gezegd, was de kapel gelegen nabij de Rul of Kleine Dommel. Ret oostelijk deel dateert van circa 1450 en de westelijke helft van omstreeks 1600. In 1912 bestonden er plannen om de kapel te slopen. Burgemeester Van Kemenade heeft pogingen in het werk gesteld om in overleg met Adolph Mulder, rijksarchitect voor monumentenzorg, te komen tot een restauratieplan. Vermoedelijk is het bij dit plan gebleven, want enkele jaren later werd de kapel gesloopt.

15. Het afgebee1de gebouw beyond zich ongeveer op de p1aats waar thans de woning van P. Royakkers aan de Beekstraat 31 staat. Tot 1877 heeft dit gebouw dienst gedaan a1s openbare 1agere school. Daarna is het bewoond geweest door onder anderen Peer, Gijs en Sien de Groot, die later naar de Gerwenseweg te Gerwen zijn verhuisd. Gijs was doodgraver en wever. Peer werkte a1s knecht bij bierbrouwerij Prinsen. Een reinigingsdienst bestond in die jaren niet en huishoudster Sien gooide het afva1 vanuit "den herd" door de voordeur op de stoep en de onverharde weg. Het afgieten van de aardappe1en op de stoep bij de voordeur motiveerde Sien a1s het voorkomen van groenuits1ag der stenen. Destijds werden de schoo1gaande kinderen meermalen opgeschrikt door het ledigen van de nachtspiegel! De familie De Groot was goed bevriend met Vincent van Gogh. In de aanbouw van het onderhavige pand heeft ook Jan van Stekelenburg gewoond. Een der laatste bewoonsters was Mie van Bakel ofte wel Mie Mox.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek