Nuenen in oude ansichten deel 2

Nuenen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.V.M. van Roy
Gemeente
:   Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4429-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Nuenen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

36. Een iets jongere opname van aIle leerlingen van de openbare lagere school te Nuenen c.a. De foto werd gemaakt in het park op 21 juni 1926. Onderwijzer van al deze leerlingen was het schoolhoofd, A. Linders. We zien vooraan, van links naar rechts: Cor Briggen, Aeldert van Oosterveen, Jan Smits, Janus van Heijst, Gijs Vink, een onbekende jongeman en Toon van Heijst. Het jongetje met het schoolbord is onbekend, het meisie is Dieneke van Heijst, Op de tweede rij:

Jo Briggen, Ans van Vught, Trui Jonker, Van Oosterveen, Kaatje Schreij, Ger van Vught en Mijntje van Helvoirt. Op de derde rij: Dientje Traast, Willem Traast, J aantje Vink, Herman Jonker, Johan v.d. Wildenberg, Gerrit v.d Wal en Sientje v.d. Wal.

37. Hier zien we een foto uit 1929 van enkele kleuters van de eerste en tweede klas van de bewaarschool van de zusters J.M.J. in het Sint-Elisabethklooster aan het Park te Nuenen. Van sommige kinderen kon ik de namen niet achterhalen.

We beginnen nu eens achteraan. Op de bovenste rij heb ik kunnen herkennen, van links naar rechts: Van Hek, Bertus Oerlemans, Giny Linders, Nelleke v.d. Kerkhof, Jan v.d. Laar, Huub Spaan, Gerard van Hoorn en Jan Nijts. De kleuters op de tweede rij: een onbekende, Harry Raessens, Cor Linders en Martin Verschuren. Op de derde rij: een onbekende, Jan Schoenmakers, Piet van Wijk, Martien Louwers, Zus v.d. Ven, Frans v.d. Ven, Piet Keeris en een onbekende. Op de vierde rij: Trieneke Maasakkers, Fried Maasakkers, v.d. Kerkhof, Frits van Wijk, Dora Keeris, een onbekende en Martin van Bakel. Op de voorste rij: Van Hek, Theo Oerlemans, een onbekende, Christ de Rooij, twee onbekenden en Leo Nijts. Het spel van de jeugd in die dagen bestond uit mesje gooien, fluitjes maken van groene roggehalmen en plagen met rogge-aren, die ze in de mouw staken of in de hals en nek van de meisjes. Ook leerden ze knikkeren met zelfgemaakte knikkers van klei, klepperen met plankjes van beukenhout, stelten lopen en repen met een grate ijzeren hoepel.

38. Ter bevordering van de zuivelhygiene organiseerde de direetie van de plaatselijke melkfabriek een melkeursus zowel voor jongens als voor meisjes, doeh wel geseheiden. Hiernaast een foto van de melkeursus voor meisjes, aan het einde van de eursus. De opname werd gemaakt aehter de boerderij van de familie Van Tien. We herkennen, van links naar reehts, op de eerste rij: Grada Smits, Lies Saris, Miet Coolen, Tonia de Brouwer, Anna de Vries, Sien de Brouwer, Drien Bressers, Martha Rooijakkers, Anna Coolen, Bertha Swinkels, Marie Bressers en Narda van Tien. Op de tweede rij: Hanneke van de Velden, een instrueteur van de melkfabriek, Cato Coolen, Toon Coolen, Betje v.d. Boogaard, Willems, Gonda Rooijakkers, Goossens, Marie Goossens, rijkszuivelconsulent Struijf, Frieda van Vroonhoven, Anna Strijbos, Agnes Strijbos, Miet Knoops, Miet de Vries en Janus Swinkels.

39. Deze foto van de deelnemers aan de melkcursus voor jongens is gemaakt in de wei van Van Nuenen in de Beekstraat. We zien, van links naar rechts, op de eerste rij: Jantje van Tien, Piet Coolen, Johan Raaijmakers, Albert v.d. Velden, Harrie v.d. Veld en en Willem Hendriks. Op de tweede rij: Jantje van Nuenen, Bert Coolen, Toon Coolen van de melkfabriek, Willem van Deurzen, J. van Rooij, Johan Knoops, een instructeur van de melkfabriek, Nard Coolen, Frits van de Water, Piet Bunthof, Helm Goossens, Marinus Maasakkers, Martien Goossens, Hanneske v.d. Linden, Marinus de Louw, Louis Coolen, rijkszuivelconsulent Struijf, Bernard van Tien, Willems en Jan Vereijken.

40. Een ondernemend persoon was Hannus van Lieshout. Aanvankelijk was hij boer, later verhuurde hij rijtuigen en nog later had hij een taxibedrijf. In 1921 kocht hij een Ford-bus en opende hiermee het openbaar vervoer op de lijn Nuenen-Tongelre-Eindhoven.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van zaterdag 3 mei 1924 stond de volgende bekendmaking. Ingevolge de wet op de openbare middelen van vervoer wordt bekend gemaakt: dat door IA. van Lieshout, ondernemer, een geregelde autodienst van personenvervoer voor de volgende gemeenten zal worden geopend. route Nuenen-Eindhoven; route Nuenen-Soeterbeek-Eindhoven (loopt aileen Dinsdag}; route Eindhoven-Nuenen-LieshoutAarle-Rixel-Helmond.

Tarief: Eindhoven-Helmond 50 cent }

Tarief: Nuenen-Helmond 40 cent en omgekeerd

Tarief: Lieshout-Helmond 30 cent

Tarief: Aarle-Rixel-Helmond 25 cent

De vervoermiddelen, waarmede het personenvervoer zal plaats hebben, bestaan uit 2 vierwielige motorrijtuigen, ingericht ieder voor 18 personen. De gemeente omschreef in haar keuringsrapport de bus als volgt: "De auto N 12291 is bestemd voor 20 personen, kleur rood en zwart, breed model, voorzien van een Ford-onderstel." De keurmeester was W.Th. van Keulen.

Een en ander is geschied mede onder druk van de toenmalige pastoor Van Vleuten, die bezwaren opperde tegen het feit, dat alle meisjes in die dagen per fiets en zelfs lopend naar Eindhoven moesten. "De hemel hangt boven het Nuenens kerkhof en de hel hangt boven de stad Eindhoven waar al het kwaad en .Jicht" vandaan komt." De onderneming bleef rendabel, totdat de stadsdienst kwam.

Op de foto zien wij Hannus bij zijn bus. Iedere ochtend, voor het vertrek, riep zijn vrouw:

"Hannus, goed foepen (claxoneren) op dun drei." De foto is gemaakt op de inrit van het nog bestaande huis Berg 9. Op de achtergrond is het woord "Rijwielhandel" nog leesbaar op de etalage van de zaak van Van Maasakkers. Dit pand is gesloopt in 1974 en thans is op deze plaats

de moderne winkel "De Concurrent" van de gebroeders Scheepers gevestigd. .

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek