Nuenen in oude ansichten deel 2

Nuenen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.V.M. van Roy
Gemeente
:   Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4429-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nuenen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. Samen op de knopstoel zittend geniet het echtpaar Van den Nieuwenhof-van den Nieuwenhof van een welverdiende rust. Leonardus van den Nieuwenhof, geboren te Nuenen op 10 maart 1865 en overleden op 18 april 1949, was van beroep kastelein en damastwever. Hij huwde op 13 juni 1901 Hendrina van den Nieuwenhof, geboren op 29 januari 1872 en overleden op 15 augustus 1952. Het echtpaar heeft achtereenvolgens gewoond op de volgende adressen: Nuenen C 141, Wettenseind C 159, toen vijf jaar te Tongelre en ten slotte weer op het adres Nuenen C 141 (stationskoffiehuis). Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren: Johannus Maria op 20 augustus 1903, Regina Maria op 5 november 1904, Josina Maria op 11 februari 1906, Renier op 9 juli 1907, Franciscus op 12 maart 1909, Marinus op 3 december 1910 en Catharina Petronella op 11 september 1914.

22. Op 15 juni 1887 betrok een aantal zusters van de Societeit van J.M.J. het aan het Park gebouwde Sint-Elisabethgesticht. De zusters openden daar op 1 juli 1887 een meisjesschool, aanvankelijk in het klooster zelf. In 1926 werd de Heilig Hartschool aan de Kloosterstraat gebouwd. De eerste zusters hebben zich vooral ingezet voor het onderwijs, hulp aan bejaarden en zieken, opvoeding van de jeugd, gezondheidszorg en missiewerk.

In juni 1937 waren de zusters J .M.J. vijftig jaar in Nuenen. Ter gelegenheid hiervan werd een foto gemaakt. Als we nu de foto gaan bekijken zien we,op de eerste rij, zuster Irene, die zestig jaar in Nuenen verbleef en onder andere was belast met het lesgeven in de zesde klas, het leiden van de zondagsschool en het voorbereiden van de communicantjes. Uiterst links zit zuster Johanna, het schoolhoofd. In het midden zit monseigneur Dekkers en rechts van hem herkennen we pastoor AId enhuij sen. De tweede persoon op de tweede rij is onderwijzeres zuster Cae cilia, terwijl we als vijfde zuster Andrina van de bewaarschool herkennen. Achter de zusters staat het feestcomite. Op de voorlaatste rij staan, van links naar rechts: Bert Adriaans, Noud de Rooij, A. Goudsmits, Fons Linders en rector pater Marcus Hildebrand. Op de achterste rij: meester Dovens, Sjaak de Vries, Piet van Wijk, dokter Anderegg, Theo de Rooij, kapelaan Oomens, meester Jansen, pater Schellens en Bertus Raessens. De drie dames zijn Frida van de Water, Anna van Rooij en Marie Prinsen en uiterst rechts zien we meester Van der Schoor.

In 1977 hebben de laatste zusters Nuenen c.a. voorgoed verla ten.

23. V66r het nog bestaande pand Park 5 werd in 1913, op een zomerse zondagmiddag, deze alleraardigste foto genomen. Wij zien, van links naar reehts: moeder Mina de Groot-Kuijpers met op haar sehoot Toon de Groot, grootmoeder Hendrina de Groot-van Busse1, vervolgens het eehtpaar Huibers en ten slotte Miet en Martina Sehafrath.

24. Deze foto geeft een gedeeltelijk beeld van de deelnemers aan de bedevaart van Valkenswaard naar Handel, die tot op heden nog wordt gehouden. De rustpauze werd gehouden in het park te Nuenen c.a. De foto geeft een gezicht op de Parkstraat vanaf het Park. Het pand links vooraan is hotel "De Zwaan". De foto is gemaakt rond 1920, toen de pastoors de gelovigen nog aanspoorden om ter bedevaart te gaan, lid te worden van de Heilige Familie, de congregatie, de Derde Orde of de Heilige Kindsheid. Aangespoord werden de gelovigen ook om wat te gaan doen voor de missienaaikring of lid te worden van een rooms-katholieke vereniging. Keus was er voldoende: op een katholieke manier geiten en konijnen fokken, stemmen en tegen een leren bal aan trappen. Het was een periode waarin concurrentie ontstond in de verering van de Heilige Maria. In tientallen plaatsen werd hun Maria vereerd. De bedevaarten zorgden voor handel in onder andere scapuliermedailles, rozenkransen, kerkboeken en gipsen beeldjes, Men kende toen meer Heilig Hartbeelden met uitgespreide armen dan thans politieagenten.

25. De uit het begin van deze eeuw stammende foto is gemaakt vanaf het Laar. De eerste parochiekerk van Nuenen c.a., de Sint-Clernenskerk, dateert van omstreeks 1500.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek