Nuenen in oude ansichten deel 2

Nuenen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.V.M. van Roy
Gemeente
:   Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4429-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nuenen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

26. In het pand aan de Berg, waarin thans de zaak van Giel Meulendijks is gevestigd, woonde aan het begin van deze eeuw Martinus van Bakel. In de achtertuin van het pand werd in 1914 de afgebeelde groepfoto gemaakt. Alleen de namen van de personen op de eerste rij heb ik kunnen achterhalen. Deze luiden: dochter Jana van Bakel, Martinus van Bakel, zijn echtgenote Jaan van Bakel-Kuijpers en zoon Toon van Bakel. Gelet op het aantal glazen, meen ik te mogen opmerken dat in die dagen slechts de heren een glas dronken. Toon van Bakel exploiteerde jarenlang een kousenfabriek, aanvankelijk op de Berg - op de plaats waar zich thans de winkel van Billekens bevindt - en later op de hoek Parkstraat-Voirt.

27. De groepfoto hiernaast is rond de eeuwwisseling gemaakt in de tuin van Houtrijk. Huize "Houtrijk" werd in opdracht van Lucas Buijsman in 1880 gebouwd. De villa is gesloopt in 1973. Houtrijk werd achtereenvolgens bewoond door de families Buijsman en Van Dijk, het artsengezin W. Anderegg en Tinus Anderegg.

Op de foto zien we, van links naar rechts, op de achterste rij: Gerard Willem van Dijk, diens vrouw Lucretia Buijsman, Jan de Kruijff', dan de echtgenote van Jan de Kruijff, Catharina Maria Christina Begeman, Abraham Waldeck, diens echtgenote Cornelia Buijsman, Lutgera Wilhelmina Begeman, Elisabeth Gardenier-Buijsrnan en Amalia Polexena Rosina Begeman (juffrouw Sien). Het meisje uiterst links op de foto en de baby in de kinderwagen rechts zijn, evena1s het meisje naast de kinderwagen, kinderen van Elisabeth Gardenier-Buijsman. Op de voorste rij zitten:

Jacobus Lodewijk Begeman (linnenfabrikant), Waldeck Sf. en Lucas Buijsman, Het meisje vooraan in het midden is Johanna de Kruijff en het jongetje is haar broertje Karel de Kruijff.

28. Rustig wandelen over de onverharde Papenvoort. Dat kon nog in de tijd waarin nevenstaande foto werd gemaakt, die ons een blik gunt vanaf de Papenvoort in de richting van de Berg en die dateert van rond de eeuwwisseling. Van de op deze opname voorkomende panden is slechts het gebouwtje rechts overgebleven, dat momenteel dienst doet als het "Van Gogh-documentatiecentrum". Daarvoor was het het koetshuis van barones Van Hardenbroek van de Kleine Lindt en eerder was het een linnenfabriekje, behorende bij het bedrijf van H.C. van Hoven.

29. Hiernaast ziet u een foto uit 1920 van de ze1atrices van de Sint-J osephvereniging. Hoofdze1atrice is zuster Irene. De ze1atrices trachtten maandelijks nieuwe 1eden te werven voor het maandb1ad "Sint Joseph" ten bate van de missie. De hieraan verbonden kosten bedroegen f 1,20 per jaar en maandelijks werd op een zondagmorgen tien cent bij de 1eden opgehaa1d. A1s tegenprestatie ontvingen de ze1atrices - beha1ve Gods zegen - jaar1ijks een dag gastvrijheid op huize "Marienburg" te 's-Hertogenbosch. Zij werden daar getrakteerd op koffie met koek, een etentje en a1s k1ap op de vuurpijl aardbeien met slagroom. Voor het vervoer van Nuenen naar 's-Hertogenbosch zorgde Hannus van Lieshout.

Op de achterste rij heb ik kunnen herkennen, van links naar rechts: Dora v.d. Linden, Frida Habraken, Gijsbers, Nella Kuijten, Anna v.d. Griendt, Hanneke van Maasakkers, Leen Coo1en, Anna v.d. Broek, Thea v.d. Laar, Martina Kuijten en Drika Sanders. Op de midde1ste rij: Frida v.d. Water, Anna van Rooij, dan de Genera1e Overste uit 's-Hertogenbosch, verder Eleonora Vermeulen en Julia Prinsen. Op de voorste rij: Anna Engels, Dina de Louw en Drika v.d, Heuvel.

30. Hier ziet u een stemmig beeld van de oude cafe-woning en kuiperij van Janus van den Oever, kastelein en kuiper. De foto dateert van 1927. Het cafe van Van den Oever stond op de hoek van de Parkstraat en de Boordseweg en staat thans bekend onder de naam "De Boemerang". De kuiperij was gevestigd in een bijgebouwtje, dat u links op de foto ziet. Voor de kuiperij liggen de vaten. Links van het terras staat kolenboer Gerrit Paans, met paard en kar. Rechts op het terras ziet u onder anderen dochter Jet van den Oever (staand met witte jurk), uiterst rechts zoon Jan van den Oever en v66r hem Robert Hoffman. Achter het pand van J anus van den Oever stonden het pakhuis en de woning van Hannus Damen oftewel Hannus Pak.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek